Login

Hydrotheek

help
Supersludge: demonstratie van zuiveringsslib in superkritisch water [Boek]
Trijbels, Roel \ Verberkt, Bart \ Vugt, Peter van \ Koppejan, Jaap \ Koelewijn, Dirk \ Wal, Wiebe van der \ Deeke, Alexandra \ Peeters, Ruud \ Zeevalkink, Jan \ Sijstermans, Luc \ 2018
Dit rapport beschrijft de activiteiten en de resultaten van de eerste fase van het het project Supersludge. Supersludge is het acroniem voor dit ontwikkelingsproject dat een samenwerking is van het waterschap Aa en Maas, het waterschap de Dommel, Pro ...
help
(Voor)droging van zuiveringsslib in kassen met en zonder restwarmte [Boek]
Meddeler, Barry \ Reitsma, Berend \ Zwart, Feije de \ 2013
In deze STOWA rapportage zijn de kansen van slibdroging in kassen voor de Nederlandse situatie beschreven. Er wordt inzicht gegeven in de potenties van de techniek van kassendroging aan de hand van (voornamelijk Duitse) praktijkervaringen en literatu ...
help
Klauwencompressoren helpen bij efficiënte productie biogas \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2018
Zoals menige rwzi is ook die in Amersfoort omgevormd tot energiefabriek. Hier draaien sinds een jaar vier klauwencompressoren van Busch. Deze functioneren met een minimum aan onderhoud, in tegenstelling tot de draaischuifcompressoren die daarvoor war ...
help
Toepassing van nieuwe gistingsconcepten Ephyra® en Themista® [Boek]
Visser, André \ Moll, Saskia \ 2016
Royal HaskoningDHV is een paar jaar geleden eveneens begonnen met de ontwikkeling van twee nieuwe slibinnovaties, zijnde Ephyra® en Themista®. Hiervoor is een samenwerkingsverband opgezet tussen STOWA, Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerw ...
help
Kleinschalige waterkracht voor groene energie [: thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Bisseling, B. \ Betuw, W. van \ Hulstein, B. \ Kuipers, H. \ 2011
In de Nederlandse polder doen zich mogelijkheden voor om groene energie op te wekken met behulp van waterkracht. Waterbeheerders kunnen hiermee energie gaan produceren om klimaatneutraler te opereren.
help
Onderzoek naar de invloeden op de biogasproductie tijdens de afvalwaterzuivering Lamb Weston-Meijer V.O.F. Kruiningen. [Studentenverslag]
Kok, J.R. de \ 2017
Onderzoek om te bepalen waarvan de biogasproductie afhankelijk is tijdens de afvalwaterzuivering en hoe deze biogasproductie eventueel verbeterd kan worden.
help
Masterplan energielandgoed Wells Meer [Boek]
2019
Voor u ligt het masterplan voor Energielandgoed Wells Meer: een gebied van 400 hectare waar op grote schaal duurzame energie opgewekt gaat worden. Een plek waar innovatie, educatie en recreatie samenkomen. Het Energielandgoed levert een belangrijke b ...
help
Flanders Electricity from the Sea : Belgisch onderzoek golfslagenergie uit Noordzee [ : thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Nifterik, G. van \ 2011
Op 1 december 2010 startte officieel het Vlaamse FlanSea-project, een onderzoeksproject bedoeld om bedrijfszekere productie mogelijk te maken van elektriciteit op basis van golfenergie. Het gaat om de winning van golfenergie in een gematigd golfklima ...
help
Waterschappen koplopers in duurzaamheid \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
2015
Waterschappen lopen voorop als het gaat om duurzaamheid. Dat blijkt uit de Klimaatmonitor Waterschappen 2014, die op 18 november 2014 is overhandigd aan de vaste commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer. De waterschappen zijn goed op stoo ...
help
Struvietprecipitatie in combinatie met stikstofwinning en omzetting in een brandstofcel : evaluatie en verificatie technische en economische haalbaarheid [Boek]
Luimes, P. \ Giesen, A. \ Heijkoop, D. \ Hooiveld, B. \ Eekert, M. van \ Woudstra, T. \ Oosting, K. \ Hammenga, A. \ 2013
Doel van dit project is het op laboratorium en pilotschaal onderzoeken van de technische en economische haalbaarheid van een innovatief proces voor de verwijdering van ammonium uit rejectiewater en urine. Dit proces is gebaseerd op het verwijderen va ...
help
Green Deal Unie van Waterschappen [Factsheet]
[ca. 2015]
Voor waterschappen is afvalwater een bron geworden van energie en grondstoffen. Ze produceren samen jaarlijks ruim 110 miljoen kuub biogas. De ambitie is om in 2020 40 procent van hun energieverbruik zelf duurzaam op te wekken, vooral dankzij biogasp ...
help
Riothermie helpt bij halen van klimaatdoelen : dossier: Riolering en afvalwater \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hartman, E. \ 2014
Mondiaal, en zeker ook landelijk, zijn er doelstellingen om de CO2-uitstoot terug te dringen en zo de klimaatverandering te beperken. Een middel dat kan bijdragen, is de terugwinning van warmte uit afvalwater in het riool: riothermie. Royal Haskoning ...
help
Bio-elektrochemische systemen: microbiële high-tech op zoek naar toepassingen \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Clauwaert, P. \ Desloover, J. \ Ha, D. Van der \ Verbeken, K. \ Boon, N. \ Verstraete, W. \ 2009
Micro-organismen, die elektriciteit genereren of consumeren: wat een klein decennium geleden nog als een curiosum voor academische hobbyisten werd aangezien, is vooral de laatste 5 jaar uitgegroeid tot een boeiend onderzoeksdomein, waar nieuwe inzich ...
help
Decentrale sanitatie kan uitstekend presteren \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2015
In de wijk Noorderhoek in Sneek is een volledig nieuw concept voor inzameling, transport en verwerking van afvalwater, groente- en fruitafval ontwikkeld en getest. Dit concept, "Waterschoon" genaamd, is naast de verwerking van afvalwater en GF-afval ...
help
Coastal state indicators to assess the morphological development of the Holland coast due to natural and anthropogenic pressure factors \ Ocean & coastal management [Artikel]
Giardino, A. \ Santinelli, G. \ Vuik, V. \ 2014
The description of the state and possible changes of a physical system, through an objective, simple and standard methodology is becoming a daily requirement for coastal managers. The implementation of national and international regulations is in fac ...
help
Worldwide potential of aquatic biomass [Boek]
Florentinus, A. \ 2008
Ecofys was asked to investigate the potential of aquatic biomass for energy applications worldwide. Through a step-by-step approach a feasible potential for aquatic biomass has been determined based on literature, desk study and expert opinions. Sinc ...
help
Ammonium uit afvalwater als duurzame brandstof \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Hammenga, A. \ Giesen, A. \ 2012
Met een innovatief proces is het mogelijk ammonium uit afvalwater om te zetten in ammoniakgas dat als brandstof is te gebruiken in een brandstofcel. Op pilotschaal is onderzoek hiernaar volop gaande, onder andere op de afvalwaterzuiveringsinrichting ...
help
Masterplan Water en Energie in de praktijk : waterschap werkt breed samen voor energiereductie [dossier Duurzame energie] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Voskamp, T. \ Jogems, J. \ 2011
Om doelstellingen van energie-efficiency en duurzaamheid in de waterkringloop te halen, is volgens Waterschap Regge en Dinkel in Twente een brede filosofie nodig. Het waterschap werkt daarom samen met bouw-, afvalverwerkings- en bio-energiebedrijven
help
Waterpark levert bijdrage aan samenleving \ Kennis online : Wageningen UR-onderzoek voor LNV. Special [Artikel]
Blaeij, A. de \ 2011
Op landgoed Lankheet bij Haaksbergen zijn rietvelden aangeplant die water bergen en zuiveren, verdroging tegengaan en recreatie aantrekkelijker maken. Het riet zelf wordt gebruikt om groene energie te maken. Arianne de Blaeij van het LEI onderzocht h ...
help
Nieuw onderzoek naar elektriciteit uit golfenergie \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Urbanus, P. \ 2010
Onderzoekers van de UGent gaan onderzoek doen naar de opwekking van elektriciteit uit golven, met speciaal daartoe ontwikkelde boeien. De Belgische Noordzee is vanwege de matige golfslag zeer geschikt voor deze proeven, omdat de kans op schade kleine ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.