Login

Hydrotheek

help
Makrofaunagemeenschappen in de IJssel en haar zijrivieren [Studentenverslag]
Hoof, S. van \ 1988
Het doel van het onderzoek is het opstellen van een globaal ecologisch referentiekader dat onder andere als basis dient voor het opstellen van een ecologische waterbeoordelingsmethode. Tevens wordt een kader voor de normstelling van de waterkwaliteit ...
help
Een handleiding voor de beoordeling van water volgens biologische maatstaven, gebaseerd op onderzoek aan plantaardige mikro-organismen [Boek]
Schroevers, P.J. \ 1970
De hierbij gevoegde handleiding beoogt een praktische uitwerking te zijn voor de toepassing van principes, zoals deze ter sprake zijn gebracht in het stuk "Biologisch Waardeoordeel" van 1970, dat aan de handleiding is toegevoegd. De handleiding is ni ...
help
Project watervoorziening 's-Gravelandse Polder vanuit de Hilversumse Meent evaluatie effekten watervoorziening op de waterkwaliteit [Boek]
Begeleidingscommissie Project Watervoorziening 's-Gravelandse Polder \ 1994
Gebiedsinformatie Natuurmonumenten
help
Ruimtelijke variatie van enige chemische en biologische parameters in een aantal binnenwateren van Zeeland [Boek]
Elenbaas, P.F.M. \ 1980
Het onderzoek is verricht in vijf binnenwateren. Drie sloten met resp. een ondergrond van klei, zand en veen; één drinkput op klei en een watergang op zand.
help
Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2015 [Boek]
Kotterman, M. \ 2015
Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 1992 gestart met de uitvoering van het monitoringprogramma “Monitoring Zoete Rijkswateren”. Dit vormt een onderdeel van de “Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands” ...
help
Objectives of the WASP-3 project and outline of the EcoWasp ecosystem model [Boek]
Brinkman, A.G. \ Raaphorst, W. van \ Ruardij, P. \ 1991
In 1990 the Wadden Sea Project (WASP) started, as a cooperation between twelve Danish, Dutch and German institutes and partly financed by the European Committee in the context of the Marine Science and Technology Program (MAST). The aim is to develop ...
help
Een hydrobiologisch onderzoek naar de makrofauna in de Eerbeekse beek - Voorstondense beek [Boek]
Oosterloo, W. \ Pex, B. \ 1981
In de periode van 3 tot 22 oktober 1980 is een onderzoek verricht naar de aquatische makrofauna (= met het blote oog zichtbare waterdieren) in de Veldbeek en Schuitenbeek (gemeente Putten). Dit onderzoek had tot doel: - het verwerven van inzicht betr ...
help
Waterkwaliteitsbeoordeling van enkele Zeeuwse watergangen op grond van hun macrofaunasamenstelling [Boek]
Krebs, B.P.M. \ 1983
Dit rapport wil een eerste aanzet geven tot de beoordeling van zoete en brakke watergangen in het Deltagebied op grond van de samenstelling van hun macrofauna.
help
Biological assessment of water quality in the river trent watershed : report of the Dutch participants in the E.E.C.-seminar at Nottingham, September/October 1976 [Boek]
Tolkamp, H.H. \ Gardeniers, J.J.P. \ 1976
The seminar at Nottingham in september/october 1976 was organized to achieve two objectives: a. Comparison of the sampling methods used by each participating country b. Comparison of methods of biological assessment of water quality. Twenty four samp ...
help
De aanduiding van milieufactoren in enkele Nederlandse watertypen door middel van diatomeeencombinaties [Boek]
Vries, B.J. de \ 1984
Het onderzoek bestaat uit een biologische typologie van een aantal niet-rechtstreeks door afvalwater beïnvloede binnenwateren.
help
Macrofaunagemeenschappen in kanaalbeken [Studentenverslag]
Latour, P. \ 1983
Het doel van dit onderzoek is: "Het ontwikkelen van een globaal referentiekader, dat als basis dient voor het opstellen van een ecologische waterbeoordelingsmethode en van een normstelling in relatie met te onderscheiden gebruiksfuncties en typen opp ...
help
Biologische kwaliteitsbepaling van het oppervlaktewater in het Loobeekdal bij Venray [Boek]
Bruijckere, F.L.G. de \ 1978
Het doel van het hydrobiologisch onderzoek van de waterlopen in het Loobeekdal is meerledig en kan als volgt worden omschreven: a. Het komen tot een beoordeling van de waterkwaliteit van de waterlopen in het Loobeekdal op grond van de in het water le ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.