Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Effecten van microverontreinigingen op de populatie - dynamica van Daphnia magna \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leeuwen, K. van \ Niebeek, G. \ Luttmer, W. \ 1987
help
Waterkwaliteitsbeoordeling op ecologische grondslag : een raamwerk met Friesland als voorbeeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claassen, T.H.L. \ 1987
help
Toepassing van het raamwerk van Caspers & Karbe voor de waterbeoordeling in Noord- en Zuid-Holland \ Biologische waterbeoordeling : instrument voor waterbeheer? [Hoofdstuk uit boek]
Hovenkamp - Obbema, I.R.M. \ Klapwijk, S.P. \ Scheffer - Ligtermoet, Y. \ 1987
help
Van biologische waterbeoordeling naar ecologische normdoelstelling : de verbinding tussen wetenschap en beleid \ Biologische waterbeoordeling : instrument voor waterbeheer? [Hoofdstuk uit boek]
Kroes, H.W. \ 1987
help
Biologische waterbeoordeling : instrument voor waterbeheer? [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Higler, L.W.G. \ 1987
The assessment of water with the help of water organisms is inventarized
help
Basiskwaliteitsnormen voor zware metalen : een effectgerichte evaluatie \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leeuwen, K. van \ Niebeek, G. \ Luttmer, W. \ 1987
help
Toepasbaarheid ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Tolkamp, H.H. \ 1987
help
Typologie en normstelling : een aquatisch - oecologisch onderzoek in Friesland [Proefschrift]
Claassen, T.H.L. \ 1987
help
Inventarisatie van de ecologische gevolgen van zoetwateraanvoer voor het watergangenstelsel op Schouwen-Duiveland [Boek]
Daemen, E.A.M.J. \ Krebs, B.P.M. \ Rijstenbil, J.W. \ 1987
help
Invloed van de grootte van de taludhelling van diepe putten op stratificatie [Boek]
Claessen, F.A.M. \ 1987
help
Orienterend ecologisch onderzoek in Drentse sloten en wijken [Boek]
Vries, D. de \ Gijsen, M.E.A. van \ 1987
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.