Login

Hydrotheek

help
EBEOSWA : ecologische beoordelingsmethode voor stromend water op basis van macrofauna \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gardeniers, J.J.P. \ Peeters, E.T.H.M. \ Tolkamp, H.H. \ 1996
help
Fytoplankton \ Biologische monitoring zoete rijkswateren... [Artikel]
Bijkerk, R. \ 1996
help
Amfibieën en reptielen \ Biologische monitoring zoete rijkswateren... [Artikel]
Creemers, R.C.M. \ Crombaghs, B. \ Krekels, R.F.M. \ 1996
help
Ecologische beoordeling van sloten : vergelijking van twee beoordelingssystemen in Zuid-Holland zuid [Boek]
Haaren, T. van \ Boeyen, H. \ Zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden \ 1996
help
Development of otter-based quality objectives for PCBs [Boek]
Smit, M.D. \ Leonards, P.E.G. \ Murk, A.J. \ 1996
help
Incorporation of the biomarker concept in ecotoxicology calls for a redefinition of terms \ Ecotoxicology [Artikel]
Gestel, C.A.M. van \ Brummelen, T.C. van \ 1996
help
Exuviae als biologische parameter [Boek]
Roos - Pouw, J.E.M. de \ Schmale, J.C. \ 1996
help
Biologische monitoring in het Nederlandse stroomgebied van de Maas \ Natuurhistorisch maandblad [Artikel]
Kerkhofs, M.J.J. \ Prins, K.H. \ 1996
help
Amoebe's benedenrivierengebied : studie naar ecologische ontwikkelingsrichtingen [Boek]
Vanhemelrijk, J.A.M. \ Hoog, J.E.W. de \ 1996
help
Monitoring onderzoek Hierdense beek 1995 [Boek]
Higler, L.W.G. \ Hoek, T.H. van den \ 1996
help
Biomarkers : koortsthermometers voor het milieu [Boek]
Eggens, M. \ Vethaak, A.D. \ Everts, J. \ 1996
help
AMOEBE's in WVS \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baptist, H.J.M. \ Laane, W.E.M. \ 1996
De AMOEBE (Algemene Methode voor OEcosysteembeschrijving en Beoordeling) is geintroduceerd in de derde nota waterhuishouding, ter beoordeling van aquatische ecosystemen. Beschreven wordt, hoe de methode is toegepast in het project watersysteemverkenn ...
help
Ecologisch meetnet water West-Overijssel : tussenrapportage 1994 [Boek]
Zuiveringschap West-Overijssel \ 1996
help
Epifytische diatomeeen in vennen en wielen in West-Brabant 1995 [Boek]
Mertens, A. \ Soesbergen, M. \ Otte, A.J. \ 1996
help
Lijst van de Nederlandse Chironomidae : bijgewerkt tot 1 januari 1996 [Boek]
Klink, A. \ Moller Pillot, H. \ 1996
help
Beleidsanalyse ecosysteemontwikkeling zoete rijkswateren : concept [Boek]
Duel, H. \ Laane, W.E.M. \ 1996
help
Ecosysteemontwikkeling zoete rijkswateren, een systematische verkenning \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Laane, W.E.M. \ Duel, H. \ 1996
help
Veldtoets met watervlooien : een nuttige aanvulling op het chemisch onderzoek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gorter, M. \ Wal, B. van der \ Mangelaars, J.C.J. \ 1996
help
Leidraad verzameling en gebruik van flora- en vegetatiegegevens : een leidraad voor waterbeheerders [Boek]
Sessink, J.T.M. \ 1996
help
Ecologische karakterisering van oppervlaktewateren in Overijssel : toetsing van een expertsysteem voor regionaal waterbeheer [Studentenverslag]
Nijboer, R.C. \ 1996
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.