Login

Hydrotheek

help
Schelpdierwaterkwaliteit in Nederlandse kustwatergebieden in juni 2004 (fecale coliformen) [Boek]
Poelman, M. \ Gool, A.C.M. van \ 2004
In juni van 2004 is onderzoek gedaan naar de (schelpdier)waterkwaliteit in de Kustwatergebieden. Er werd hierbij gebruik gemaakt van indicatormicro-organismen: de fecale coliformen. Er werd gekeken naar de aanwezigheid in gebieden waar schelpdieren w ...
help
Ecologisch waterbeheer in de toekomst met een blik uit het verleden : symposium ter gelegenheid van het afscheid van drs Jean JP Gardeniers, gehouden op 21 februari 2002 in Wageningen [Boek]
Peeters, E.T.H.M. \ Gardeniers, J.J.P. \ 2004
Centraal in het (onderzoeks)werk van drs Jean J.P. Gareniers stond de biologische en ecologische beoordeling van de waterkwaliteit. Op het afscheidssymposlum in februari 2002 hebben vier sprekers een verhaal gehouden. Peter van Rooy opende het sympos ...
help
Mogelijkheden voor monitoring van de rivierrombout [Boek]
Groenendijk, D. \ Mensing, V. \ 2004
Het doel van dit onderzoek was daarom om te onderzoeken of er een methode mogelijk is aan de hand van tellingen van de larvenhuidjes de rivierrombout en mogelijk ook andere soorten rombouten op te nemen in het Libellenmeetnet. Uit de resultaten blijk ...
help
Implementatie van een maatlat in het EKOV-programma \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Elbersen, J.W.H. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2004
Alterra heeft in het verleden samen met waterschap Veluwe en waterschap Vallei & Eem een typologie voor stromende wateren en bijbehorende streefbeelden gemaakt op basis van de macrofaunagemeenschap. De beektypen zijn geplaatst in het maatweb van ceno ...
help
The ecological requirements of Agapetus fuscipes Curtis (Glossosomatidae), a characteristic species in unimpacted streams \ Limnologica [Artikel]
Nijboer, R.C. \ 2004
Agapetus fuscipes is a caddisfly that only seems to occur in unimpacted streams and therefore can be a suitable indicator species for natural conditions. The species has decreased in the Netherlands because of human activities which caused organic po ...
help
Macrofauna en vegetatie van de Nederlandse beken : een aanzet tot beoordeling van de ecologische toestand [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Nijboer, R.C. \ 2004
Dit rapport beschrijft de het opstellen en de resultaten van een ecologisch typologisch netwerk voor beken. Analyse van macrofaunagegevens afkomstig van waterbeheerders in combinatie met milieuvariabelen heeft geleid tot een netwerk met 25 nog in Ned ...
help
Monitoring van waterplanten en perifyton in het IJsselmeergebied 2003 : randmeren [Boek]
Smits, J. \ Postema, J. \ Hulsegge, W. \ 2004
In de periode van 24 juni t/m 5 augustus 2003 is door de afdeling PAM (Meet- en Informatiedienst) van Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied in het kader van het project Regionaal Kwaliteits Meetnet de watervegetatie in kaart gebracht van de Randm ...
help
Veldstudie naar TBT verontreiniging in de Noordzee en risico’s voor het mariene milieu [Boek]
Kaag, N.H.B.M. \ 2004
De alikruik ontwikkelt geen imposex, zoals de purperslak. Als gevolg van blootstelling aan tributyltin (TBT) ontwikkelen zich echter wel afwijkingen in de vrouwelijke genitaliën. Deze afwijkingen zijn intersex genoemd. In dit rapport worden de result ...
help
The effect of taxonomic resolution on the assessment of ecological water quality classes [Special issue: Integrated assessment of running waters in Europe] \ Hydrobiologia [Artikel]
Schmidt-Kloiber, A. \ Nijboer, R.C. \ 2004
Within the ecological assessment of running waters based on benthic macroinvertebrates different levels of taxonomic resolution (species, genus, family and higher) are in use. Although assessment systems are often developed with detailed data on spec ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.