Login

Hydrotheek

help
Schelpdierwaterkwaliteit in Nederlandse kustwatergebieden in juni 2004 (fecale coliformen) [Boek]
Poelman, M. \ Gool, A.C.M. van \ 2004
In juni van 2004 is onderzoek gedaan naar de (schelpdier)waterkwaliteit in de Kustwatergebieden. Er werd hierbij gebruik gemaakt van indicatormicro-organismen: de fecale coliformen. Er werd gekeken naar de aanwezigheid in gebieden waar schelpdieren w ...
help
Ecologisch waterbeheer in de toekomst met een blik uit het verleden : symposium ter gelegenheid van het afscheid van drs Jean JP Gardeniers, gehouden op 21 februari 2002 in Wageningen [Boek]
Peeters, E.T.H.M. \ Gardeniers, J.J.P. \ 2004
Centraal in het (onderzoeks)werk van drs Jean J.P. Gareniers stond de biologische en ecologische beoordeling van de waterkwaliteit. Op het afscheidssymposlum in februari 2002 hebben vier sprekers een verhaal gehouden. Peter van Rooy opende het sympos ...
help
Mogelijkheden voor monitoring van de rivierrombout [Boek]
Groenendijk, D. \ Mensing, V. \ 2004
Het doel van dit onderzoek was daarom om te onderzoeken of er een methode mogelijk is aan de hand van tellingen van de larvenhuidjes de rivierrombout en mogelijk ook andere soorten rombouten op te nemen in het Libellenmeetnet. Uit de resultaten blijk ...
help
Implementatie van een maatlat in het EKOV-programma \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Elbersen, J.W.H. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2004
Alterra heeft in het verleden samen met waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem een typologie voor stromende wateren en bijbehorende streefbeelden gemaakt op basis van de macrofaunagemeenschap. De beektypen zijn geplaatst in het maatweb van ceno ...
help
Macrofauna en vegetatie van de Nederlandse beken : een aanzet tot beoordeling van de ecologische toestand [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Nijboer, R.C. \ 2004
Dit rapport beschrijft de het opstellen en de resultaten van een ecologisch typologisch netwerk voor beken. Analyse van macrofaunagegevens afkomstig van waterbeheerders in combinatie met milieuvariabelen heeft geleid tot een netwerk met 25 nog in Ned ...
help
Watervogels als indicatoren: presentatie van trends in relatie tot beleidsdoelstellingen [Boek]
Noordhuis, R. \ Koffijberg, K. \ 2004
Omdat de aantallen watervogels een afspiegeling vormen van diverse factoren in hun habitat, kunnen deze aantallen tevens worden gebruikt om de actuele toestand met betrekking tot diverse beleidsthema’s te indiceren. De in dit rapport gepresenteerde s ...
help
Biologische monitoring zoete rijkswateren: monitoring biologische kwaliteitselementen volgens de KRW : optimalisatie biologisch monitoringsprogramma: uitwerking voor de toestand- en trendmonitoring [Boek]
Willems, D. \ 2004
Het rapport beschrijft de uitwerking van de monitoringeisen van Europese Kaderrichtlijn Water en de betekenis voor het biologische monitoring programma van het RIZA (het MWTL-programma). Het rapport is begin 2004 afgerond; onderhand zijn verdere stap ...
help
Brede toepassing ecologische maatlatten EU Kaderrichtlijn Water : rivieren en meren [Boek]
Reeze, A.J.G. \ 2004
Eén van de nieuwe aspecten die met de Kaderrichtlijn Water wordt geïntroduceerd, is de volwaardige rol die ecologische doelen zullen gaan spelen in het integraal waterbeheer. In dit rapport worden de eerste ervaringen met toepassing van de ecologisch ...
help
Monitoring van waterplanten en perifyton in het IJsselmeergebied 2003 : randmeren [Boek]
Smits, J. \ Postema, J. \ Hulsegge, W. \ 2004
In de periode van 24 juni t/m 5 augustus 2003 is door de afdeling PAM (Meet- en Informatiedienst) van Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied in het kader van het project Regionaal Kwaliteits Meetnet de watervegetatie in kaart gebracht van de Randm ...
help
Ontwikkeling Stowa-beoordelingssysteem vennen : vooronderzoek [Boek]
Dam, H. van \ Spier, J. \ Gotje, W. \ Arts, G.H.P. \ Delft, J.J.C.W. van \ Ketelaar, R. \ Kleef, H.H. van \ 2004
Dit document geeft een overzicht van het kader waarin de ontwikkeling van een beoordelingssysteem voor vennen dient plaats te vinden en een overzicht van de belangrijkste waarden, milieufactoren en processen in vennen, een overzicht van de beschikbar ...
help
Veldstudie naar TBT verontreiniging in de Noordzee en risico’s voor het mariene milieu [Boek]
Kaag, N.H.B.M. \ 2004
De alikruik ontwikkelt geen imposex, zoals de purperslak. Als gevolg van blootstelling aan tributyltin (TBT) ontwikkelen zich echter wel afwijkingen in de vrouwelijke genitaliën. Deze afwijkingen zijn intersex genoemd. In dit rapport worden de result ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.