Login

Hydrotheek

help
Evaluation of biological early warning systems in the Rhine river at Lobith, the Netherlands [Boek]
Putte, I. van der \ Botterweg, J \ Guchte, C. van de \ [ca. 1990]
help
De meetlat : een biologisch beoordelingssysteem voor het oppervlaktewater in Gelderland : een rapport van de Werkgroep Onderzoek Ecologische Doelstellingen [Boek]
Awater, R.H.C.M. \ Klink, A.G. Klink \ Gelderland \ 1990
ln het kader van de Wet op de waterhuishouding dient in het provinciaal Waterhuishoudingsplan ecologische doelstellingen voor het oppervlaktewater te worden vastgelegd. Een afweging van het natuurbelang tegenover andere belangen is hierbij aan de ord ...
help
Ecologische ontwikkelingsrichting grote rivieren : aanzet tot kwantitatieve uitwerking van ecologische doelstellingen voor de grote rivieren in Nederland : bijdrage ten behoeve van de derde Nota waterhuishouding = Ecological perspectives for the large rivers : towards quantitative and variable ecological objectives for the major Dutch rivers [Boek]
Vanhemelrijk, J.A.M. \ Broekhoven, A.L.M. van \ 1990
help
De meetlat : een biologisch beoordelingssysteem voor het oppervlaktewater in Gelderland \ Water in onderzoek : uitgave naar aanleiding van de voorlichtingsmiddag onderzoek water Provincie Gelderland 9 mei 1990 te Arnhem [Hoofdstuk uit boek]
Klink, A.G. \ Cuppen, H.P.J.J. \ 1990
help
Ecologische normen waterbeheer : visie Werkgroep Biologische Waterbeoordeling \ Strategieen voor ecologische normstelling waterbeheer : het spel en de knikkers [Hoofdstuk uit boek]
Higler, L.W.G. \ 1990
help
Aquatische organismen als biomonitoren ter bewaking van de waterkwaliteit \ De levende natuur [Artikel]
Zandee, D.I. \ Herwig, H.J. \ 1990
help
Monitoring van biologische effecten van verontreiniging : aalscholvers in de Dordtse Biesbosch [Boek]
Boudewijn, T.J. \ Dirksen, S. \ 1990
help
Monitoren van visbestanden in het Nederlandse binnenwater \ De levende natuur [Artikel]
Densen, W. van \ Backx, J. \ Bakker, H. \ 1990
help
On the potential of basing an ecological typology of aquatic sediments on the nematode fauna : an example from the river Rhine [Boek]
Bongers, T. \ Haar, J. van de \ 1990
help
Monitoren van verontreiniging op Noordzee in ontwikkeling : meer aandacht voor biologische indicatoren en remote sensing \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Overdijk, R. \ 1990
help
Makrofauna en visfauna in het stroomgebied van de Barneveldse beek : een vergelijking tussen de biologische waterkwaliteit in 1970 - 1971 en 1987 [Boek]
Hadderingh, R. \ Muilwijk, J. \ 1990
Aquatische ecologie binnen de Gelderse Vallei
help
Biologisch monitoringprogramma zoute wateren, stand van zaken 1990 [Boek]
Colijn, F. \ Akkerman, I. \ 1990
help
Evaluatie bemonstering trommelzeven van koelwatercircuits aan het Noordzeekanaal 1988 - 1990 [Congresverslag]
Beek, G.C.W. van \ 1990
help
Ecological characterization of surface waters in the province of Overijssel, The Netherlands [Proefschrift]
Verdonschot, P.F.M. \ 1990
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.