Login

Hydrotheek

help
Ecotoxicologie \ Watersysteemrapportage Rijn 1995 [Hoofdstuk uit boek]
Maas, H. \ Zwart, D. de \ Pieters, H. \ 1998
help
Seasonal development of zooplankton in the lower river Rhine during the period 1987 - 1991 \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Zanten, B. van \ Dijk, G.M. van \ 1994
help
Fytoplankton \ Watersysteemrapportage Rijn 1995 [Hoofdstuk uit boek]
Breebaart, L. \ Joosten, T. \ Ietswaart, T. \ 1998
help
Documentation of zooplankton species in the lower river Rhine [Boek]
Zanten, B. van \ Leentvaar, P. \ 1993
help
Het grondwater als ecosysteem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Notenboom, J. \ Beelen, P. van \ 1990
help
Zoöplankton \ Watersysteemrapportage Rijn 1995 [Hoofdstuk uit boek]
Zanten, B. van \ Ietswaart, T. \ 1998
help
Criteria voor de beoordeling van resultaten van bioassays [Boek]
Hendriks, J. \ Brock, T. \ Guchte, K. van de \ Hooftman, R. \ Knoben, R. \ Ottens, J. \ 1998
help
Ecologische ontwikkelingsrichting grote rivieren : aanzet tot kwantitatieve uitwerking van ecologische doelstellingen voor de grote rivieren in Nederland : bijdrage ten behoeve van de derde Nota waterhuishouding = Ecological perspectives for the large rivers : towards quantitative and variable ecological objectives for the major Dutch rivers [Boek]
Vanhemelrijk, J.A.M. \ Broekhoven, A.L.M. van \ 1990
help
Monitoring the toxicity of organic compounds dissolved in Rhine water [Boek]
Zwart, D. de \ Folkerts, A.J. \ 1990
help
Modelling the sensitivity of aquatic organisms to toxicants, using simple biological and physico - chemical factors [Boek]
Vaal, M.A. \ Hoekstra, J.A. \ 1994
help
Continue signalering van toxische stoffen in het aquatisch milieu met behulp van biologische bewakingssystemen : literatuurstudie [Boek]
Botterweg, J. \ 1988
Literatuurstudie, waarin een 32-tal biologische bewakingssystemen in beschouwing zijn genomen. Van deze 32 zijn 13 systemen op basis van de gevoeligheid voor toxische verbindingen en de bruikbaarheid in een continue bewakingsprogramma met elkaar verg ...
help
Ecotoxicologisch onderzoek naar het sediment in de Maas over het traject Annevoie - Rouillon (F) tot Keizersveer (NL), 1994 [Boek]
Knoben, R.A.E. \ Duteweert, P.J.M. \ 1995
help
Aanvullend milieutoxicologisch onderzoek aan effluent en ontvangend oppervlaktewater, lokatie 2 [Boek]
Canton, J.H. \ Guchte, C. van de \ Slooff, W. \ 1986
help
Milieutoxicologisch onderzoek aan effluent en ontvangend oppervlaktewater, lokatie 3 [Boek]
Canton, J.H. \ Slooff, W. \ Donk, E. van \ 1985
help
On the potential of basing an ecological typology of aquatic sediments on the nematode fauna : an example from the river Rhine [Boek]
Bongers, T. \ Haar, J. van de \ 1990
help
Milieutoxicologisch onderzoek aan effluent en ontvangend oppervlaktewater, lokatie 1 [Boek]
Leeuwen, C.J. van \ Maas, H. \ Urk, G. van \ 1985
help
Project Ecologische inpasbaarheid stoffen 5 : ecosysteemkennis voor nationaal stoffenbeleid : literatuurstudie en voorstel voor een programma van onderzoek [Boek]
Ruyter van Steveninck, E.D. de \ 1989
help
Application of QSAR's, extrapolation and equilibrium partitioning in aquatic effects assessment. 1. Narcotic industrial pollutants \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Leeuwen, C.J. van \ Zandt, P.T.J. van der \ Aldenberg, T. \ Verhaar, H.J.M. \ 1992
help
Biomonitoring met de larven van chironomiden en kokerjuffers [Congresverslag]
Heinis, F. \ Crommentuijn, T. \ 1990
help
Definitiestudie KaderRichtlijn Water (KRW) - I.: Typologie Nederlandse oppervlaktewateren [Boek]
Elbersen, J.W.H. \ 2003
Met de inwerkingtreding van de Kaderrichtlijn Water heeft het Europese waterbeleid een nieuwe impuls gekregen. De Kaderrichtlijn Water stelt alle lidstaten voor de opgave om hun doelstellingen en beoordeling van oppervlaktewateren op een vergelijkbar ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.