Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Fifty shades of grey : variability in metric-based assessment of surface waters using macroinvertebrates [Proefschrift]
Keizer-Vlek, H.E. \ 2014
Biologische beoordeling van oppervlaktewateren wordt vaak gebaseerd op gegevens over de aanwezige macrofaunagemeenschap. In de huidige situatie ontbreekt echter inzicht in de betrouwbaarheid en precisie van gegevens die voortkomen uit biologische mon ...
help
Application of functional endpoints in water quality assessment [Proefschrift]
Slijkerman, D.M.E. \ 2006
De afgelopen decennia zijn technieken ontwikkeld om ecosysteemfuncties direct te bepalen. Hiervoor zijn organismen en hun specifieke eigenschappen bruikbaar. De auteur gebruikt de voedselopname-efficiëntie van de watervlo, de algengroei in alginaat, ...
help
Bioaccumulation of sediment-bound contaminants by the freshwater isopod Asellus aquaticus (L.) [Proefschrift]
Hattum, A.G.M. van \ 1995
help
Development of aquatic biomonitoring models for surface waters used for drinking water supply [Proefschrift]
Penders, E.J.M. \ 2011
Given the need for continued quality control of surface waters used for the production of drinking water by state-of-the-art bioassays and biological early warning systems, the objective of the present thesis was to validate and improve some of the b ...
help
Concentrations of microcontaminants and response of organisms in laboratory experiments and Rhine-Delta field surveys : monitoring and modelling instruments in applied research and management = Gehaltes van microverontreinigingen en respons van organismen in laboratorium experimenten en Rijn-delta veldwaarnemingen : meet- en schattingsinstrumenten in toegepast onderzoek en beheer = Gehalte an ... [Proefschrift]
Hendriks, A.J. \ 1995
help
Typologie en normstelling : een aquatisch - oecologisch onderzoek in Friesland [Proefschrift]
Claassen, T.H.L. \ 1987
help
Ecologische karakterisering van oppervlaktewateren in Overijssel : het netwerk van cenotypen als instrument voor ecologisch beheer, inrichting en beoordeling van oppervlaktewateren [Proefschrift]
Verdonschot, P.F.M. \ [ca. 1992]
help
Ecological characterization of surface waters in the province of Overijssel, The Netherlands [Proefschrift]
Verdonschot, P.F.M. \ 1990
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.