Login

Hydrotheek

help
Makrofaunagemeenschappen in de IJssel en haar zijrivieren [Studentenverslag]
Hoof, S. van \ 1988
Het doel van het onderzoek is het opstellen van een globaal ecologisch referentiekader dat onder andere als basis dient voor het opstellen van een ecologische waterbeoordelingsmethode. Tevens wordt een kader voor de normstelling van de waterkwaliteit ...
help
Methodiek voor waterbeoordeling : met fytoplanktonwaarnemingen verkregen evaluatiekriteria voor natuurgebieden [Studentenverslag]
Brantjes, N.B.M. \ 1972
help
Macrofauna in een gradientsituatie in de kanalen van de Mariapeel [Studentenverslag]
Schellinkhout, A. \ Visser, C.M. \ 1979
help
Onderzoek naar de in- en doortrek van driedoornige stekelbaars en glasaal en het foerageergedrag van lepelaars bij Roptazijl en Zwarte Haan [Studentenverslag]
Booma, T.J.K. van \ Bouwmans, L. \ 2013
Waterkwaliteit is een belangrijk onderwerp binnen de provincie Friesland. Vanuit de KRW wetgeving moeten verschillende ecologische doelstellingen behaald worden. Eén van deze doelstellingen is het zorgen voor een gezonde visstand in de Friese wateren ...
help
Ecologische karakterisering van oppervlaktewateren in Overijssel : toetsing van een expertsysteem voor regionaal waterbeheer [Studentenverslag]
Nijboer, R.C. \ 1996
help
Het otterstation bij de Groote en de Kleine Wielen : de achtergrondbelasting van de Kleine en de Groote Wielen met microverontreinigingen & een monitoringprogramma voor het otterpark Aqualutra [Studentenverslag]
Beers, M.C. \ 1992
help
Macrofaunagemeenschappen in kanaalbeken [Studentenverslag]
Latour, P. \ 1983
Het doel van dit onderzoek is: "Het ontwikkelen van een globaal referentiekader, dat als basis dient voor het opstellen van een ecologische waterbeoordelingsmethode en van een normstelling in relatie met te onderscheiden gebruiksfuncties en typen opp ...
help
Chemische- en biologische monitoring van een aantal wateren in Elzenbroekbossen in Noord-Limburg in het kader van de verzuringsproblematiek [Studentenverslag]
Hoek, W.F. van der \ 1989
help
Macrofyten- en macrofaunagemeenschappen in vennen : een onderzoek naar de biologische waterkwaliteit op basis van macrofauna en flora van een aantal Overijsselse vennen [Studentenverslag]
Heyligers, W. \ Liebrand, C. \ 1982
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.