Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Studie over de toepasbaarheid van palaeolimnologisch onderzoek in riviersedimenten : een middel om biologische beoordeling van rvieren te onderbouwen? [Boek]
Klink, A. \ [1983]
help
Waterkwaliteitsbeoordeling van enkele Zeeuwse watergangen op grond van hun macrofaunasamenstelling [Boek]
Krebs, B.P.M. \ 1983
Dit rapport wil een eerste aanzet geven tot de beoordeling van zoete en brakke watergangen in het Deltagebied op grond van de samenstelling van hun macrofauna.
help
Hydrobiologisch onderzoek naar de waterkwaliteit van de watergangen van de Varsselsche en Lindensche Laak : makrofauna-inventarisatie, chemische bemonstering, fysische metingen, beheersmaatregelen [Boek]
Luuring, B.B. \ 1983
help
Zware metalen in aquatische systemen : geochemisch en biologisch onderzoek in Rijn en Maas en de daardoor gevoede bekkens : overzicht van het onderzoek en conclusies [Boek]
Kerdijk, H.N. \ Marquenie, J.M. \ Wesseling, J.W. \ Castilho, P. del \ Hueck - van der Plas, E.H. \ Kock, W.C. de \ 1983-1984
help
Macrofaunagemeenschappen in kanaalbeken [Studentenverslag]
Latour, P. \ 1983
Het doel van dit onderzoek is: "Het ontwikkelen van een globaal referentiekader, dat als basis dient voor het opstellen van een ecologische waterbeoordelingsmethode en van een normstelling in relatie met te onderscheiden gebruiksfuncties en typen opp ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.