Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Verspreiding dolfijnen [Boek]
Baptist, H. \ 1992
Een overzicht is beschikbaar van de waarnemingen van dolfijnen tijdens tellingen op het Nederlands Continentaal Plat. Via verspreidingskaarten wordt een beeld gegeven van de verspreiding tussen 1985-1991
help
De nematodenfauna als instrument voor het beoordelen van waterbodems \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Bongers, T. \ Korthals, G. \ 1992
help
Visstandbeheer in het Wolderwijd/Nuldernauw in het kader van het BOVAR-project - Dl. 3: Migratie van vis door de sluizen [Boek]
Kampen, J. \ Backx, J.J.G.M. \ Grimm, M.P. \ 1992
Dit rapport gaat over de monitoring van de migratie van vis door de Hardersluis en de Nijkerkersluis. Onderzoek naar de migratie van via en de toepassing van viswerende werken in de toegangswegen naar de aan het Wolderwijd/Nuldernauw grenzende meren, ...
help
A list of macroinvertebrates in Dutch water types : a first step towards an ecological classification of surface waters based on key factors \ Hydrobiological bulletin [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ Higler, L.W.G. \ Hoek, W.F. van der \ 1992
help
Die Fischartengemeinschaften des Rheins und der Maas in den Niederlanden \ Rheinsanierung : Vorbild fuer Europa? : 13. Arbeitstagung der Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet, Scheveningen, 8. - 11. Oktober 1991 [Hoofdstuk uit boek]
Volz, J. \ Cazemier, W.G. \ 1992
help
Biologische beoordeling reinigingstechnieken \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Velde, R.T. van der \ Guchte, C. van de \ Poorter, L.R.M. de \ 1992
help
Makroinvertebraten als Indikator der Maaswasserguete \ Rheinsanierung : Vorbild fuer Europa? : 13. Arbeitstagung der Internationale Arbeitsgemeinschaft der Wasserwerke im Rheineinzugsgebiet, Scheveningen, 8. - 11. Oktober 1991 [Hoofdstuk uit boek]
Breemen, L.W.C.A. van \ Ketelaars, H.A.M. \ Kuijpers, A.M.J.P. \ 1992
help
Ecologisch beoordelingssysteem voor zoete kleine wateren in Noord- en Zuid-Holland [Boek]
Gonggrijp, A. \ 1992
help
Entwicklung der ökologischen Gütebeurteilung aus der biologischen Gewässergütebeurteilung in den Niederlanden \ Oekologische Bewertung von Fliessgewaessern [Artikel]
Tolkamp, H.H. \ Gardeniers, J.J.P. \ Peeters, T.H.M. \ 1992
The development of biological assessment methods in The Netherlands in the past decades is described. National and regional water management policy has amplified the need for ecological assessment methods. These are being developed for five individua ...
help
Ecologisch onderzoek ten behoeve van het beheersplan waterkwaliteit : fase 2: ecologische normdoelstellingen meren : eindrapportage [Boek]
Witteveen + Bos, Raadgevend Ingenieursbureau \ 1992
In opdracht van de Provincie Groningen heeft Witteveen+Bos raadgevende ingenieurs b.v. in 1991-1992 ecologisch onderzoek verricht ten behoeve van de invulling van ecologische (norm-) doelstellingen voor het watertype "meren en plassen". De (nadere) i ...
help
Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van enkele remote sensing technieken ten behoeve van ecologische waterkwaliteitsbeoordeling [Boek]
Witteveen + Bos, Raadgevend Ingenieursbureau \ 1992
help
Aquatisch - ecologisch onderzoek van het Reestdal [Boek]
Zuiveringsschap Drenthe \ Zuiveringsschap West - Overijssel \ 1992
help
Application of QSAR's, extrapolation and equilibrium partitioning in aquatic effects assessment. 1. Narcotic industrial pollutants \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Leeuwen, C.J. van \ Zandt, P.T.J. van der \ Aldenberg, T. \ Verhaar, H.J.M. \ 1992
help
Ecologische beoordeling en beheer van oppervlaktewater : beoordelingssysteem voor stromende wateren op basis van macrofauna [Boek]
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer \ 1992
help
Ecologisch profiel van de grote stern (Sterna sandvicensis) [Boek]
Brenninkmeijer, A. \ Stienen, E.W.M. \ 1992
help
Het otterstation bij de Groote en de Kleine Wielen : de achtergrondbelasting van de Kleine en de Groote Wielen met microverontreinigingen & een monitoringprogramma voor het otterpark Aqualutra [Studentenverslag]
Beers, M.C. \ 1992
help
Mossel en zeester als bio - indicatoren voor de vervuiling van onze estuaria en kustwateren [Boek]
Besten, P.J. den \ Veldhuizen - Tsoerkan, M.B. \ [1992]
help
Nationaal aquatisch meetnet : een vooronderzoek naar de inrichting van een landelijk meetnet voor het oppervlaktewater [Boek]
Orleans, A.B.M. \ Vos, P. \ Graaf, H.J. de \ 1992
help
Ecotoxicologische profielen van amoebe - soorten [Boek]
Kaag, N.H.B.M. \ Schobben, H.P.M. \ Jak, R.G. \ 1992
help
Ecologische karakterisering van oppervlaktewateren in Overijssel : het netwerk van cenotypen als instrument voor ecologisch beheer, inrichting en beoordeling van oppervlaktewateren [Proefschrift]
Verdonschot, P.F.M. \ [ca. 1992]
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.