Login

Hydrotheek

help
De waterkwaliteitsbewaking op de Rijn uitgebreid met een algenmonitor \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oosthoek, A.J.P. \ Kamps, M.A.A.J. \ Hendriks, A.J. \ 1997
help
De waterkwaliteit van de stadswateren in de wijken Hoogland en Schothorst te Amersfoort : verslag van het biologisch- en chemisch onderzoek, april 1988 - april 1989 [Boek]
Muilwijk, J. \ Cornelissen, P. \ Gillissen, D. \ 1989
help
Het water uitgevlooid : toxiciteitstoetsen met watervlooien in het veld 1990 - 1993 [Boek]
Gorter, M. \ Mangelaars, J. \ 1994
help
Het water bewaakt : Rijkswaterstaat monitort waterkwaliteit van Rijn en Maas \ Visionair : het vakblad van Sportvisserij Nederland [Artikel]Actuele informatie over kwaliteit rivierwater in Maas en Rijn
Rotteveel, S. \ Steenwijk, J. van \ Beuken, J.P. van den \ 2009
De waterkwaliteit van onze grote rivieren is de afgelopen decennia aanzienlijk verbeterd. Dit is grotendeels te danken aan een goede wet- en regelgeving en internationale samenwerking in bijvoorbeeld de Maascommissie en de Internationale Commissie te ...
help
Ontwikkeling van sedimenttoxiciteits-toetsen - III: Een voorlopige kweekmethode voor en toxiciteitstoets met de oligochaete worm Branchiura sowerbyi [Boek]
Roghair, C.J. \ Wolters, M.A.H. \ Huijs, M.P.A. \ 1993
help
Het voorkomen van Aeromonas species in verschillende Limburgse oppervlaktewateren \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Essers, J.H. \ Houben, A.W. \ Stobberingh, E.E. \ 1989
help
De watervlooientoets - Dl. 2: Een vervolgonderzoek naar de bruikbaarheid in akkerbouwgebieden [Boek]
Geus-van der Eijk, J.G. de \ 1998
help
The use of fish as biomonitors for the determination of contamination on the aquatic environment by persistent organochlorine compounds \ TRAC : trends in analytical chemistry [Artikel]
Boer, J. de \ Brinkman, U.A.T. \ 1994
help
De toepassing van eDNA in de monitoring van waterorganismen : hoe ver zijn we en wat moeten we nog weten? [Boek]
Bijkerk, R. \ 2013
DNA, de bouwsteen van elk levend organisme, levert een unieke vingerafdruk per soort en biedt daardoor een interessante kans voor monitoring. De toepassing van technieken gebaseerd op de herkenning van DNA heeft de laatste jaren een grote vlucht geno ...
help
De stroom onder hooge en lage Mierde en de Reusel in het landgoed De Utrecht (gemeenten Hooge en Lage Mierde en Hilvarenbeek) : een hydrobiologische inventarisatie van Oostbrabantse laaglandbeken [Boek]
Gemeenschappelijke Technologische Dienst Oost-Brabant \ 1989
help
De spectrofotometrische bepaling van chlorophyll - A in oppervlaktewater (NEN 6520) kritisch bekeken \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Urk, G. van \ Helmerhorst, T.H. \ Ruiter, H. \ 1990
help
De sloten van Waternet ontsloten : voorstudie voor trendanalyse [Boek]
Dam, H. van \ 2009
Als voorstudie voor een mogelijke trendanalyse van de hydrobiologische toestand van sloten in het Waternetgebied is door archiefonderzoek en gesprekken met bronhouders nagegaan welke historische gegevens beschikbaar zijn van opnamen en monsters van m ...
help
pH changes over two centuries in three Dutch moorland pools \ Air pollution and ecosystems : proceedings of an international symposium held in Grenoble, France, 18 - 22 May 1987 [Hoofdstuk uit boek]
Dam, H. van \ Geel, B. van \ Wijk, A. van der \ 1988
help
Een overzicht van biomonitoring onderzoek in Nederland : een eerste "wie, wat waar boekje" biomonitoring [Boek]
Brink, H. van den \ 1995
help
Het otterstation bij de Groote en de Kleine Wielen : de achtergrondbelasting van de Kleine en de Groote Wielen met microverontreinigingen & een monitoringprogramma voor het otterpark Aqualutra [Studentenverslag]
Beers, M.C. \ 1992
help
De otter als normsteller voor kwaliteit van het oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Claassen, T.H.L. \ Jongh, A.W.J.J. de \ 1988
help
De watervlooientoets - Dl. 1: Een orienterend onderzoek naar de bruikbaarheid in akkerbouwgebieden [Boek]
Geus-van der Eijk, J.G. de \ 1997
help
Definitiestudie KaderRichtlijn Water (KRW) - II: De ontwikkeling van maatlatten [Boek]
Verdonschot, P.F.M. \ Nijboer, R.C. \ Vlek, H.E. \ 2003
Het rapport is het tweede van een drieluik en omvat een studie naar de mogelijkheden voor het invullen van maatlatten voor oppervlaktewateren naar KRW maatstaven. Het rapport geeft de door de KRW gestelde randvoorwaarden aan dergelijke maatlatten, de ...
help
De ontwikkeling van een op macrofauna gebaseerd beoordelingssysteem voor Nederlandse beken in Europees verband [Boek]
Vlek, H.E. \ Verdonschot, P.F.M. \ Nijboer, R.C. \ 2003
Dit rapport is tot stand gekomen in het kader van het EU project AQEM. Het project had als doel het ontwikkelen en testen van een geïntegreerd beoordelingssysteem om de ecologische kwaliteit van beken en rivieren in Europa met behulp van macrofauna t ...
help
De ontwikkeling van de biologische waterbeoordeling in Nederland : van weten naar meten \ Hydrobiologisch onderzoek in Nederland : fundamentele en toepassingsgerichte aspekten [Hoofdstuk uit boek]
Tolkamp, H.H. \ Gardeniers, J.J.P. \ 1988
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.