Login

Hydrotheek

help
Deskstudie biologische bestrijding van invasieve exotische oever+ en wateronkruiden in Nederland [Boek]
Kempenaar, C. \ Franke, A.C. \ Lotz, L.A.P \ 2008
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van biologische onkruidbestrijding in het algemeen, en ontwikkelingen op het gebied van biologische bestrijding van elf belangrijke exotische oever+ en wateronkruiden in Nederland in het bijzonder. De gepres ...
help
Havo examen scoort 7,5 qua contexten [onderwijs] \ Bionieuws : nieuwsmedium voor biowetenschappen & -technologie [Artikel]
Malmberg, T. \ 2015
Voor het eerst kregen alle havoleerlingen een examen geënt op de concept-contextbenadering. Wat betreft het gebruik van contexten scoort het examen ruim voldoende. Een aansprekend concept is die van de algengroei in Zeeuwse wateren. Na de afsluiting ...
help
Snuitkever reinigt Senegalese rivier van wateronkruid : ingeving wetenschappelijk medewerker van Tropeninstituut \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Beerda, E. \ 2002
Het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) heeft de explosieve groei van het exotische wateronkruid Salvinia molesta ('giant Salvinia') in de Senegalrivier effectief bestreden door het uitzetten van de snuitkever Cyrtobagous salviniae. Het KIT hou ...
help
The effect of a mixotrophic chrysophyte on toxic and colony-forming cyanobacteria \ Freshwater biology / Freshwater Biological Association [Artikel]
Donk, E. van \ Cerbin, S. \ Wilken, S. \ Helmsing, N. \ Ptacnik, R. \ Verschoor, A.M. \ 2009
De goudalg Ochromonas is in staat om blauwalgen af te breken. In labexperimenten bleek de goudalg in vier dagen tijd meer dan 90% van de aanwezige blauwalgen te hebben opgegeten. Ook het gif van de blauwalgen wordt daarbij verteerd.
help
Onderzoek naar de effectiviteit van de combinatie van twee beheermaatregelen voor rode Amerikaanse rivierkreeften : de Amerikaanse rivierkreeft in het Veenweidegebied: managementsamenvatting [Boek]
Boerkamp, A. \ Roessink, I. \ Giels, J. van \ Ottburg, F.G.W.A. \ 2012
Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ‘Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden’ (HDSR), i.s.m. Waternet, gemeente Woerden, STOWA en Team Invasieve Exoten. In deze studie wordt onderzocht wat de impact van de, uit de literatuur, twee meest ...
help
De graskarper als spaarvarken \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Schoonhoven, G. van \ 2000
help
Waterplanten : een kwestie van beheer [Studentenverslag]
Vrede, H.C. van \ 1984
In deze studie worden de factoren besproken die de ruimtelijke ontwikkeling en gelaagdheid van plantengroei in watergangen bepalen, om tot een mogelijke oplossing te komen voor onkruidkundige problemen die de plantengroei kan veroorzaken. De verschil ...
help
Deskstudie biologische bestrijding van invasieve exotische oever- en wateronkruiden in Nederland [Boek]
Kempenaar, C. \ Franke, A.C. \ Lotz, L.A.P. \ 2009
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van biologische onkruidbestrijding in het algemeen, en ontwikkelingen op het gebied van biologische bestrijding van elf belangrijke exotische oever- en wateronkruiden in Nederland in het bijzonder. Twee rele ...
help
Brasem (Abramis brama) beperkt de groei van geosmine-producerende benthische cyanobacteriën in het spaarbekken Petrusplaat [Boek]
Ebbeng, J.H. \ Wagenvoort, A.J. \ Ketelaars, H.A.M. \ 2000
help
Ervaringen met de graskarper bij waterschappen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Vries, P.J.R. de \ 1987
help
Tien jaar onderzoek met graskarpers \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Zonderwijk, P. \ 1985
help
Verslag graskarpercontactdag 1981 [Congresverslag]
1982
help
Graskarpers als onderhoudsmethode bij waterschappen [Boek]
Unie van Waterschappen \ 1987
help
De graskarper, natuurlijke bestrijding of bestrijding van natuur? \ Argus : blad van de Stichting Kritisch Faunabeheer [Artikel]
Haaf, C. ten \ 1982
Sinds 1977 wordt geexperimenteerd met de graskarper bij de biologische bestrijding van overtollige waterplantengroei. Voorstanders spreken over een geslaagde vorm van biologische bestrijding. Schrijver is deze mening niet toegedaan en voert hier argu ...
help
Graskarper en waterplantenbeheer [Boek]
Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek \ 1985
In deze brochure wordt in het kort een beeld gegeven van 10 jaar onderzoek naar de mogelijkheden van inzet van de graskarper voor watergangenonderhoud
help
Biologische bestrijding van ongewenste waterplanten : literatuurstudie naar mogelijkheden [Studentenverslag]
Riep, C. \ Houwink, E. \ 1977
help
Beheer van watergangen, in het bijzonder met hulp van de graskarper \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Zweerde, W. van der \ 1983
Bespreking van de funkties van watergangen en van waterplanten; doelstellingen voor het beheer; beheer van de vegetatie en de toepassing van de graskarper met de daaruit voortvloeiende neveneffekten
help
Do biological-based strategies hold promise to biofouling control in MBRs? \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Malaeb, L. \ Le-Clech, P. \ Vrouwenvelder, J.S. \ Ayoub, G.M. \ Saikaly, P.E. \ 2013
Biological-based antifouling strategies seem to be a promising constituent of an effective integrated control approach since they target the essence of biofouling problems. However, biological-based strategies are in their developmental phase and sev ...
help
Graskarper in Nederland [Boek]
Provoost, K.J. \ Riemens, R.G. \ Willemsen, J. \ 1984
Verslag wordt gedaan van de historische ontwikkeling en van de huidige stand van zaken met betrekking tot het graskarperonderzoek en de toepassing van de graskarper in Nederland. Tevens wordt met dit rapport beoogd een overzicht te geven van de thans ...
help
Biological control of biofilms on membranes by metazoans \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Klein, T. \ Zihlmann, D. \ Derlon, N. \ Isaacson, C. \ Szivak, I. \ Weissbrodt, D.G. \ Pronk, W. \ 2016
Traditionally, chemical and physical methods have been used to control biofouling on membranes by inactivating and removing the biofouling layer. Alternatively, the permeability can be increased using biological methods while accepting the presence o ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.