Login

Hydrotheek

Geselecteerd op:

help
Ecological assessment of water systems \ Proceedings of the international workshop monitoring tailor-made : an international workshop on monitoring and assessment in water management, 20-23 september 1994, Beekbergen, The Netherlands [Hoofdstuk uit boek]
Klapwijk, S.P. \ Gardeniers, J.J.P. \ Peeters, E.T.H.M. \ 1995
help
Ecological assessment of water systems \ Monitoring tailor-made : an international workshop on monitoring and assessment in water management [abstractbook] [Hoofdstuk uit boek]
Klapwijk, S.P. \ Gardeniers, J.J.P. \ Peeters, E.T.H.M. \ 1995
help
Visstandbeheer in het Wolderwijd/Nuldernauw in het kader van het BOVAR-project - Dl. 3: Migratie van vis door de sluizen [Boek]
Kampen, J. \ Backx, J.J.G.M. \ Grimm, M.P. \ 1992
Dit rapport gaat over de monitoring van de migratie van vis door de Hardersluis en de Nijkerkersluis. Onderzoek naar de migratie van via en de toepassing van viswerende werken in de toegangswegen naar de aan het Wolderwijd/Nuldernauw grenzende meren, ...
help
Integrale rapportage monitoring Veluwerandmeren [Boek]
Knoben, R.A.E. \ Grimm, M.P. \ 1997
Het doel van het in het rapport beschreven project is het opstellen van één samenhangend rapport met een overzicht van de verzamelde (fysisch-chemische en biologische) meetgegevens van de Veluwerandmeren over de periode 1994-1996, aangeuld met amteri ...
help
'Evaluatie actief biologisch beheersprojecten' : notitie met betrekking tot de manipulatie van de visstand [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
n 1997 heeft een evaluatie plaatsgevonmden van in Nederland uitgevoerde projecten op het gebied van actief biologisch beheer (ABB). Deze evaluatie is uitgevoerd door het RIZA. Aan Witteveen+Bos is gevraagd om, vanuit haar betrokkenheid bij vele ABB-p ...
help
Inventarisatie macrofauna en waterplanten Maasplassen [Boek]
Knoben, R.A.E. \ Grimm, M.P. \ 1997
Het beheer van de Maasplassen, die zijn ontstaan door de winning van grind en zand in het winterbed van de Maas, berust op dit moment bij de provincie Limburg en het Zuiveringschap Limburg. Door het Besluit Aanwijzing Zijwateren zal het beheer in de ...
help
Vissen \ Biologische monitoring zoete rijkswateren : watersysteemrapportage Randmeren [Hoofdstuk uit boek]
Noordhuis, R. \ Backx, J. \ Cazemier, W. \ 1997
help
Waterplanten \ Watersysteemrapportage IJsselmeer en Markermeer 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Hartog, P. \ Jonge, J. de \ Doef, R.W. \ 1995
help
Ecotoxicologie \ Watersysteemrapportage IJsselmeer en Markermeer 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Schmidt, C. \ Maas, J.L. \ Knoben, R. \ 1995
help
Visstandbemonstering van het ROM-IJmeergebied gericht op soorten van ondiep al dan niet begroeid water [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1999
Rijkswaterstaat directie IJsseImeergebied (RDIJ) voert in de periode 1995-2004 een jaarlijkse bemonstering uit van de visstand in het ROM-IJmeerplangebied (lJmeer en zuidelijk Markermeer). Deze bemonsteringen staan in het teken van het MONROMIJ-progr ...
help
Naar een ontwerp voor de bemonstering van de visstand in het IJmeer in het kader van het MONROMIJ programma, 1995-2004 [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied (RDIJ) heeft het voornemen om in de periode II 1995-2004 de visstand in het ROM-IJmeerplangebied (IJmeer en zuidelijk Markermeer) jaarlijks te bemonsteren. Deze bemonsteringen staan in het teken van het MONRO ...
help
Monitoring van stroomopwaartse migratie bij de gemalen Katwijk en Halfweg [Boek]
Kruitwagen, G. \ Klinge, M. \ 2007
De boezem van Rijnland wordt bemalen door vier gemalen, te weten gemaal Katwijk, gemaal Halfweg, gemaal Spaarndam en gemaal Gouda. Om de boezemwateren voor vis te ontsluiten is de aanleg van vismigratievoorzieningen bij de gemalen Katwijk en Halfweg ...
help
Aanzet tot een ecologisch beoordelingssysteem voor kustwateren en overgangswateren : een verkenning ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Lorenz, C.M. \ Duijts, H. \ Hartholt, J.G. \ 2003
Verkenning naar geschikte maatlatten voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor kust- en overgangswateren. Op basis van deze verkenning moeten keuzes gemaakt worden; zoals welke maatlat of graadmeter wordt gekozen voor verdere ontwikkeling, hoe wordt de ...
help
Sterfte van schieraal door gemaal IJmuiden, onderzoeksjaar 2009 [Boek]
Kruitwagen, G. \ Klinge, M. \ 2009
ln de periode van 24 november tot en met 26 december 2009 zijn waarnemingen gedaan aan de stroomafwaartse migratie van vis bij gemaal IJmuiden. Bij dit onderzoek is, evenals bij eerder onderzoek in 2007 en 2008, gebruik gemaakt van een visdichte vang ...
help
Ecotoxicologisch onderzoek naar het sediment in de Maas over het traject Annevoie - Rouillon (F) tot Keizersveer (NL), 1994 [Boek]
Knoben, R.A.E. \ Duteweert, P.J.M. \ 1995
help
Watersysteemrapportage IJsselmeer en Markermeer 1992 [Boek]
Prins, K.H. \ Klinge, M. \ Ligtvoet, W. \ 1995
help
Monitoren van visbestanden in het Nederlandse binnenwater \ De levende natuur [Artikel]
Densen, W. van \ Backx, J. \ Bakker, H. \ 1990
help
Ecologisch onderzoek ten behoeve van het beheersplan waterkwaliteit : fase 2: ecologische normdoelstellingen meren : eindrapportage [Boek]
Witteveen + Bos, Raadgevend Ingenieursbureau \ 1992
In opdracht van de Provincie Groningen heeft Witteveen+Bos raadgevende ingenieurs b.v. in 1991-1992 ecologisch onderzoek verricht ten behoeve van de invulling van ecologische (norm-) doelstellingen voor het watertype "meren en plassen". De (nadere) i ...
help
Onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van enkele remote sensing technieken ten behoeve van ecologische waterkwaliteitsbeoordeling [Boek]
Witteveen + Bos, Raadgevend Ingenieursbureau \ 1992
help
Het ecologisch beoordelingssysteem voor meren en plassen : een landelijk systeem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Roijackers, R.M.M. \ Joosten, A.M.T. \ Claassen, T.H.L. \ 1995
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.