Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Habitatsystemen in de grote rivieren in Nederland op basis van macrofauna : een samenvatting [Boek]
Diepen, L.T.A. van \ Verdonschot, P.F.M. \ 2001
Dit rapport is een samenvoeging van twee voorgaande onderzoeken (Nijboer & Verdonschot, 1997 en van Diepen, 1999) over de habitatsystemen die in de grote Nederlandse rivieren bestaan op basis van macrofauna. In dit rapport is getracht om een volledig ...
help
Het gebruik van logistische regressie voor gedifferentieerde normstelling : een analyse van de relatie tussen nutriënten, beheer en biologische waterkwaliteit [Boek]
Tongeren, O.F.R. van \ Brink, P.J. van den \ 2001
help
Biotesten, een bruikbaar instrument voor de kwaliteitsbewaking van oppervlaktewater? [Boek]
Penders, E.J.M. \ Hoogenboezem, W. \ Projectgroep 'Inventarisatie en evaluatie van biotests voor waterkwaliteitsbewaking' \ 2001
help
Monitoring nulsituatie toekomstvisies in 2000 van een aantal wateren met natuurfunctie in West-Brabant [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ Bijkerk, R. \ 2001
help
Ecologische streefbeelden voor stromende wateren Veluwe & Vallei [Boek]
Jaarsma, N.G. \ 2001
Het project "Ecologische streefbeelden voor stromende wateren Veluwe & Vallei" heeft ten doel om toetsbare streefbeelden te ontwikkelen voor de stromende wateren in het beheersgebied van de waterschappen Veluwe en Vallei & Eem. Het is het vervolg van ...
help
Morphological deformities in Chironomus riparius meigen larvae after exposure to cadmium over several generations \ Water, air and soil pollution : an international journal of environmental pollution [Artikel]
Janssens de Bisthoven, L. \ Postma, J. \ Vermeulen, A. \ 2001
help
Biologische monitoring zoete rijkswateren : watersysteemrapportage Maas 1996 [Boek]
Liefveld, W.M. \ Looy, K. van \ Prins, K.H. \ 2001
help
Wat zeggen algengroeipotentietoetsen over de eutrofiëringtoestand in de Nieuwkoopse plassen, de Langeraarse plassen en de Amstelveense poel? [Boek]
Bolier, G. \ 2001
In het kader van de eutrofiëringbestrijding is informatie over de mate van eutrofiëring van watersystemen van belang, onder andere in verband met mogelijke restauratie van deze systemen. De reactie van algenpopulaties op de concentraties aan nutriënt ...
help
Ecologische beoordeling van wateren in Oost-Groningen, deelgebied Westerwoldse Aa, meetjaar 2000 : Ven Jipsingbourtange, Ven Jipsinghuizen, Ven Ter Borg, Ven Krumpels, Ven Sellingszwarteveen, Ven Vossenweg, zandwinplas Sellingerbeetse, Veendiepplas, Plas De Tjamme : rapportage van onderzoek [Boek]
Bijkerk, R. \ Verweij, G.L. \ Berg, G.J. \ 2001
help
Ecologische beoordeling van wateren in West-Brabant, 1999 - 2.: Waternatuur : waterloop halve Maan, Leemputten Dorst ven 1, Leemputten Dorst ven 2, Kortenhoeff ven 2, Leikeven, Zwarte Goor, Plantloon ven 2, Ven t.z.v. Zwaluwmeer, Wiel bij Waspik, Wiel bij Capelle, Zandwiel [Boek]
Bijkerk, R. \ Cuppen, H.P.J.J. \ 2001
help
Nieuw ecologisch beoordelingssysteem voor stadswateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dommering, A. \ Otte, A. \ Peeters, E. \ Dam, H. van \ 2001
Met een nieuw ecologisch beoordelingssysteem voor stadswateren, ontwikkeld in opdracht van STOWA, zijn zowel de ecologische toestand als de belevingswaarde van stadswateren op simpele wijze te bepalen. Het systeem bestaat uit drie deeltoetsen: (1) ee ...
help
Waterschap Groot Salland beoordeelt effluent rwzi met Toxbox \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wiegman, W. \ 2001
In het kader van het streven naar een totaal-effluentbeoordeling van afvalwaterstromen ontwikkelde Waterschap Groot Salland een eigen toxiciteitstest, de Toxbox, waarmee effluent over langere tijd op locatie getest kan worden. Het betreft een doorstr ...
help
Ecologisch maatweb voor de stromende wateren op de Veluwe en de Gelderse Vallei \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ Gerritsen, R. \ Koopmans, M. \ 2001
Uitleg over weer een nieuw systeem voor de beoordeling van de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater. Deze netwerkbenadering gaat uit van een op de ecologie gebaseerde typologie waarbij watertype, soortensamenstelling en milieufactoren een rol sp ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.