Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Fytoplankton \ Watersysteemrapportage IJsselmeer en Markermeer 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Bijkerk, R. \ 1995
help
'Evaluatie actief biologisch beheersprojecten' : notitie met betrekking tot de manipulatie van de visstand [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
n 1997 heeft een evaluatie plaatsgevonmden van in Nederland uitgevoerde projecten op het gebied van actief biologisch beheer (ABB). Deze evaluatie is uitgevoerd door het RIZA. Aan Witteveen+Bos is gevraagd om, vanuit haar betrokkenheid bij vele ABB-p ...
help
Vissen \ Watersysteemrapportage IJsselmeer en Markermeer 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Lammens, E.H.R.R. \ Buijse, A.D. \ Dekker, W. \ 1995
help
Waterplanten \ Watersysteemrapportage IJsselmeer en Markermeer 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Hartog, P. \ Jonge, J. de \ Doef, R.W. \ 1995
help
Macrofauna \ Watersysteemrapportage IJsselmeer en Markermeer 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Vaate, A. bij de \ Greijdanus-Klaas, M. \ 1995
help
Zoöplankton \ Watersysteemrapportage IJsselmeer en Markermeer 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Dekker, P.I. \ 1995
help
Ecotoxicologie \ Watersysteemrapportage IJsselmeer en Markermeer 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Schmidt, C. \ Maas, J.L. \ Knoben, R. \ 1995
help
Visstandbemonstering van het ROM-IJmeergebied gericht op soorten van ondiep al dan niet begroeid water [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1999
Rijkswaterstaat directie IJsseImeergebied (RDIJ) voert in de periode 1995-2004 een jaarlijkse bemonstering uit van de visstand in het ROM-IJmeerplangebied (lJmeer en zuidelijk Markermeer). Deze bemonsteringen staan in het teken van het MONROMIJ-progr ...
help
Naar een ontwerp voor de bemonstering van de visstand in het IJmeer in het kader van het MONROMIJ programma, 1995-2004 [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied (RDIJ) heeft het voornemen om in de periode II 1995-2004 de visstand in het ROM-IJmeerplangebied (IJmeer en zuidelijk Markermeer) jaarlijks te bemonsteren. Deze bemonsteringen staan in het teken van het MONRO ...
help
Monitoring van stroomopwaartse migratie bij de gemalen Katwijk en Halfweg [Boek]
Kruitwagen, G. \ Klinge, M. \ 2007
De boezem van Rijnland wordt bemalen door vier gemalen, te weten gemaal Katwijk, gemaal Halfweg, gemaal Spaarndam en gemaal Gouda. Om de boezemwateren voor vis te ontsluiten is de aanleg van vismigratievoorzieningen bij de gemalen Katwijk en Halfweg ...
help
Sterfte van schieraal door gemaal IJmuiden, onderzoeksjaar 2009 [Boek]
Kruitwagen, G. \ Klinge, M. \ 2009
ln de periode van 24 november tot en met 26 december 2009 zijn waarnemingen gedaan aan de stroomafwaartse migratie van vis bij gemaal IJmuiden. Bij dit onderzoek is, evenals bij eerder onderzoek in 2007 en 2008, gebruik gemaakt van een visdichte vang ...
help
Watersysteemrapportage IJsselmeer en Markermeer 1992 [Boek]
Prins, K.H. \ Klinge, M. \ Ligtvoet, W. \ 1995
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.