Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
KRW-nulmeting biologische kwaliteitselementen in vijf Twentse beken [Boek]
Wanink, J.H. \ Kikkert, A. \ Bijkerk, R. \ 2008
Deze rapportage behandelt de resultaten van een bemonstering volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van de nulsituatie in het waterlichaam Midden en Beneden Regge voor de biologische kwaliteitselementen fytobenthos, macrofyten, macrofauna en ...
help
Biologische monitoring zoete rijkswateren: microverontreinigingen in driehoeksmosselen - 2007 [Boek]
Kotterman, M.J.J. \ Barneveld, E. van \ 2008
In het kader van de Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren is in 2007 een actieve biologische monitoring (ABM) onderzoek uitgevoerd met driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha). Voor de ABM werden driehoeksmosselen, afkomstig van een relatief scho ...
help
Trendanalyse 1981-2005 van hydrobiologische gegevens uit Friesland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]Bijbehorende website
Dam, H. van \ Wanink, J. \ Grijpstra, F. \ Claassen, T.H.L. \ 2008
In Friesland vindt al een kwart eeuw onderzoek plaats naar de biologische kwaliteit van oppervlaktewater. De resultaten zijn nu voor het eerst verwerkt tot een samenhangend beeld van veranderingen in de biologische kwaliteit van de oppervlaktewateren ...
help
Ecotopenkartering Rijntakken-Oost 2005 : biologische monitoring zoete rijkswateren [Boek]
Houkes, G. \ 2008
Deze rapportage behelst de tweede ecotopenkartering van de Rijntakken-Oost, uitgevoerd in 2005 en omvat alle ecotopen en oeverlijnen van de buitendijkse gebieden. Tot het karteergebied van de Rijntakken-Oost worden de buitendijkse gebieden van de vol ...
help
Ecotopenkartering Rijn- Maasmonding 2006 : biologische monitoring zoete en brakke rijkswateren [Boek]
Houkes, G. \ Willems, D. \ 2008
Deze rapportage behelst de tweede ecotopenkartering van de Rijn-Maasmonding, uitgevoerd in 2006 en 2007 en omvat alle ecotopen en oeverlijnen van de buitendijkse gebieden van de Rijn-Maasmonding. Tot het karteergebied van de Rijn-Maasmonding worden d ...
help
Effectiviteit herstel- en inrichtingsmaatregelen voor KRW en Natura 2000 : wat ecologische monitoring ons heeft geleerd [Boek]
Liefveld, W. \ Bureau Waardenburg \ 2008
Met de KRW en Natura2000 en de bijbehorende maatregelenpaketten is de monitoring van de effectiviteit van maatregelen volop in de belangstelling komen te staan. Graag wil Rijkswaterstaat Waterdienst weten wat een maatregel oplevert en hoe deze maatre ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.