Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Biologische waterbeoordeling : een theoretische beschouwing [Boek]
Schroevers, P. \ 1991
help
Overzicht vangst anadrome en riviervis in het benedenrivierengebied, periode 1980 - 1990 [Boek]
Beek, G.C.W. van \ 1991
help
Ecotoxicology, an effective instrument for water quality management \ European water pollution control : official publication of the European Water Pollution Association [Artikel]
Gaag, M.A. van der \ 1991
help
AMOEBE : Algemeen Middel Om Ecologie voor Beleid te Expliciteren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rooy, P.T.J.C. van \ Tolkamp, H.H. \ 1991
help
Biologische beoordeling van sedimentkwaliteit met Chironomus (Diptera: Chironomidae) [Boek]
Urk, G. van \ Kerkum, F.C.M. \ 1991
help
Normstelling bodemkwaliteit 5 jaar later : verslag, Jaarbeurs Utrecht, 28 februari 1991 [Congresverslag]
Technische Commissie Bodembescherming \ Vereniging voor Milieuwetenschappen \ 1991
Congres TCB
help
Symposium ecologische karakterisering van oppervlaktewateren in Overijssel : lezingen [Boek]
Cate, J.H. ten \ 1991
help
A comparison of two methods for biological water quality assessment in Dutch streams \ comparison of two methods for biological water quality assessment in Dutch streams [Artikel]
Driessen, J.M.C. \ Tolkamp, H.H. \ 1991
Since 1980 the Limburg Water Pollution Control Authority (LWPCA) has investigated the applicability of several methods for biological assessment of the water quality in running waters. Aims and early results of these studies were published by Tolkamp ...
help
Objectives of the WASP-3 project and outline of the EcoWasp ecosystem model [Boek]
Brinkman, A.G. \ Raaphorst, W. van \ Ruardij, P. \ 1991
In 1990 the Wadden Sea Project (WASP) started, as a cooperation between twelve Danish, Dutch and German institutes and partly financed by the European Committee in the context of the Marine Science and Technology Program (MAST). The aim is to develop ...
help
Hydrobiologisch onderzoek in de kleine wateren in de Noord - Kethelpolder [Boek]
Gorter, M. \ 1991
help
Ecologische beoordeling als basis voor beheer van stromende wateren in Drenthe \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gijsen, M.E.A. van \ Torenbeek, R. \ 1991
help
Ontwikkeling van ecologische beoordelingsmethoden voor Nederlandse oppervlaktewateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gardeniers, J.J.P. \ Klapwijk, S.P. \ Roijackers, R.M.M. \ 1991
help
Hydrobiologisch onderzoek in de uiterwaardplassen bij Neerrijnen : een beoordeling van de huidige en toekomstige natuurwaarden ten behoeve van het natuurontwikkelingsproject "De Plaat-Rijswaard" in de Waaluiterwaarden [Boek]
Brink, F.W.B. van den \ Klink, A.G. \ 1991
help
kwaliteit van Maas- en Rijnwater in de periode 1983 - 1989 : beoordeling met behulp van macro-evertebraten [Boek]
Frantzen, N. \ 1991
help
De cholinesterase-remmende activiteit van organofosfor-insecticiden in oppervlaktewater : een evaluatie van de NEN 6526 methode \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Zalen, E. van \ Hammers, W.E. \ 1991
help
Ontwikkeling van sedimenttoxiciteits-toetsen - I: De acute toxiciteit van sediment gecontamineerd met chloorpyrifos voor Daphnia magna en Chironomus riparius [Boek]
Roghair, C.J. \ Wolters, M.A.H. \ Huijs, P.A. \ 1991
help
Advies milieukwaliteitsdoelstellingen bodem en water [Boek]
Technische Commissie Bodembescherming \ 1991
Advies TCB
help
De milieutoestand van de Loosdrechtse Plassen : toepassing van de presentatietechniek AMOEBE en het eutrofieringsmodel PCLOOS \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hofstra, J.J. \ Janse, J.H. \ Liere, L. van \ 1991
help
AMOEBE - benadering is veel meer dan presentatietechniek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, B.J.E. ten \ Hosper, S.H. \ Colijn, F. \ 1991
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.