Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Soortensamenstelling van fytoplankton, sieralgen en kiezelalgen met een ecologische beoordeling : biologische monitoring Waterschap Noorderzijlvest 2005 [Boek]
Bijkerk, R. \ Bultstra, C.A. \ 2006
Het Waterschap Noorderzijlvest voert jaarlijks biologisch onderzoek uit voor het bepalen van de kwaliteit van het oppervlaktewater in zijn beheersgebied. In het kader hiervan wordt elk meetjaar de soortensamenstelling bepaald van fytoplankton in de d ...
help
Biologische monitoring Waterschap Hunze en Aa's : ecologisch onderzoek Schildmeer, meetjaar 2005 [Boek]
Hoorn, M.K. van \ 2006
Het Schildmeer behoort tot de groep van eutrofiëringsgevoelige wateren die door het Waterschap Hunze en Aa’s (WHA) jaarlijks worden onderzocht in het kader van het monitoringprogramma oppervlaktewaterkwaliteit. Ook in 2005 was het doel van dit onderz ...
help
Application of functional endpoints in water quality assessment [Proefschrift]
Slijkerman, D.M.E. \ 2006
De afgelopen decennia zijn technieken ontwikkeld om ecosysteemfuncties direct te bepalen. Hiervoor zijn organismen en hun specifieke eigenschappen bruikbaar. De auteur gebruikt de voedselopname-efficiëntie van de watervlo, de algengroei in alginaat, ...
help
Ecologische beoordeling van visstand in beken en rivieren volgens nieuwe Europese methode EFI \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leeuw, J.J. de \ Backx, J. \ Buijse, A.D. \ 2006
In het kader van het Europese project FAME is een methode ontwikkeld om op eenvoudige wijze de ecologische toestand van beken en rivieren vast te stellen aan de hand van de visstand. Deze methode, European Fish Index (EFI) genaamd, voldoet aan de eis ...
help
Biologische monitoring Waterschap Hunze en Aa's : ecologisch onderzoek Zuidlaardermeer, meetjaar 2005 [Boek]
Hoorn, M.K. van \ 2006
Even als in voorgaande jaren heeft in 2005 een uitgebreide plankton- en fysisch-chemische monitoring plaatsgevonden in het Zuidlaardermeer. De monitoring staat in het in het kader van het project Ecologisch Herstel Zuidlaardermeer en is uitgevoerd op ...
help
Meetplan akkerrandenbeheer 2006-2009 [Boek]
Bijkerk, R. \ Loonen, M.J.J.E. \ Wanink, J.H. \ 2006
De aanleg van bufferstroken tussen watergangen en landbouwpercelen wordt sinds een jaar of tien steeds meer toegepast om de kwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren. Bufferzones kunnen de belasting van het water met stikstof, fosfaat en bestr ...
help
Acht mosseltjes bewaken natuurgebied \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Maat, J. de \ Kramer, K. \ Beerepoot, L. \ 2006
In het gemaal De Wadden wordt de waterkwaliteit gemeten wat sturend werkt op de afvoer van het water: afvoer naar de boezem of naar het natuur- en recreatiegebied. En dat is op polderniveau nog nooit vertoond in Nederland. Als sensoren voor de bewaki ...
help
Behavioural responses of Gammarus pulex (Crustacea, Amphipoda) to low concentrations of pharmaceuticals \ Aquatic toxicology [Artikel]
Lange, H.J. de \ Noordoven, W. \ Murk, A.J. \ Lürling, M. \ Peeters, E.T.H.M. \ 2006
The continuous discharge of pharmaceuticals and personal care products into the environment results in a chronic exposure of aquatic organisms to these substances and their metabolites. As concentrations in surface waters are in the ng/L range, and s ...
help
Handboek Nederlandse ecologische beoordelingssystemen (EBEO-systemen) - Dl. A: Filosofie en beschrijving van de systemen [Boek]Excelbestand met gebruikte taxa
Franken, R.J.M. \ Gardeniers, J.J.P. \ Peeters, E.T.H.M. \ 2006
Het Handboek bevat, naast een algemene inleiding op de ecologische beoordeling, een beschrijving van de nieuwste versie van de beoordelingssystemen. De beoordelingsystemen bieden naast een ecologische beoordeling van de waterkwaliteit ook de mogelijk ...
help
Monitoring van waterplanten en perifyton in het IJsselmeergebied 2005 [Boek]
Tjeertes, M. \ Berben, P. \ 2006
In de periode van 20 juni t/m 8 augustus 2005 is door de afdeling WSM (Meet- en Informatiedienst) van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied in samenwerking met Aquaterra in het kader van het project RKM (Regionaal Kwaliteits Meetnet) de watervegetatie in ...
help
Standaardisatie, kwaliteitsborging en data-evaluatie van on-line biologische bewakingssystemen - 2: Bbe-algentoximeter (bbe-Moldaenke, Kiel, D.) [Boek]
Penders, E. \ 2006
Dit document vormt een richtlijn voor het uitvoeren van de on-line monitoring van oppervlaktewaterkwaliteit met behulp van de bbe-algentoximeter (bbe-Moldaenke, Kiel, D). De bbe-algentoximeter meet online de toxiciteit van een watermonster met Chlore ...
help
Influence of seasonal variation on bioassessment of streams using macroinvertebrates \ Verhandlungen / Internationale Vereinigung fuer Theoretische und Angewandte Limnologie = Proceedings / International Association of Theoretical and Applied Limnology = Travaux / Association Internationale de Limnologie Theoretique et Appliquee [Artikel]
Vlek, H.E. \ 2006
One of the objectives of the Water Framework Directive is to standardise bioassessment of surface waters. Water managers prefer cost efficient methods such as sampling only once a year for the purpose of surveillance monitoring. A higher level of sta ...
help
Watervlooien detecteren lozing van onbekende verontreiniging \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wagenvoort, A.J. \ Hoogh, C. de \ Jonker, F. \ Leerdam, T. van \ 2006
In het voorjaar van 2004 staakte Evides enkele malen de inname van Maaswater uit de spaarbekkens in de Biesbosch vanwege een alarm van de Daphnia-biomonitor. Met behulp van een massaspectrometer kon Kiwa Water Research de identiteit van de verontrein ...
help
Beyond biological monitoring: an integrated approach? \ Biological monitoring of rivers : applications and perspectives [Hoofdstuk uit boek]
Verdonschot, P.F.M. \ 2006
Concluding discussion ‘Beyond Biological Monitoring: An Integrated Approach’ of the section New tools and strategies for river ecology evaluation – presents decision making on what constitutes a significant environmental change; predictive modelling ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.