Login

Hydrotheek

help
Ecotoxicity assessment of contaminated dredged material with the marine amphipod Corophium volutator \ Archives of environmental contamination and toxicology [Artikel]
Ciarelli, S. \ Vonck, W.A.P.M.A. \ Straalen, N.M. van \ 1998
help
Beoordeling actuele milieurisico's van verontreinigde (water)bodems \ ROM magazine : Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Artikel]
Brils, J. \ Poorter, L. de \ 1998
help
De nematodenfauna als instrument voor het beoordelen van waterbodems \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Bongers, T. \ Korthals, G. \ 1992
help
Bioassays : het orakel van de ecotoxicologie? [Boek]
AquaSense \ 1997
help
Biomonitoring van zware metalen in de bodem met planten \ Kontaminanten in bodems en sediment : sorptie en biologische beschikbaarheid : een symposium, 29 april 1993, De Reehorst, Ede [Hoofdstuk uit boek]
Rozema, J. \ Otte, M.L. \ Palsma, A.J. \ 1994
help
Biologische beoordeling reinigingstechnieken \ Waterbodems te vies om op te pakken : de Reehorst, Ede 20 en 21 februari 1992 [Hoofdstuk uit boek]
Velde, R.T. van der \ Guchte, C. van de \ Poorter, L.R.M. de \ 1992
help
Normstelling voor bioassays : uitwerking voor oppervlaktewater en waterbodem [Boek]
Maas, J.L. \ 2003
Een maatlat voor bioassays wordt ontwikkeld, waarmee de resultaten uit de verschillende testen te schalen zijn en een overschrijding van de gewenste milieukwaliteit inzichtelijk wordt. De ontwikkelde maatlat heeft betrekking op bioassays die ingezet ...
help
Biologische beoordeling van sedimentkwaliteit met Chironomus (Diptera: Chironomidae) [Boek]
Urk, G. van \ Kerkum, F.C.M. \ 1991
help
Criteria voor de beoordeling van resultaten van bioassays [Boek]
Hendriks, J. \ Brock, T. \ Guchte, K. van de \ Hooftman, R. \ Knoben, R. \ Ottens, J. \ 1998
help
Een ecologische beoordelingsmethodiek voor de ecotoop strangen in relatie tot de waterbodemkwaliteit : een studie op basis van macrofauna [Boek]
Brink, F.W.B. van den \ 1995
help
Studie over de toepasbaarheid van palaeolimnologisch onderzoek in riviersedimenten : een middel om biologische beoordeling van rvieren te onderbouwen? [Boek]
Klink, A. \ [1983]
help
Normstelling bodemkwaliteit 5 jaar later : verslag, Jaarbeurs Utrecht, 28 februari 1991 [Congresverslag]
Technische Commissie Bodembescherming \ Vereniging voor Milieuwetenschappen \ 1991
Congres TCB
help
Beoordeling waterbodemkwaliteit Brabantsche Biesbosch : nematodenonderzoek voor- en najaarsbemonstering 1993 [Boek]
Brils, J.M. \ Valk, S. de \ 1994
help
Meting effectparameters aan muggelarven in het veld : periode 1992 en 1993 [Boek]
Brils, J.M. \ Vrucht, P.J. \ 1994
help
Ecotoxicologisch onderzoek naar het sediment in de Maas over het traject Annevoie - Rouillon (F) tot Keizersveer (NL), 1994 [Boek]
Knoben, R.A.E. \ Duteweert, P.J.M. \ 1995
help
Toxiciteit van sedimenten in het Nederlandse kustwater : eerste resultaten van bioassays met oesterlarven en amphipoden \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Stronkhorst, J. \ Hurk, P. van den \ Smaal, A. \ 1995
help
Hydrologisch onderzoek van de bodem van de Vecht in Noord-Holland [Boek]
Klink, A. \ 1988
help
Ecotoxicologie \ Biologische monitoring zoete rijkswateren : watersysteemrapportage Haringvliet, Hollandsch Diep, Biesbosch 1994 [Hoofdstuk uit boek]
Maas, J.L. \ Besten, P. den \ Pieters, H. \ 1997
help
Zware metalen in chironomiden, oligochaeten en sediment uit het Noordelijk Deltabekken [Boek]
Hattum, B. van \ Burgers, I. \ Horst, B. van der \ 1993
help
Dansmuggelarven en aalscholvers als indicatoren van vervuild bodemslib in sedimentatiegebieden van de Rijn \ De levende natuur [Artikel]
Guchte, K. van de \ 1993
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.