Login

Hydrotheek

help
Full-scale partial nitritation/anammox experiences : an application survey \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Lackner, S. \ Gilbert, E.M. \ Vlaeminck, S.E. \ Joss, A. \ Horn, H. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ 2014
Partial nitritation/anammox (PN/A) has been one of the most innovative developments in biological wastewater treatment in recent years. With its discovery in the 1990s a completely new way of ammonium removal from wastewater became available. Over th ...
help
Stand van zaken rond biologische drinkwaterzuivering \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hijnen, W. \ Aa, R. van der \ 2006
Op 3, 4 en 5 mei vond in Mülheim (D.) de vierde editie plaats van het internationale congres ‘Slow sand and alternative biological filtration’, bij het onderzoeksinstituut IWW en het waterleidingbedrijf RWW. Daar wordt het water gezuiverd volgens het ...
help
De haalbaarheid van het BIOFIX-proces voor de zuivering van stedelijk afvalwater [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1999
help
Helofytenfilters : plus of minus? [Boek]
Spoelstra, J. \ 1999
help
De biogenerator, een nieuw biofilter reactorconcept zonder terugspoelprocedures \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Daamen, E.J. \ Delgorge, F.H. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Heijnen, J.J. \ 1997
help
Toepassing MBR in Italië : jaarlijkse studiereis medewerkers afvalwaterbehandeling aan TU Delft \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Evenblij, H. \ 2004
Verslag van de studiereis van de sectie Gezondheidstechniek van de TU Delft aan Italië. In drie dagen werd een tweetal universiteiten en een drietal zuiveringsinstallaties bezocht. Het zwaartepunt lag bij het onderzoek naar en de toepassing van membr ...
help
Er valt nog veel te leren : de biologische eigenschappen zijn wel degelijk maatgevend voor de werking van de mbr \ Milieumagazine : vakblad voor milieumanagement [Artikel]
Knoppers, R. \ 2004
Enkele positieve eigenschappen van de membraanreactor (MBR). De snelheid van de opschaling verloopt sneller dan de leercurve. Bij verschillende installaties gaan de zaken dan ook fout. Dit wordt veroorzaakt door het gebrek aan aandacht voor een juist ...
help
Individuele behandeling van huishoudelijk afvalwater; start van het praktijkonderzoek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Graaf, J.H.J.M. van der \ Webers, A.A.M. A.A.M. \ 1984
Als vervolg op een verkennende studie is een praktijkonderzoek gedaan naar de toepasbaarheid van kleine zuiveringsinstallaties in kleine woonkernen. De zuiveringssystemen zijn een combinatie van septic tank met zandfilter, (in)filtratiebed, biorotor ...
help
MBR Pilotonderzoek naar de behandeling van productiewater uit offshore oliereservoirs in Azerbeidzjan \ Afvalwaterwetenschap : driemaandelijks tijdschrift voor geinteresseerden in een wetenschappelijke benadering van afvalwater en daaraan gerelateerde onderwerpen [Artikel]
Zilverentant, A. \ Nieuwkerk, A. van \ Kraan, R. \ 2009
Voor het zuiveren van productiewater zoals dat vrijkomt uit offshore olie reservoirs in Azerbeidjan is een pilotonderzoek (0,75 m3/d) gestart op basis van een concept waarbij Anti Bulking Sludge technologie met Membraan Bioreactor is gecombineerd
help
Kees Koot over helofytenfilters \ Tuin en landschap : veertiendaags vakblad voor de groenvoorziening [Artikel]
Lier, A. van \ 2007
Kees Koot is specialist op het gebied van helofytenfilters. Deze biologische waterzuiveringssystemen worden door hem aangelegd voor bedrijven, overheden en particulieren. Welke zaken verdienen aandacht bij het maken van zo'n helofytenfilter? De vakma ...
help
Nieuwe perspectieven voor de membraanbioreactor op rwzi’s in Nederland \ H2O online [Artikel]
Ellenbroek, H. \ Nonnekens, J. \ Wiltvers, K. \ Jager, R. de \ Lierop, P. van \ 2015
Een membraanbioreactor (MBR) is, door de vergaande verwijdering van bacteriën en zwevende stof, een interessante optie voor verbetering van de effluentkwaliteit, met name in gebieden met een kwetsbare waterhuishouding of daar waar sprake is van herge ...
help
Biofiltratie voor afgassen van afvalwaterzuiveringsinstallaties \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Oosthoek, J. \ 2000
help
Uitbreiding rwzi Land van Cuijk met o.a. een helofytensysteem : uniek in Nederland \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Claessen, V. \ 2001
help
"Certificaatverplichting leidt tot beperking concurrentie" : klacht met betrekking tot helofytenfilters bij Economische Zaken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2004
Stichting De Twaalf Ambachten gaat een klacht indienen bij de directie Marktwerking van het Ministerie van Economische Zaken over de verplichting tot certificering van onder andere helofytenfilters. Kleine bedrijven zijn niet in staat de hoge kosten ...
help
Russen tonen interesse in membraanfiltratie : eerste conferentie in Russische Federatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kamp, P. \ Leemreize, H. \ Welkers, B. \ 2003
In Moskou (Russische Federatie) vond afgelopen maart de eerste conferentie over membraanfiltratie plaats. De organisatie lag in handen van het waterbedrijf van Moskou, Mosvodokanal. Op dit seminar waren veel internationale sprekers aanwezig, waaronde ...
help
Geurprotocol Waterschap Regge en Dinkel \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Hamer, T. \ Wildemors, R. \ 2005
In het zomer van 2004 werd ons gevraagd om de controle te coördineren van de staat en de werking van de bio- en lavafilters. Logischerwijs zijn we als waterschap scherp op onze kwaliteitseisen. De contrôle en metingen van de diverse geurfilters bleek ...
help
Zuivering krijgt facelift met hybride membraanbioreactor \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Evenblij, H. \ Mulder, J.W. \ Nieuwenhuijzen, A.F. van \ Kramer, F. \ 2007
Door toenemende afvalwaterstromen, ruimteschaarste en het in werking treden van de Europese Kaderrichtlijn Water zijn waterschappen genoodzaakt nieuwe technieken en procesfiguraties toe te passen op rwzi's om aan de toekomstige eisen te voldoen. In v ...
help
Marktonderzoek naar toepassing MBR bij zuivering huishoudelijk afvalwater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Geraats, B. \ Uiterlinde, C. \ Roeleveld, P. \ 2003
Met de membraanbtoreactor kan, ten opzichte van conventionele technieken, in een compacte installatie een betere effluentkwaliteit worden gerealiseerd. In Nederland wordt met onderzoek op pilotschaal en de realisatie van een demonstratie-installatie ...
help
Waterkwaliteitsverandering in relatie tot de aanwezigheid van Dreissena mosselen : implicaties voor beleid [Boek]
Kamp, M. van der \ Schaub, B. \ Michielsen, B. \ Schaik, F. van \ Oosterbaan, J. \ Gerrits, H. \ 2015
In de Rijnlandse boezem wordt het water opvallend helder. Dit verschijnsel trad ook op in rijkswateren. Daar was de toename in helderheid te verklaren door de komst van een nieuwe mosselsoort, de quaggamossel. Deze filtert het water en maakt het wate ...
help
Quaggamosselen: exotische waterzuiveraars met nadelen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kamp, M. van der \ Penning, E. \ 2015
De quaggamossel heeft een grote impact op de waterkwaliteit. Deze zoetwatermossel filtert algen en zwevend stof uit het water. Dat klinkt goed. Toch brengt deze invasieve exoot ook risico's met zich mee. Dit artikel is mede gebaseerd op de kennisdag ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.