Login

Hydrotheek

help
Habitatsystemen in de grote rivieren in Nederland op basis van macrofauna : een samenvatting [Boek]
Diepen, L.T.A. van \ Verdonschot, P.F.M. \ 2001
Dit rapport is een samenvoeging van twee voorgaande onderzoeken (Nijboer & Verdonschot, 1997 en van Diepen, 1999) over de habitatsystemen die in de grote Nederlandse rivieren bestaan op basis van macrofauna. In dit rapport is getracht om een volledig ...
help
Biotesten, een bruikbaar instrument voor de kwaliteitsbewaking van oppervlaktewater? [Boek]
Penders, E.J.M. \ Hoogenboezem, W. \ Projectgroep 'Inventarisatie en evaluatie van biotests voor waterkwaliteitsbewaking' \ 2001
help
Ecologische streefbeelden voor stromende wateren Veluwe & Vallei [Boek]
Jaarsma, N.G. \ 2001
Het project "Ecologische streefbeelden voor stromende wateren Veluwe & Vallei" heeft ten doel om toetsbare streefbeelden te ontwikkelen voor de stromende wateren in het beheersgebied van de waterschappen Veluwe en Vallei & Eem. Het is het vervolg van ...
help
Morphological deformities in Chironomus riparius meigen larvae after exposure to cadmium over several generations \ Water, air and soil pollution : an international journal of environmental pollution [Artikel]
Janssens de Bisthoven, L. \ Postma, J. \ Vermeulen, A. \ 2001
help
Nieuw ecologisch beoordelingssysteem voor stadswateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Dommering, A. \ Otte, A. \ Peeters, E. \ Dam, H. van \ 2001
Met een nieuw ecologisch beoordelingssysteem voor stadswateren, ontwikkeld in opdracht van STOWA, zijn zowel de ecologische toestand als de belevingswaarde van stadswateren op simpele wijze te bepalen. Het systeem bestaat uit drie deeltoetsen: (1) ee ...
help
Ecologisch maatweb voor de stromende wateren op de Veluwe en de Gelderse Vallei \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Verdonschot, P.F.M. \ Gerritsen, R. \ Koopmans, M. \ 2001
Uitleg over weer een nieuw systeem voor de beoordeling van de ecologische kwaliteit van oppervlaktewater. Deze netwerkbenadering gaat uit van een op de ecologie gebaseerde typologie waarbij watertype, soortensamenstelling en milieufactoren een rol sp ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.