Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Perspectives for the use of diatom assemblages in the water management policy of Overijssel (The Netherlands) \ Hydrobiologia [Artikel]
Cate, J.H. ten \ Maasdam, R. \ Roijackers, R.M.M. \ 1993
help
Documentation of zooplankton species in the lower river Rhine [Boek]
Zanten, B. van \ Leentvaar, P. \ 1993
help
Concentrations in aquatic organisms \ Chemosphere : chemistry, physics and biology as focused on environmental problems [Artikel]
Hendriks, A.J. \ Pieters, H. \ 1993
help
Amoebes IJsselmeergebied : basisrapport kwantificering [Boek]
Vanhemelrijk, J.A.M. \ 1993
help
Beschrijving van een nulsituatie voor de macro-evertebraten in de Grensmaas = Description of a zero situation for the macroinvertebrates in the River Grensmaas = Description d'une situation zero pour les macro-invertebres dans la Grensmaas [Boek]
Vaate, A. bij de \ Greijdanus - Klaas, M. \ 1993
help
Chironomids and regional water types \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ Real, M. \ Schot, J.A. \ 1993
help
The Netherlands as an environment for chironomid fauna \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Buskens, R.F.M. \ Moller Pillot, H.K.M. \ 1993
help
Water quality changes of the river Meuse assessed by chironomid pupal exuviae \ Netherlands journal of aquatic ecology [Artikel]
Frantzen, N.M.L.H.F. \ 1993
help
Ecological objectives of the Rhine ecosystem \ River water quality : ecological assessment and control [Hoofdstuk uit boek]
Wit, J.A.W. de \ 1993
help
De macrofauna in kwelsloten op de overgangszone zand - klei in de provincie Noord-Brabant [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1993
help
Kwaliteitsbeheer met een watervlooien-circus \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Hendriks, A.J. \ Guchte, C. van de \ Botterweg, J. \ 1993
help
Guidance document for aquatic effects assessment : report prepared for the OECD Hazard Assessment Advisory Body [Boek]
Balk, F. \ Okkerman, P.C. \ Dogger, J.W. \ 1993
help
Monitoringprogramma voor het Otterpark Aqualutra [Boek]
Waterschap Friesland \ 1993
help
Diatomeeenonderzoek in het Naardermeer : verslag over het jaar 1990 [Boek]
Ee, G. van \ Dam, H. van \ 1993
help
Diatoms on herbarium macrophytes as indicators for water quality \ Hydrobiologia [Artikel]
Dam, H. van \ Mertens, A. \ 1993
help
Zware metalen in chironomiden, oligochaeten en sediment uit het Noordelijk Deltabekken [Boek]
Hattum, B. van \ Burgers, I. \ Horst, B. van der \ 1993
help
Response in flow-through assays \ Ecotoxicology and environmental safety [Artikel]
Hendriks, A.J. \ Stouten, M.D.A. \ 1993
help
Attempts to bridge the gap between laboratory toxicity tests and ecosystems : a case study with LAS \ The science of the total environment : an international journal for scientific research into the environment and its relationship with man [Artikel]
Blok, J. \ Balk, F. \ 1993
help
Dansmuggelarven en aalscholvers als indicatoren van vervuild bodemslib in sedimentatiegebieden van de Rijn \ De levende natuur [Artikel]
Guchte, K. van de \ 1993
help
Macrofauna in de Maas in 1992 [Boek]
Klink, A. \ Mulder, J. \ [1993]
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.