Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Scope for growth in mussels exposed in Western and Eastern Scheldt [Boek]
Hemelraad, J. \ Smaal, A.C. \ Hummel, H. \ 1989
help
De Sandoz - calamiteit, de balans na twee jaar \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leeuwen, K. van \ Urk, G. van \ 1989
help
[Milieu] normstelling : een poging tot overzicht en integratie \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Copius Peereboom - Stegeman, J.H.J. \ Copius Peereboom, J.W. \ 1989
help
Zuurstofvariatie in Nederlandse watertypen in relatie tot biologische waterkwaliteitscriteria. Dl. 2. De biologische kwaliteitscriteria en hun relatie met hun zuurstofgehalte \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vierssen, W. van \ Knoben, R.A.E. \ Tolkamp, H.H. \ 1989
help
Oxygen variation in Dutch water types in relation to biological water quality criteria [Boek]
Tolkamp, H.H. \ Vierssen, W. van \ Knoben, R.A.E. \ 1989
help
Trace metals in dutch coastal waters : speciation and bioaccumulation by mussels [Boek]
Eck, B.T.M. van \ Kramer, K.J.M. \ Kerdijk, H.N. \ 1989
help
Zuurstofvariatie in Nederlandse watertypen in relatie tot biologische waterkwaliteitscriteria. Dl. 3. Biologische waterkwaliteitsbeoordeling en zuurstofmetingen in stromend water : een praktijkvoorbeeld \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Tolkamp, H.H. \ Vierssen, W. van \ Knoben, R.A.E. \ 1989
help
Zuurstofvariatie in Nederlandse watertypen in relatie tot biologische waterkwaliteitscriteria. 1. Doelstellingen en zuurstofmetingen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vierssen, W. van \ Knoben, R.A.E. \ Tolkamp, H.H. \ 1989
help
De Bergse Plassen : verslag bioassay - onderzoek over 1989 [Boek]
Roijackers, R.M.M. \ 1989
help
De waterkwaliteit van de stadswateren in de wijken Hoogland en Schothorst te Amersfoort : verslag van het biologisch- en chemisch onderzoek, april 1988 - april 1989 [Boek]
Muilwijk, J. \ Cornelissen, P. \ Gillissen, D. \ 1989
help
Project Ecologische inpasbaarheid stoffen 5 : ecosysteemkennis voor nationaal stoffenbeleid : literatuurstudie en voorstel voor een programma van onderzoek [Boek]
Ruyter van Steveninck, E.D. de \ 1989
help
Onderzoek naar de samenstelling van de epifytische diatomeeen-gemeenschap van enkele wateren in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland 1988 [Boek]
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden \ 1989
help
Het voorkomen van Aeromonas species in verschillende Limburgse oppervlaktewateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Essers, J.H. \ Houben, A.W. \ Stobberingh, E.E. \ 1989
help
Bio-alarmsystemen : een aanvulling op de traditionele bewaking van de waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Botterweg, J. \ Guchte, C. van de \ Breemen, L.W.C.A. van \ 1989
help
Broedsucces van aalscholvers in relatie tot de vervuiling van het aquatische ecosysteem [Boek]
Dirksen, S. \ Boudewijn, T.J. \ Slager, L.K. \ 1989
help
Waterkwaliteitsbeoordeling van boezem- en polderwateren (voorstudie) [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Reiniging Afvalwater \ 1989
help
Fytoplankton in diepe putten in Delfland 1988 [Boek]
Gorter, M. \ Wal, B. van der \ 1989
help
Chironomiden-exuviae als indicatoren van waterkwaliteitsveranderingen in de Loosdrechtse Plassen over de periode 1984 - 1988 [Boek]
Haren, J.C.M. van \ 1989
help
Waterkwaliteitsbeoordeling van boezem- en polderwateren (voorstudie) [Boek]
Oude, P.J. den \ Parma, S. \ 1989
help
Milieu-effectenstudie voor MER oppervlakte delfstoffenwinning IJsselmeergebied [Boek]
Claessen, F. \ Bekkers, L. \ Dirksen, F. \ 1989
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.