Login

Hydrotheek

help
Visstandbemonstering Randmeren- Oost 2010 [Boek]
Kroes, M. \ Bosveld, J. \ Bakker, B. \ 2010
Tijdens en na de uitvoering van Actief Biologisch Beheer in het Wolderwijd-Nuldernauw in de jaren 1990-1994 is jaarlijks de ontwikkeling van de visstand gevolgd in dit meer. Vanaf 1992 is tevens de visstand in het Veluwemeer-Drontermeer onderzocht al ...
help
Visstandbeheer in het Wolderwijd/Nuldernauw in het kader van het BOVAR-project - Dl. 3: Migratie van vis door de sluizen [Boek]
Kampen, J. \ Backx, J.J.G.M. \ Grimm, M.P. \ 1992
Dit rapport gaat over de monitoring van de migratie van vis door de Hardersluis en de Nijkerkersluis. Onderzoek naar de migratie van via en de toepassing van viswerende werken in de toegangswegen naar de aan het Wolderwijd/Nuldernauw grenzende meren, ...
help
Integrale rapportage monitoring Veluwerandmeren [Boek]
Knoben, R.A.E. \ Grimm, M.P. \ 1997
Het doel van het in het rapport beschreven project is het opstellen van één samenhangend rapport met een overzicht van de verzamelde (fysisch-chemische en biologische) meetgegevens van de Veluwerandmeren over de periode 1994-1996, aangeuld met amteri ...
help
Vismonitoring in de zoete rijkswateren in de periode 1996-1999 [Boek]
Leeuw, J.J. de \ Hartgers, E.M. \ Winter, H.V. \ 2000
help
Vissen \ Watersysteemrapportage IJsselmeer en Markermeer 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Lammens, E.H.R.R. \ Buijse, A.D. \ Dekker, W. \ 1995
help
Visstandbemonstering van het ROM-IJmeergebied gericht op soorten van ondiep al dan niet begroeid water [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1999
Rijkswaterstaat directie IJsseImeergebied (RDIJ) voert in de periode 1995-2004 een jaarlijkse bemonstering uit van de visstand in het ROM-IJmeerplangebied (lJmeer en zuidelijk Markermeer). Deze bemonsteringen staan in het teken van het MONROMIJ-progr ...
help
Naar een ontwerp voor de bemonstering van de visstand in het IJmeer in het kader van het MONROMIJ programma, 1995-2004 [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied (RDIJ) heeft het voornemen om in de periode II 1995-2004 de visstand in het ROM-IJmeerplangebied (IJmeer en zuidelijk Markermeer) jaarlijks te bemonsteren. Deze bemonsteringen staan in het teken van het MONRO ...
help
Monitoring van waterplanten en perifyton in het IJsselmeergebied 2004 : Markermeer [Boek]
Smits, J.B. \ Postema, J. \ Hootsen, H. \ 2005
Het laten uitgroeien van het IJsselmeergebied en de randmeren tot een meer natuurlijk systeem is een belangrijk item. Zo’n systeem bevat grote open wateren met een goede waterkwaliteit en (nu nog grotendeels ontbrekende) goed ontwikkelde oeverzones m ...
help
Monitoring van waterplanten en perifyton in het IJsselmeergebied 2006 [Boek]
Tjeertes, M. \ 2007
In de periode van 26 juni t/m 4 augustus 2006 is door de afdeling WSM (Meet- en Informatiedienst) van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied in samenwerking met Aquaterra in het kader van het project RKM (Regionaal Kwaliteits Meetnet) de watervegetatie in ...
help
Monitoring van waterplanten en perifyton in het IJsselmeergebied 2005 [Boek]
Tjeertes, M. \ Berben, P. \ 2006
In de periode van 20 juni t/m 8 augustus 2005 is door de afdeling WSM (Meet- en Informatiedienst) van Rijkswaterstaat IJsselmeergebied in samenwerking met Aquaterra in het kader van het project RKM (Regionaal Kwaliteits Meetnet) de watervegetatie in ...
help
Monitoring van waterplanten en perifyton in het IJsselmeergebied 2003 : randmeren [Boek]
Smits, J. \ Postema, J. \ Hulsegge, W. \ 2004
In de periode van 24 juni t/m 5 augustus 2003 is door de afdeling PAM (Meet- en Informatiedienst) van Rijkswaterstaat Directie IJsselmeergebied in het kader van het project Regionaal Kwaliteits Meetnet de watervegetatie in kaart gebracht van de Randm ...
help
Bioassays beschikbaar particulair fosfaat uit effluent en beekwater [Boek]
Rijkswaterstaat. Directie Flevoland \ [1995]
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.