Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
KRW monitoring Waterschap Reest en Wieden: microfyten in ...\Rapport / Koeman en Bijkerk [Jaarverslag, serie]
2005-
Met ingang van 2005 heeft het Waterschap Reest en Wieden de biologische monitoring van de oppervlaktewaterkwaliteit afgestemd op een beoordeling volgens de maatlatten van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Microfyten, meestal algen genoemd, spel ...
help
Ecoassayverkenning : de mogelijke toepassing van ecoassays binnen de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Heuvel-Greve, M.J. van den \ Maas, J.L. \ Vethaak, A.D. \ 2005
Deze verkenning heeft als doel inzicht te geven hoe ecoassays kunnen worden ingezet voor de verplichtingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Ecoassays zijn biologische testen waarmee de oorzaken van een slechte ecologische toestand kunnen worden ach ...
help
De biotoets : een quickscan voor slootwaterkwaliteit [Boek]
Well, E. van \ Gooijer, Y. \ Guldemond, A. \ 2005
De Biotoets is een eenvoudige manier om vast te stellen wat de ecologische waarde van een sloot is. De Biotoets kan door iedereen uitgevoerd worden en neemt maar een kwartiertje van uw tijd in beslag. Door een waardering te geven voor negen kenmerken ...
help
In Nederland doodgereden otter van Duitse afkomst \ Journaal flora en fauna : actualiteiten over soorten- en gebiedsbescherming [Artikel]
2005
Uit DNA onderzoek van Alterra blijkt, dat een otter die juli 2005 in Marum (Groningen) werd doodgereden uit Duitsland afkomstig moet zijn. Overigens gebeurde de aanrijding precies op de plek waar een faunapassage onder de A7 gepland is
help
Biologische monitoring zoete rijkswateren: microverontreinigingen in driehoeksmosselen - 2004 [Boek]
Pieters, H. \ Kotterman, M.J.J. \ 2005
In het kader van de Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren is in 2004 een actieve biologische monitoring (ABM) onderzoek uitgevoerd met driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) in een aantal zoete rijkswateren. Het betreft een uitvoering van het d ...
help
Biologische monitoring van oppervlaktewateren kan eenvoudiger \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Haan, H. de \ Claassen, T.H.L. \ 2005
Het gebruikelijke monitoren van de biologische toestand van waterlichamen is tijdrovend en arbeidsintensief. Dat komt door de veldwaarnemingen en laboratoriumanalyses, waarop de biologische monitoring berust. Uitvoering van de Kaderrichtlijn Water br ...
help
Monitoring van waterplanten en perifyton in het IJsselmeergebied 2004 : Markermeer [Boek]
Smits, J.B. \ Postema, J. \ Hootsen, H. \ 2005
Het laten uitgroeien van het IJsselmeergebied en de randmeren tot een meer natuurlijk systeem is een belangrijk item. Zo’n systeem bevat grote open wateren met een goede waterkwaliteit en (nu nog grotendeels ontbrekende) goed ontwikkelde oeverzones m ...
help
Zoute wateren ecotopenstelsel (ZES.1) : voor het in kaart brengen van het potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in zoute en brakke rijkswateren [Boek]
Bouma, H. \ 2005
De doelstelling van het ontwikkelen van het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1) is het vervaardigen van een instrument, waarmee a) het potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in, en vlak boven de bodem van brakke en zoute Rijkswateren in kaar ...
help
A Dutch ecotope system for coastal waters (ZES.1) : to map the potential occurrence of ecological communities in Dutch coastal and transitional waters [Boek]
Bouma, H. \ 2005
De doelstelling van het ontwikkelen van het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1) is het vervaardigen van een instrument, waarmee a) het potentiële voorkomen van levensgemeenschappen in, en vlak boven de bodem van brakke en zoute Rijkswateren in kaar ...
help
Technical review of the potential use of benthic macroinvertebrate biomonitoring, using the reference condition approach in the setting, monitoring and assessment of agri-environmental performance standards [Boek]
Brink, P.J. van den \ Baird, D.J. \ Peeters, E.T.H.M. \ 2005
The Reference Condition Approach is increasingly used to assess the ecological status of inland waters. In this report the advantages and disadvantages of this approach are discussed and a new methodology is presented. The advantage of this new appro ...
help
Knelpuntenanalyse toestand- en trendmonitoring KRW : biologische monitoring in het Vechtstroomgebied in relatie tot KRW verplichtingen [Boek]
Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2005
Het doel van deze studie is vaststellen in hoeverre de huidige biologische monitoring van oppervlaktewateren aansluit bij de internationale afspraken en verplichtingen vanuit de Kaderrichtlijn Water (KRW) ten aanzien van toestand- en trendmonitoring. ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.