Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Typology of macrofaunal assemblages applied to water and nature management : a Dutch approach \ Assessing the biological quality of fresh water [Hoofdstuk uit boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Nijboer, R.C. \ 2000
Multivariate analysis of an extensive dataset based on the macroinvertebrate fauna of surface waters in the province of Overijssel (The Netherlands) has resulted in the description of 42 site groups. These include springs, streams, rivers, canals, di ...
help
Ecologische typologie, ontwikkelingsreeksen en waterstreefbeelden Limburg - Dl. 1: Ruwe indeling in beektypen [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Nijboer, R.C. \ Janssen, S.N. \ 2000
In dit project Ecologische typologie, ontwikkelingsreeksen en waterstreefbeelden Limburg worden streefbeelden voor regionale watersystemen in Limburg ontwikkeld als onderdeel van een netwerk van toetsbare ontwikkelingstoestanden van huidige en potent ...
help
Ecologische typologie, ontwikkelingsreeksen en waterstreefbeelden Limburg - Dl. 2a: IIa: Ecologisch-typologische analyses [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ 2000
In dit project worden streefbeelden voor regionale watersystemen in Limburg ontwikkeld als onderdeel van een netwerk van toetsbare ontwikkelingstoestanden van huidige en potentiële beektypen. Dit deelrapport presenteert de methodische stappen die gev ...
help
Ecologische typologie, ontwikkelingsreeksen en waterstreefbeelden Limburg - Dl. 2b: Cenotypenbeschrijvingen [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ 2000
In dit project worden streefbeelden voor regionale watersystemen in Limburg ontwikkeld als onderdeel van een netwerk van toetsbare ontwikkelingstoestanden van huidige en potentiële beektypen. Dit deelrapport presenteert de cenotypebeschrijvingen. De ...
help
Ecologische typologie, ontwikkelingsreeksen en waterstreefbeelden Limburg - Dl. III: Referentiegemeenschappen [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Nijboer, R.C. \ 2000
Dit project Ecologische typologie, ontwikkelingsreeksen en waterstreefbeelden Limburg heeft tot doel het ontwikkelen van streefbeelden als onderdeel van een netwerk van toetsbare ontwikkelingstoestanden van huidige en potentiële beektypen voor region ...
help
STOWA herziet ecologische beoordelingssystemen : nieuwe wetenschappelijke inzichten \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2000
Modernisering van de ecologische beoordelingssystemen voor oppervlaktewater van STOWA: naast een revisie die op korte termijn resultaat moet opleveren worden de uitgangspunten van de bestaande systemen opnieuw wetenschappelijk getoetst voor de ontwik ...
help
Toepassing van het programmapakket EKO Veluwe/Vallei op de monitoringsgegevens van de Hierdense beek in 1995 en 1999 [Boek]
Jaarsma, N.G. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2000
Dit rapport is een evaluatie van het ontwikkelde beoordelingssysteem voor stromende wateren EKO Veluwe/Utrecht aan de hand van monitoringsgegevens van aquatische macro-evertebraten (macrofauna) van de Hierdense beek. Het monitoringsprogramma is van s ...
help
Richtlijn voor de selectie en de uitvoering van veldbioassays met watervlooien en waterplanten voor het aantonen van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater [Boek]
Jong, F. de \ Deneer, J. \ Tamis, W. \ 2000
help
Vismonitoring in de zoete rijkswateren in de periode 1996-1999 [Boek]
Leeuw, J.J. de \ Hartgers, E.M. \ Winter, H.V. \ 2000
help
Veldbioassays : ontwikkeling van een richtlijn voor veldbioassays met watervlooien en waterplanten voor het aantonen van bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater [Boek]
Jong, F.M.W. de \ Deneer, J.W. \ Tamis, W.L.M. \ 2000
help
Watersysteemrapportage IJsselmeer en Markermeer [Boek]
Noordhuis, R. \ 2000
help
Ecologische beoordeling van wateren in West-Brabant, 1999 - 1.: Roulerend meetnet : Oude Leij, Groote Leij, Hultense Leij, Schorsleij, 's-Gravenmoerse Vaart, Afwatering Overdiepsche Polder, Onkelsloot, Zuider Afwateringskanaal, Bovenste Leij, Afwatering Sasweg, Afwatering Winterdijk, Spoorsloot Waalwijk, Koppelkanaal zak-Donge, Plas bij Waspik [Boek]
Bijkerk, R. \ Cuppen, H.P.J.J. \ 2000
help
Microtox kan zinvolle aanvulling op monitoring zijn : seminar over het 'integraal meten' van de waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Denneman, W.D. \ Carpentier, C. \ 2000
Verslag van een symposium over integrale waterkwaliteitsmonitoring (chemisch, biologisch en toxicologisch) van oppervlakte-, afval- en drinkwater. Speciale aandacht voor het Microtox-OS Test System, waarmee via bioassay de toxiciteit van een waterstr ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.