Login

Hydrotheek

help
"Habitat systems" as quality indicator in large rivers : a first step to construct an instrument for river nature management \ New concepts for sustainable management of river basins [Hoofdstuk uit boek]
Nijboer, R.C. \ Verdonschot, P.F.M. \ Bisseling, C.M. \ 1998
help
'Evaluatie actief biologisch beheersprojecten' : notitie met betrekking tot de manipulatie van de visstand [Boek]
Klinge, M. \ Grimm, M.P. \ 1998
n 1997 heeft een evaluatie plaatsgevonmden van in Nederland uitgevoerde projecten op het gebied van actief biologisch beheer (ABB). Deze evaluatie is uitgevoerd door het RIZA. Aan Witteveen+Bos is gevraagd om, vanuit haar betrokkenheid bij vele ABB-p ...
help
'Ik zal heel mijn leven verwonderd blijven' : uitvinders \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Pekelder, W. \ 2014
5 jaar geleden begon microbioloog Frank Schuren (50) aan de ontwikkeling van de hydrochip. Zijn vinding werd genomineerd voor de Waterinnovatieprijs. "Binnen enkele jaren kan geen waterschap meer om de hydrochip-technologie heen."
help
AMOEBE - benadering is veel meer dan presentatietechniek \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Brink, B.J.E. ten \ Hosper, S.H. \ Colijn, F. \ 1991
help
AMOEBE : Algemeen Middel Om Ecologie voor Beleid te Expliciteren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Rooy, P.T.J.C. van \ Tolkamp, H.H. \ 1991
help
AMOEBE's in WVS \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Baptist, H.J.M. \ Laane, W.E.M. \ 1996
De AMOEBE (Algemene Methode voor OEcosysteembeschrijving en Beoordeling) is geintroduceerd in de derde nota waterhuishouding, ter beoordeling van aquatische ecosystemen. Beschreven wordt, hoe de methode is toegepast in het project watersysteemverkenn ...
help
Aanvullend milieutoxicologisch onderzoek aan effluent en ontvangend oppervlaktewater, lokatie 2 [Boek]
Canton, J.H. \ Guchte, C. van de \ Slooff, W. \ 1986
help
Aanzet tot een ecologisch beoordelingssysteem voor kustwateren en overgangswateren : een verkenning ten behoeve van de Kaderrichtlijn Water [Boek]
Lorenz, C.M. \ Duijts, H. \ Hartholt, J.G. \ 2003
Verkenning naar geschikte maatlatten voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor kust- en overgangswateren. Op basis van deze verkenning moeten keuzes gemaakt worden; zoals welke maatlat of graadmeter wordt gekozen voor verdere ontwikkeling, hoe wordt de ...
help
Accumulation of metals, polycyclic (halogenated) aromatic hydrocarbons, and biocides in zebra mussel and eel from the Rhine and Meuse rivers \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Hendriks, A.J. \ Pieters, H. \ Boer, J. de \ 1998
help
Acht mosseltjes bewaken natuurgebied \ Neerslag : tijdschrift voor de regionale secties van de Nederlandse Vereniging voor Waterbeheer NVA [Artikel]
Maat, J. de \ Kramer, K. \ Beerepoot, L. \ 2006
In het gemaal De Wadden wordt de waterkwaliteit gemeten wat sturend werkt op de afvoer van het water: afvoer naar de boezem of naar het natuur- en recreatiegebied. En dat is op polderniveau nog nooit vertoond in Nederland. Als sensoren voor de bewaki ...
help
Verkenning goede ecologische toestand voor sloten en beken - Achtergrondrapport: Stap 2 [Boek]
Kampen-Brouwer, E.M. van \ Limbeek, M.C.E. \ 2002
In opdracht van de STOWA is door Royal Haskoning een verkenning uitgevoerd naar de afbakening van de goed ecologische toestand (GET), zoals bedoeld in de Europese kaderrichtlijn water (EKW), voor beken en sloten in Nederland. De resultaten en de conc ...
help
Actieve biologische Monitoring Zoete Rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2015 [Boek]
Kotterman, M. \ 2015
Rijkswaterstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is in 1992 gestart met de uitvoering van het monitoringprogramma “Monitoring Zoete Rijkswateren”. Dit vormt een onderdeel van de “Monitoring van de Waterstaatkundige Toestand des Lands” ...
help
Actieve biologische monitoring (ABM) met de mossel Mytilus edulis : evaluatie van het Mosselmeetnet 1989 - 1992 [Boek]
Heesen, P. \ 1995
help
Actieve biologische monitoring zoete rijkswateren: microverontreinigingen in driehoeksmosselen - 2010 [Boek]
Glorius, S.T. \ Kotterman, M.J.J. \ 2011
In het kader van de Biologische Monitoring Zoete Rijkswateren is in 2010 een actieve biologische monitoring (ABM) onderzoek uitgevoerd met driehoeksmosselen (Dreissena polymorpha) in een aantal zoete Rijkswateren. Het betreft de uitvoering van het de ...
help
Actieve biologische monitoring zoete rijkswateren: microverontreinigingen in zoetwatermosselen - 2012 [Boek]
Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ 2013
In dit rapport worden de analyseresultaten van de monitoring over het jaar 2012 gerapporteerd. DE volgende locaties zijn bemonsterd: Twentekanaal (Eefde - boven), Amsterdam-Rijnkanaal (Loenen), Noordzeekanaal (Amsterdam), Ketelmeer (west), Randmeren ...
help
Acute toxiciteitstesten, een aanvulling op de stoffenaanpak? : onderzoek van industriele effluenten in Noord - Nederland en Zuid-Holland [Boek]
Graaf, P.J.F. de \ Graansma, J. \ Tonkes, M. \ 1996
help
Advies milieukwaliteitsdoelstellingen bodem en water [Boek]
Technische Commissie Bodembescherming \ 1991
Advies TCB
help
Algen en watervlooien bewaken drinkwaterproductie van Zuidwest-Nederland \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Wagenvoort, A.J. \ Pikaar-Schoonen, K. \ Hoogh, C. de \ Ketelaars, H. \ 2003
Voor de bewaking van de waterkwaliteit ten aanzien van organische microverontreinigingen, met name de herbiciden die in voorgaande jaren voor problemen hebben gezorgd, implementeert Waterwinningbedrijf Brabantse Biesbosch momenteel twee chemische mee ...
help
Algen in het Markermeer : groei of opwerveling? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jagtman, E. \ Urk, G. van \ 1988
help
Alternatief voor biologische monitoring microverontreiniging in rode aal [Boek]
Kotterman, M.J.J. \ Hoek-van Nieuwenhuizen, M. \ Jongbloed, R.H. \ 2007
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.