Login

Hydrotheek

help
Eigenschappen van ecosystemen voor ecotoxicologische effectvoorspelling : biotische en abiotische parameterwaarden van ecoseries en ecotopen [Boek]
Sinnige, C.A.M. \ Tamis, W.L.M. \ Klijn, F. \ 1994
help
Ecotoxicologische toetsing van sedimenten \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Hooftman, R.N. \ Guchte, C. van de \ Roghair, C.J. \ 1992
help
Bioaccumulation tests applied in whole effluent assessment : a review \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Maagd, P.G.J. de \ 2000
help
Toxicologie : de wetenschap achter een verantwoord gebruik van stoffen \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Seinen, W. \ 1993
help
Risico's van verontreinigde waterbodems voor de mens \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Hof, M. \ Guchte, C. van de \ 1992
help
The evaluation of contaminated freshwater sediments using experimental mesocosm systems [Boek]
Bowmer, C.T. \ Foekema, E.M. \ Kersten, R.H.B. \ 1991
help
Ecotoxicologische risicobeoordeling van verontreinigde waterbodems [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1997
help
TCDD equivalents of mono-ortho substituted chlorobiphenyls : influence of analytical error and uncertainty of toxic equivalency factors \ Analytica chimica acta : international monthly devoted to all branches of analytical chemistry [Artikel]
Boer, J. de \ Brinkman, U.A.T. \ 1994
help
Variations in the lethal body burdens of organophosphorus compounds in the guppy \ Chemosphere : chemistry, physics and biology as focused on environmental problems [Artikel]
Deneer, J.W. \ Budde, B.J. \ Weijers, A. \ 1999
help
Bioconcentration and biomagnification : is a distinction necessary? \ Bioaccumulation in aquatic systems : contributions to the assessment : proceedings of an international workshop, Berlin 1990 [Hoofdstuk uit boek]
Opperhuizen, A. \ 1991
help
Extrapolating the laboratory results to environmental conditions \ Bioaccumulation in aquatic systems : contributions to the assessment : proceedings of an international workshop, Berlin 1990 [Hoofdstuk uit boek]
Sijm, D.T.H.M. \ 1991
help
A method for the ecotoxicological risk analysis of polluted sediments by the measurement of microbial activities \ Ecotoxicology of soil organisms [Hoofdstuk uit boek]
Beelen, P. van \ Vlaardingen, P.L.A. van \ 1994
help
Ecologische inpasbaarheid stoffen : ook voor chemisch belaste waterbodems \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Hekstra, G.P. \ 1992
help
Het voorspellen van milieu-effecten van chemische stoffen op grond van toxiciteitsonderzoek in het laboratorium \ Vakblad voor biologen [Artikel]
Leeuwangh, P. \ 1985
help
Ecotoxicologische testen voor de beoordeling van verontreinigde waterbodems : methodebeschrijvingen [Boek]
Maas - Diepeveen, J.L. \ Guchte, C. van de \ 1990
help
Improving the quality of statistics in regulatory ecotoxicity tests \ Ecotoxicology [Artikel]
Chapman, P.F. \ Crane, M. \ Wiles, J. \ 1996
help
Determination of mono-ortho substituted chlorobiphenyls by multidimensional gas chromatography and their contribution to TCDD equivalents \ Analytica chimica acta : international monthly devoted to all branches of analytical chemistry [Artikel]
Boer, J. de \ Dao, Q.T. \ Wester, P.G. \ 1995
help
Afbraak van organische verbindingen in anaerobe sedimenten : de invloed van milieufactoren op anaerobe omzettingssnelheden \ Kontaminanten in bodems en sediment : sorptie en biologische beschikbaarheid : een symposium, 29 april 1993, De Reehorst, Ede [Hoofdstuk uit boek]
Peijnenburg, W. \ Hollander, H. den \ Riezebos, N. \ 1994
help
Bioavailability in soil or sediment : exposure of different organisms and approaches to study it \ Environmental pollution [Artikel]
Sijm, D. \ Kraaij, R. \ Belfroid, A. \ 2000
help
Totaal-effluentbeoordeling : bioaccumulatie en genotoxiciteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Maagd, G.J. de \ 2001
In het kader van de totaal-effluentbeoordeling (TEB) moet afvalwater ook op bioaccumulatie en genotoxiciteit beoordeeld worden
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.