Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Effecten van microverontreinigingen op de populatie - dynamica van Daphnia magna \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leeuwen, K. van \ Niebeek, G. \ Luttmer, W. \ 1987
help
EBEOSWA : ecologische beoordelingsmethode voor stromend water op basis van macrofauna \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gardeniers, J.J.P. \ Peeters, E.T.H.M. \ Tolkamp, H.H. \ 1996
help
De waterkwaliteitsbewaking op de Rijn uitgebreid met een algenmonitor \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oosthoek, A.J.P. \ Kamps, M.A.A.J. \ Hendriks, A.J. \ 1997
help
Waterkwaliteitsbeoordeling op ecologische grondslag : een raamwerk met Friesland als voorbeeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claassen, T.H.L. \ 1987
help
Biologische beoordeling van de waterkwaliteit in Noord- en Zuid-Holland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hovenkamp - Obbema, I.R.M. \ Klapwijk, S.P. \ Landman, J.E.F. \ 1982
help
De otter als normsteller voor kwaliteit van het oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claassen, T.H.L. \ Jongh, A.W.J.J. de \ 1988
help
Nematoden als indicator voor de waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sollie, S. \ Kluck, J. \ Hooff, A. van \ Helder, J. \ 2012
Het beoordelen van de waterkwaliteit is een lastige zaak. Vaak wordt de chemische kwaliteit bepaald, maar eigenlijk willen we weten welke effecten die heeft op de biologische kwaliteit. Veld- en microscopisch onderzoek aan biologische indicatoren is ...
help
Online handboek ecologische waterbeoordeling in de maak \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2014
Aquatische ecologen die op zoek zijn naar informatie over ecologische waterbeoordeling hoeven niet langer te wachten. DE Werkgroep Ecologisch Waterbeheer (WEW) werkt aan een online handboek, waarin getracht wordt een zo compleet mogelijk en actueel o ...
help
STOWA herziet ecologische beoordelingssystemen : nieuwe wetenschappelijke inzichten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Modernisering van de ecologische beoordelingssystemen voor oppervlaktewater van STOWA: naast een revisie die op korte termijn resultaat moet opleveren worden de uitgangspunten van de bestaande systemen opnieuw wetenschappelijk getoetst voor de ontwik ...
help
De spectrofotometrische bepaling van chlorophyll - A in oppervlaktewater (NEN 6520) kritisch bekeken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Urk, G. van \ Helmerhorst, T.H. \ Ruiter, H. \ 1990
help
Het grondwater als ecosysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Notenboom, J. \ Beelen, P. van \ 1990
help
Biologische monitoring van oppervlaktewateren kan eenvoudiger \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haan, H. de \ Claassen, T.H.L. \ 2005
Het gebruikelijke monitoren van de biologische toestand van waterlichamen is tijdrovend en arbeidsintensief. Dat komt door de veldwaarnemingen en laboratoriumanalyses, waarop de biologische monitoring berust. Uitvoering van de Kaderrichtlijn Water br ...
help
Ecologische beoordeling van visstand in beken en rivieren volgens nieuwe Europese methode EFI \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leeuw, J.J. de \ Backx, J. \ Buijse, A.D. \ 2006
In het kader van het Europese project FAME is een methode ontwikkeld om op eenvoudige wijze de ecologische toestand van beken en rivieren vast te stellen aan de hand van de visstand. Deze methode, European Fish Index (EFI) genaamd, voldoet aan de eis ...
help
Biologische monitoring : is meten weten ? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Kouwels, F. \ Veen, A. \ 2010
De analysegegevens die bij biologische monitoring door de waterschappen en de rijksoverheid worden verzameld, komen via lokale databanken uiteindelijk in één centrale databank terecht: de Limnodata Neerlandica. Deze gegevens zijn van groot belang voo ...
help
AMOEBE : Algemeen Middel Om Ecologie voor Beleid te Expliciteren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rooy, P.T.J.C. van \ Tolkamp, H.H. \ 1991
help
Reacties op de derde nota waterhuishouding met nadruk op de presentatietechniek AMOEBE \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tolkamp, H.H. \ Rooy, P.T.J.C. van \ 1990
Ter visualisering van de huidige en vroegere toestand van (aquatische) ecosystemen is gebruik gemaakt van zogeheten AMOEBES (AMOEBE staat voor Algemene Methode voor OEcologische BEschrijving). De auteurs vinden de methode slechts voorbeeldsgewijs en ...
help
De Sandoz - calamiteit, de balans na twee jaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leeuwen, K. van \ Urk, G. van \ 1989
help
Eerste resultaten DNA-gebaseerde biomonitoring kiezelalgen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cremer, H. \ Schuren, F. \ Graaf, B. de \ Wal, B. van der \ 2012
In 2010 begon het project Hydrochip met als doel een DNA-chip te ontwikkelen waarmee men de biodiversiteit van aquatische habitats snel en objectief kan analyseren. De chip wordt initieel ontwikkeld voor kiezelalgen. Van ongeveer 80 soorten kiezelalg ...
help
Implementatie van een maatlat in het EKOV-programma \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Elbersen, J.W.H. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2004
Alterra heeft in het verleden samen met waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem een typologie voor stromende wateren en bijbehorende streefbeelden gemaakt op basis van de macrofaunagemeenschap. De beektypen zijn geplaatst in het maatweb van ceno ...
help
Rivieren monitoren met algen: onderzoek in volle gang : zesde internationale congres in Hongarije met Nederlandse inbreng \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2007
In Europa wordt momenteel hard gewerkt aan de implementatie van de Kaderrichtlijn Water, ook voor wat betreft de algen. Eind vorig jaar werd het zesde internationale symposium 'Use of Algae for Monitoring Rivers' gehouden, met als gastheren de Hongaa ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.