Login

Hydrotheek

help
Hydrochip [Brochure]
STOWA \ [ca. 2012]
STOWA , TNO , Vitens, Waternet en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ontwikkelen samen de Hydrochip. Dit is een chip met DNA -technologie waarmee snel, betrouwbaar en relatief goedkoop de biodiversiteit, en daarmee de ecologische kwaliteit, v ...
help
Resultaten van het Rijkswaterstaat JAMP 2011 monitoringsprogramma van bot (Platichthys flesus L.) : biologische gegevens [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Barneveld, E. van \ 2012
De benodigde monsters bot werden verzameld door IMARES ter verkrijging van biologische gegevens van bot (visziekten). Tevens werd materiaal van bot verzameld voor chemisch onderzoek en geanalyseerd.
help
Fytobenthosmaatlatten voor beken en rivieren : typen R7, R8, R12 – R18 [Boek]
Dam, H. van \ 2012
De bestaande maatlatten voor fytobenthos in stromende wateren voldoen niet in de grote rivieren, zoete getijdewateren en een aantal kleinere beek- en riviertypen. Van negen waterbeheerders zijn fytobenthos-gegevens van 242 monsters van 85 locaties ge ...
help
Hydrochip: de toekomst van monitoring, monitoring van de toekomst [Boek]
Jaspers, M. \ 2012
In het kader van het kennisprogramma Watermozaïek van STOWA werd in de periode 2010-2012 het Hydrochip project uitgevoerd. Dit gebeurde in een consortium bestaande uit het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, STOWA, TNO, Vitens en Waternet. In ...
help
Nematoden als indicator voor de waterkwaliteit \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Sollie, S. \ Kluck, J. \ Hooff, A. van \ Helder, J. \ 2012
Het beoordelen van de waterkwaliteit is een lastige zaak. Vaak wordt de chemische kwaliteit bepaald, maar eigenlijk willen we weten welke effecten die heeft op de biologische kwaliteit. Veld- en microscopisch onderzoek aan biologische indicatoren is ...
help
VSS2012P02_Volg_en_Stuursysteem [Video]
STOWAvideo \ 2012
Bas van der Wal, STOWA, geeft zijn presentatie 'Het Volg- en Stuursysteem : filosofie en release 1' op de 2e landelijke bijeenkomst Volg- en Stuursysteem op 24 april 2012. Ingegaan wordt op de vraag: Wat is het Volg- en Stuursysteem en hoe gaat het e ...
help
VSS2012P01_Opening_VSS [Video]
STOWAvideo \ 2012
Opening van de 2e landelijke bijeenkomst Volg- en Stuursysteem op 24 april 2012 door Jan Strijker, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. De bijeenkomst staat in het teken van het KRW Volg- en Stuursysteem dat STOWA, Het Waterschapshuis en enkel ...
help
VSS2012P04_Uitrol_VSS [Video]
STOWAvideo \ 2012
Op de 2e landelijke bijeenkomst Volg- en Stuursysteem op 24 april 2012 stelt Marcel Klinge, STOWA, in zijn presentatie 'Naar een landelijke uitrol van het Volg- en Stuursysteem' de vraag: Hoe willen we dat vormgeven?
help
VSS2012P03_Doelen [Video]
STOWAvideo \ 2012
De presentatie 'Het Volg- en Stuursysteem: wat gaat het opleveren?' van Jacco Kroon, Waternet, op de 2e landelijke bijeenkomst Volg- en Stuursysteem op 24 april 2012. Besproken wordt o.a. de Business Case VSS, de kostenrisico's en -kansen, de kosten, ...
help
VSS2012P05 inleiding workshops [Video]
STOWAvideo \ 2012
Inleiding op 5 workshops tijdens de 2e landelijke bijeenkomst Volg- en Stuursysteem op 24 april 2012: 1. Hoe om te gaan met het chassis? 2. Een levend VSS binnen je organisatie; 3. Nieuwe functionaliteiten ontwikkelen; 4. Relatie KRW-verkenner en VSS ...
help
Eerste resultaten DNA-gebaseerde biomonitoring kiezelalgen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Cremer, H. \ Schuren, F. \ Graaf, B. de \ Wal, B. van der \ 2012
In 2010 begon het project Hydrochip met als doel een DNA-chip te ontwikkelen waarmee men de biodiversiteit van aquatische habitats snel en objectief kan analyseren. De chip wordt initieel ontwikkeld voor kiezelalgen. Van ongeveer 80 soorten kiezelalg ...
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.