Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
De waterkwaliteitsbewaking op de Rijn uitgebreid met een algenmonitor \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oosthoek, A.J.P. \ Kamps, M.A.A.J. \ Hendriks, A.J. \ 1997
help
Bioassays : het orakel van de ecotoxicologie? [Boek]
AquaSense \ 1997
help
Monitoring biologische nulsituatie Uddelermeer [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1997
help
Waterkwaliteit van de grote wateren in Schieland in 1995 en 1996 : vergelijking beoordelingssysteem voor grote wateren en Stowa-systemen [Boek]
Limbeek, M. \ 1997
help
Integrale rapportage monitoring Veluwerandmeren [Boek]
Knoben, R.A.E. \ Grimm, M.P. \ 1997
Het doel van het in het rapport beschreven project is het opstellen van één samenhangend rapport met een overzicht van de verzamelde (fysisch-chemische en biologische) meetgegevens van de Veluwerandmeren over de periode 1994-1996, aangeuld met amteri ...
help
Fytoplankton \ Biologische monitoring zoete rijkswateren : watersysteemrapportage Randmeren [Hoofdstuk uit boek]
Bijkerk, R. \ 1997
help
Ecologische beoordeling van stadswateren in Amsterdam : analyses ten behoeve van de ontwikkeling van een beoordelingsmethode [Boek]
Wilhelm, M. \ 1997
help
Inventarisatie macrofauna en waterplanten Maasplassen [Boek]
Knoben, R.A.E. \ Grimm, M.P. \ 1997
Het beheer van de Maasplassen, die zijn ontstaan door de winning van grind en zand in het winterbed van de Maas, berust op dit moment bij de provincie Limburg en het Zuiveringschap Limburg. Door het Besluit Aanwijzing Zijwateren zal het beheer in de ...
help
Zoöplankton \ Biologische monitoring zoete rijkswateren : watersysteemrapportage Randmeren [Hoofdstuk uit boek]
Dekker, P.I. \ Noordhuis, R. \ 1997
help
Macrofauna \ Biologische monitoring zoete rijkswateren : watersysteemrapportage Randmeren [Hoofdstuk uit boek]
Noordhuis, R. \ 1997
help
Vissen \ Biologische monitoring zoete rijkswateren : watersysteemrapportage Randmeren [Hoofdstuk uit boek]
Noordhuis, R. \ Backx, J. \ Cazemier, W. \ 1997
help
Zooplankton in IJsselmeer, Markermeer en Randmeren, 1996 [Boek]
Dijkers, C. \ 1997
help
Ecotoxicologie \ Biologische monitoring zoete rijkswateren : watersysteemrapportage Randmeren [Hoofdstuk uit boek]
Noordhuis, R. \ Jong, E. de \ Pieters, H. \ 1997
help
Water- en oeverplanten \ Biologische monitoring zoete rijkswateren : watersysteemrapportage Randmeren [Hoofdstuk uit boek]
Noordhuis, R. \ 1997
help
Amoebe benedenrivierengebied : karakterschets van vier watersystemen [Boek]
Burgers, E. \ 1997
help
Watersysteemverkenningen en inrichting : ecologische beoordeling van inrichtingsmaatregelen in de zoete rijkswateren \ Landinrichting : tijdschrift voor inrichting en beheer van het landelijk gebied [Artikel]
Laane, W.E.M. \ Duel, H. \ 1997
help
Voorlopige handreiking toepassing acute toxiciteitstesten : project implementatie totaal effluent toxiciteit [Boek]
Graaf, P.J.F. de \ Graansma, J. \ Tonkes, M. \ 1997
help
Amoebe Noordzeekanaal - Amsterdam-Rijnkanaal [Boek]
Hoog, J.E.W. de \ Pieters, P.C. \ 1997
help
Fytoplankton \ Biologische monitoring zoete rijkswateren : watersysteemrapportage Haringvliet, Hollandsch Diep, Biesbosch 1994 [Hoofdstuk uit boek]
Bijkerk, R. \ 1997
help
Zoöplankton \ Biologische monitoring zoete rijkswateren : watersysteemrapportage Haringvliet, Hollandsch Diep, Biesbosch 1994 [Hoofdstuk uit boek]
Dekker, P.I. \ 1997
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.