Login

Hydrotheek

help
Scope for growth in mussels exposed in Western and Eastern Scheldt [Boek]
Hemelraad, J. \ Smaal, A.C. \ Hummel, H. \ 1989
help
[Milieu] normstelling : een poging tot overzicht en integratie \ Milieu : tijdschrift voor milieukunde [Artikel]
Copius Peereboom - Stegeman, J.H.J. \ Copius Peereboom, J.W. \ 1989
help
Trace metals in dutch coastal waters : speciation and bioaccumulation by mussels [Boek]
Eck, B.T.M. van \ Kramer, K.J.M. \ Kerdijk, H.N. \ 1989
help
Project Ecologische inpasbaarheid stoffen 5 : ecosysteemkennis voor nationaal stoffenbeleid : literatuurstudie en voorstel voor een programma van onderzoek [Boek]
Ruyter van Steveninck, E.D. de \ 1989
help
Onderzoek naar de samenstelling van de epifytische diatomeeen-gemeenschap van enkele wateren in het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Schieland 1988 [Boek]
Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden \ 1989
help
Broedsucces van aalscholvers in relatie tot de vervuiling van het aquatische ecosysteem [Boek]
Dirksen, S. \ Boudewijn, T.J. \ Slager, L.K. \ 1989
help
Chironomiden-exuviae als indicatoren van waterkwaliteitsveranderingen in de Loosdrechtse Plassen over de periode 1984 - 1988 [Boek]
Haren, J.C.M. van \ 1989
help
De bodemfauna van het Volkerakmeer - Zoommeer in 1987 - 1988 : invloed van verzoeting op estuariene fauna en kolonisatie door zoetwaterorganismen [Boek]
Nes, E.H. van \ 1989
help
Introduktie van een systeem ter beoordeling van de zuurstoftoestand in oppervlaktewateren met behulp van diatomeeen [Boek]
Aalst, P.L.J. van der \ 1989
help
Bio-alarm project [Boek]
Botterweg, J. \ Adviesbureau Bongaerts, Kuyper en Huiswaart \ 1989-1991
help
Onderzoek oeverfauna Noordzeekanaal, zijkanalen en havens - 1988 [Boek]
Couwelaar, M. van \ Dijk, J. van \ 1989
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.