Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
KRW-nulmeting biologische kwaliteitselementen in het waterlichaam Beneden en Midden Regge [Boek]
Wanink, J.H. \ 2007
Deze rapportage behandelt de resultaten van een bemonstering volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van de nulsituatie in het waterlichaam Beneden en Midden Regge voor de biologische kwaliteitselementen fytobenthos, macrofyten, macrofauna en ...
help
Alternatief voor biologische monitoring microverontreiniging in rode aal [Boek]
Kotterman, M.J.J. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Jongbloed, R.H. \ 2007
help
Rivieren monitoren met algen: onderzoek in volle gang : zesde internationale congres in Hongarije met Nederlandse inbreng \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2007
In Europa wordt momenteel hard gewerkt aan de implementatie van de Kaderrichtlijn Water, ook voor wat betreft de algen. Eind vorig jaar werd het zesde internationale symposium 'Use of Algae for Monitoring Rivers' gehouden, met als gastheren de Hongaa ...
help
Biologische monitoring zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in driehoeksmosselen, 2006 [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Kotterman, M.J.J. \ 2007
In 2006 werden de volgende rijkswateren onderzocht: Hollands Diep, Volkerak, Hollandse IJssel en Haringvliet. Chemische analyses zijn uitgevoerd voor PCB's, PAKs, kwik, cadmium en lood
help
Monitoring van waterplanten en perifyton in het IJsselmeergebied 2006 [Boek]
Tjeertes, M. \ 2007
In de periode van 26 juni t/m 4 augustus 2006 is door de afdeling WSM (Meet- en Informatiedienst) van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied in samenwerking met Aquaterra in het kader van het project RKM (Regionaal Kwaliteits Meetnet) de watervegetatie in ...
help
Gebruikersinstructie voor de ecologische karakterisering van oppervlaktewateren (EKO 4.7) [Boek]
Keizer-Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ 2007
In dit rapport wordt uitleg gegeven over het gebruik van het programma Ecologische Karakterisering Oppervlaktewateren (EKO). Dit kader, een netwerk van cenotypen, is gebaseerd op de samenstelling van de macrofaunagemeenschap en abiotische toestandsva ...
help
Monitoring van stroomopwaartse migratie bij de gemalen Katwijk en Halfweg [Boek]
Kruitwagen, G. \ Klinge, M. \ 2007
De boezem van Rijnland wordt bemalen door vier gemalen, te weten gemaal Katwijk, gemaal Halfweg, gemaal Spaarndam en gemaal Gouda. Om de boezemwateren voor vis te ontsluiten is de aanleg van vismigratievoorzieningen bij de gemalen Katwijk en Halfweg ...
help
Ecotopenkartering Volkerak-Zoommeer 2005 : biologische monitoring zoete Rijkswateren [Boek]
Houkes, G. \ 2007
Deze ecotopenkartering is onderdeel van het biologische monitoringsprogramma van Rijkswaterstaat, RIZA en beschrijft de tweede opname van het Volkerak-Zoommeer. De kartering omvat alle ecotopen en oeverlijnen van de buitendijkse gebieden van het Volk ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.