Login

Hydrotheek

help
Effecten van microverontreinigingen op de populatie - dynamica van Daphnia magna \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Leeuwen, K. van \ Niebeek, G. \ Luttmer, W. \ 1987
help
De waterkwaliteitsbewaking op de Rijn uitgebreid met een algenmonitor \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oosthoek, A.J.P. \ Kamps, M.A.A.J. \ Hendriks, A.J. \ 1997
help
Ecotoxicologie \ Watersysteemrapportage Rijn 1995 [Hoofdstuk uit boek]
Maas, H. \ Zwart, D. de \ Pieters, H. \ 1998
help
Habitatsystemen in de grote rivieren in Nederland op basis van macrofauna : een samenvatting [Boek]
Diepen, L.T.A. van \ Verdonschot, P.F.M. \ 2001
Dit rapport is een samenvoeging van twee voorgaande onderzoeken (Nijboer & Verdonschot, 1997 en van Diepen, 1999) over de habitatsystemen die in de grote Nederlandse rivieren bestaan op basis van macrofauna. In dit rapport is getracht om een volledig ...
help
Fytoplankton \ Biologische monitoring zoete rijkswateren... [Artikel]
Noordhuis, R. \ Prins, K.H. \ 1995
help
Equilibrium concentrations in aquatic organisms \ Aquatic toxicology [Artikel]
Hendriks, A.J. \ 1995
help
Van meten naar maatwerk : tien jaar biologische monitoring in de zoete rijkswateren [Boek]
Willems, D. \ 2002
In de monitoringgeschiedenis van Rijkswaterstaat is biologische monitoring een relatieve nieuwkomer die inmiddels echter niet meer is weg te denken. Voor u ligt een thema-uitgave van trendsinwater.nl: "van meten naar maatwerk; tien jaar biologische m ...
help
Macrofauna \ Watersysteemrapportage Rijn 1995 [Hoofdstuk uit boek]
Vaate, A. bij de \ Greijdanus, M. \ Schie, J. van \ 1998
help
Evaluation of biological early warning systems in the Rhine river at Lobith, the Netherlands [Boek]
Putte, I. van der \ Botterweg, J \ Guchte, C. van de \ [ca. 1990]
help
Biological monitoring of large freshwater bodies as integrated part of water management in the Netherlands \ Monitoring tailor-made : an international workshop on monitoring and assessment in water management [abstractbook] [Hoofdstuk uit boek]
Marteijn, E.C.L. \ Mulder, W.H. \ Noordhuis, R. \ 1995
help
Vismonitoring in de zoete rijkswateren in de periode 1996-1999 [Boek]
Leeuw, J.J. de \ Hartgers, E.M. \ Winter, H.V. \ 2000
help
'Evaluatie actief biologisch beheersprojecten' : notitie met betrekking tot de manipulatie van de visstand [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
n 1997 heeft een evaluatie plaatsgevonmden van in Nederland uitgevoerde projecten op het gebied van actief biologisch beheer (ABB). Deze evaluatie is uitgevoerd door het RIZA. Aan Witteveen+Bos is gevraagd om, vanuit haar betrokkenheid bij vele ABB-p ...
help
Inventarisatie macrofauna en waterplanten Maasplassen [Boek]
Knoben, R.A.E. \ Grimm, M.P. \ 1997
Het beheer van de Maasplassen, die zijn ontstaan door de winning van grind en zand in het winterbed van de Maas, berust op dit moment bij de provincie Limburg en het Zuiveringschap Limburg. Door het Besluit Aanwijzing Zijwateren zal het beheer in de ...
help
Biologische monitoring zoete rijkswateren: microverontreinigingen in driehoeksmosselen - 2004 [Boek]
Pieters, H. \ Kotterman, M.J.J. \ 2005
In het kader van de Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren is in 2004 een actieve biologische monitoring (ABM) onderzoek uitgevoerd met driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) in een aantal zoete rijkswateren. Het betreft een uitvoering van het d ...
help
Fyto- en zooplankton in de Maas (1966 - 1982) (Eijsden, Grave en Lith) = Phytoplankton and zooplankton in the Meuse (1966 - 1982) (Eijsden, Grave and Lith) = Phytoplancton et zooplancton dans la Meuse (1966 - 1982) (Eijsden, Grave et Lith) [Boek]
Haye, M.A.A. de la \ 1994
In dit rapport wordt een overzicht gegeven van de bij het RIZA aanwezige historische meetreeksen (1966-1982).
help
Submerged macrophytes in the recently freshened lake system Volkerak - Zoom (The Netherlands), 1987 - 1991 \ Hydrobiologia [Artikel]
Schutten, J. \ Velden, J.A. van der \ Smit, H. \ 1994
help
Zooplankton in IJsselmeer, Markermeer en Randmeren, 1996 [Boek]
Dijkers, C. \ 1997
help
Gameren representatief? [Boek]
Schoor, M. \ 2003
De drie nevengeulen in de Gamerensche Waard zijn nu een aantal jaren biologisch en morfologisch gevolgd. De vraag is in hoeverre de resultaten die hierbij geboekt zijn, extrapoleerbaar zijn naar andere locaties langs de Nederlandse rivieren. Met ande ...
help
De Grensmaas en haar problemen zoals blijkt uit hydrobiologisch onderzoek aan makro-evertebraten [Boek]
Klink, A. \ Vaate, B. bij de \ 1994
In de huidige Grensmaas is het aantal soorten makro-evertebraten verdubbeld ten opzichte van de monitoring uit de periode 1986 - 1990. Mogelijke oorzaken zijn de vermindering van de belasting met zware metalen en een tijdelijke vermindering van de af ...
help
Ecologische ontwikkelingsrichting grote rivieren : aanzet tot kwantitatieve uitwerking van ecologische doelstellingen voor de grote rivieren in Nederland : bijdrage ten behoeve van de derde Nota waterhuishouding = Ecological perspectives for the large rivers : towards quantitative and variable ecological objectives for the major Dutch rivers [Boek]
Vanhemelrijk, J.A.M. \ Broekhoven, A.L.M. van \ 1990
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.