Login

Hydrotheek

help
Een handleiding voor de beoordeling van water volgens biologische maatstaven, gebaseerd op onderzoek aan plantaardige mikro-organismen [Boek]
Schroevers, P.J. \ 1970
De hierbij gevoegde handleiding beoogt een praktische uitwerking te zijn voor de toepassing van principes, zoals deze ter sprake zijn gebracht in het stuk "Biologisch Waardeoordeel" van 1970, dat aan de handleiding is toegevoegd. De handleiding is ni ...
help
Methodiek voor waterbeoordeling : met fytoplanktonwaarnemingen verkregen evaluatiekriteria voor natuurgebieden [Studentenverslag]
Brantjes, N.B.M. \ 1972
help
Bijdrage tot de waterkwaliteitsvergelijking naar biologische maatstaven van boezemwater uit "De Vliet" en polderwater uit de Duivenvoordse- [en] Veenzijdse polder [Boek]
Heinsbroek, P.G. \ 1972
help
Discussienota: de waterkwaliteit van het toekomstige zoete Zeeuwse Meer [Boek]
Klomp, R. \ 1973
help
Biologische en milieuhygienische waardering van het water van een zoete Oosterschelde [Boek]
Wolff, W.J. \ Peelen, R. \ 1974
help
Biological assessment of water quality in the river trent watershed : report of the Dutch participants in the E.E.C.-seminar at Nottingham, September/October 1976 [Boek]
Tolkamp, H.H. \ Gardeniers, J.J.P. \ 1976
The seminar at Nottingham in september/october 1976 was organized to achieve two objectives: a. Comparison of the sampling methods used by each participating country b. Comparison of methods of biological assessment of water quality. Twenty four samp ...
help
Biologische waterbeoordeling : methoden voor het beoordelen van Nederlands oppervlaktewater op biologische grondslag [Boek]
Lange, L. de \ Ruiter, M.A. de \ 1977
help
Biologische kwaliteitsbepaling van het oppervlaktewater in het Loobeekdal bij Venray [Boek]
Bruijckere, F.L.G. de \ 1978
Het doel van het hydrobiologisch onderzoek van de waterlopen in het Loobeekdal is meerledig en kan als volgt worden omschreven: a. Het komen tot een beoordeling van de waterkwaliteit van de waterlopen in het Loobeekdal op grond van de in het water le ...
help
Een hydrobiologisch onderzoek in de Geelmolenbeek en Hartenschemolenbeek op de Oost-Veluwe : verslag van een onderzoek in maart-november 1977 [Boek]
Oosterloo, W. \ 1978
Hydrologisch onderzoek Landbouwhogeschool
help
Macrofauna in een gradientsituatie in de kanalen van de Mariapeel [Studentenverslag]
Schellinkhout, A. \ Visser, C.M. \ 1979
help
Hydrobiologisch onderzoek in enkele Oost-Veluwse beken : de Verloren Beek, de Tongerense Beek, de Paalbeek, de Vlesbeek en de Klaarbeek [Boek]
IJzer-Kuiper, R. \ 1980
help
Ruimtelijke variatie van enige chemische en biologische parameters in een aantal binnenwateren van Zeeland [Boek]
Elenbaas, P.F.M. \ 1980
Het onderzoek is verricht in vijf binnenwateren. Drie sloten met resp. een ondergrond van klei, zand en veen; één drinkput op klei en een watergang op zand.
help
Waterkwaliteitsbeoordeling : onderzoek naar systemen ter bepaling en beoordeling van de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland [Boek]
Smaal, A.C. \ Kruize, R.R. \ Hueck-van der Plas, E.H. \ 1980
Hydrologisch onderzoek TNO
help
Verslag van routinematig biologische waterkwaliteitsbeoordeling in 1980 [Boek]
Oosterloo, W. \ Pex, B. \ 1981
help
Een hydrobiologisch onderzoek naar de makrofauna in de Eerbeekse beek - Voorstondense beek [Boek]
Oosterloo, W. \ Pex, B. \ 1981
In de periode van 3 tot 22 oktober 1980 is een onderzoek verricht naar de aquatische makrofauna (= met het blote oog zichtbare waterdieren) in de Veldbeek en Schuitenbeek (gemeente Putten). Dit onderzoek had tot doel: - het verwerven van inzicht betr ...
help
Biologische beoordeling van slootkwaliteit : een literatuurstudie en een voorstel voor onderzoek in Zuid-Holland [Boek]
Gonggrijp, A. \ 1981
help
"De Hel" : verslag van onderzoek aan chemische komponenten, makrofauna en visfauna van het water van het C.R.M.-reservaat "De Hel" bij Veenendaal, verricht in de periode september 1980 - maart 1981 [Boek]
Neeft, C. \ Hofstede, G.J. \ 1982
help
Fosfaat en eutrofiering in een laaglandbeek : een chemisch en hydrobiologisch onderzoek naar het effekt van defosfatering op fosfaatgehalte en waterplanten in de Beerze [Boek]
Kouwe, F.A. \ 1982
help
Een hydrobiologisch onderzoek naar de macrofauna, de waterplanten en de biologische waterkwaliteit van het Apeldoornsch Kanaal tussen Dieren en Apeldoorn [Boek]
Cuppen, H.P.J.J. \ 1982
help
Macrofyten- en macrofaunagemeenschappen in vennen : een onderzoek naar de biologische waterkwaliteit op basis van macrofauna en flora van een aantal Overijsselse vennen [Studentenverslag]
Heyligers, W. \ Liebrand, C. \ 1982
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.