Login

Hydrotheek

help
Monitoring biologische kwaliteitselementen KRW in het beheergebied van Waterschap Regge en Dinkel : rapportage acht waterlichamen, meetjaar 2009 [Boek]
Wanink, J.H. \ 2010
In opdracht van het Waterschap Regge en Dinkel (WRD), heeft Koeman en Bijkerk bv in samenwerking met Adviesbureau Cuppen, in 2009 de monitoring van de biologische kwaliteitselementen ‘overige waterflora’ (fytobenthos en macrofyten) en ‘macrofauna’ ui ...
help
KRW-nulmeting biologische kwaliteitselementen in het waterlichaam Beneden en Midden Regge [Boek]
Wanink, J.H. \ 2007
Deze rapportage behandelt de resultaten van een bemonstering volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van de nulsituatie in het waterlichaam Beneden en Midden Regge voor de biologische kwaliteitselementen fytobenthos, macrofyten, macrofauna en ...
help
KRW-nulmeting biologische kwaliteitselementen in vijf Twentse beken [Boek]
Wanink, J.H. \ Kikkert, A. \ Bijkerk, R. \ 2008
Deze rapportage behandelt de resultaten van een bemonstering volgens de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van de nulsituatie in het waterlichaam Midden en Beneden Regge voor de biologische kwaliteitselementen fytobenthos, macrofyten, macrofauna en ...
help
Monitoring biologische kwaliteitselementen KRW in het beheergebied van Waterschap Regge en Dinkel : rapportage negen waterlichamen, meetjaar 2008 [Boek]
Wanink, J.H. \ 2009
In opdracht van het Waterschap Regge en Dinkel (WRD), heeft Koeman en Bijkerk bv in samenwerking met AquaTerra Water en Bodem bv en Adviesbureau Cuppen, in 2008 de monitoring van de biologische kwaliteitselementen in negen waterlichamen binnen het be ...
help
Monitoring biologische nulsituatie Uddelermeer [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1997
help
Monitoring onderzoek Hierdense beek 1999 [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1999
In opdracht van Waterschap Veluwe is in 1999 een monitoringstudie uitgevoerd van de macrofauna van de Hierdense beek. Dit onderzoek vormt een herhalingsonderzoek van de monitoring van de nulsituatie in 1995, die is uitgevoerd door het IBN. De aanleid ...
help
De meetlat : een biologisch beoordelingssysteem voor het oppervlaktewater in Gelderland \ Water in onderzoek : uitgave naar aanleiding van de voorlichtingsmiddag onderzoek water Provincie Gelderland 9 mei 1990 te Arnhem [Hoofdstuk uit boek]
Klink, A.G. \ Cuppen, H.P.J.J. \ 1990
help
De macrofauna in kwelsloten op de overgangszone zand - klei in de provincie Noord-Brabant [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1993
help
Plankton uit het Uddelermeer 1997 [Boek]
Dam, H. van \ Soestbergen, M. \ Kouwets, F.A.C. \ 1998
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.