Login

Hydrotheek

help
Inventarisatie aquatische biomassa [Boek]
Muylaert, K. \ 2009
Algen en wieren hebben een relatief hoge productiviteit en produceren een biomassa met een interessante samenstelling. Algen en wieren kunnen in principe geteeld worden op locaties die momenteel niet of nauwelijks benut worden, waardoor ze complement ...
help
Combineren van biomassateelt met wateropgaven goed voor het klimaat \ Bosberichten / Stichting Probos [Artikel]
Boosten, M. \ Briel, J. van den \ 2018
Nederland kent, mede als gevolg van klimaatverandering, tal van wateropgaven, zoals het creëren van extra waterbergingen en het versterken van waterkeringen. Daarnaast is er behoefte aan nieuwe bossen en beplantingen die door middel van CO2-vastleggi ...
help
Industriewater Eerbeek haalt zoveel mogelijk uit afvalwater : 'weg van innoveren is lang' \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Berg, J. van den \ 2018
Niet alleen waterschappen gebruiken afvalwater als bron voor energie en grondstoffen. Ook Industriewater Eerbeek doet dat. Deze afvalwaterzuivering voor de Eerbeekse papierindustrie probeert zoveel mogelijk bruikbare stoffen uit het water te halen. “ ...
help
Structure and annual biomass production of Nymphoides peltata (Gmel.) O. Kuntze (Menyanthaceae) \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Brock, T.C.M. \ Arts, G.H.P. \ Goossen, I.L.M. \ 1983
help
Aquatische biomassa, het verwaarden van waterige reststromen op lokaal niveau [Boek]
Huurman, Sander \ Weide, Rommie van der \ 2015
Het verwaarden van lokaal geproduceerde waterige reststromen door middel van aquatische biomassa is onderdeel van de PPS Kleinschalige bioraffinage (WP5). In dit deelrapport is een overzicht van een aantal in Nederland aanwezige waterige reststromen ...
help
Zuiveren, monitoren en simuleren voor beter hergebruik proceswater \ Fluids processing Benelux [Artikel]
Brand, P. van den \ 2018
De IMPROVED-proeftuin moet de industrie meer grip geven op haar proceswater door de juiste zuiveringstechnieken en real-time inzicht in bacteriegroei in installaties aan te reiken. De verwachtingen zijn hoog.
help
Seasonal variation in methane oxidation by the rhizosphere of Phragmites australis and Scirpus lacustris \ Aquatic botany : an international scientific journal dealing with applied and fundamental research on submerged, floating and emergent plants in marine and freshwater ecosystems [Artikel]
Nat, F.W.A. van der \ Middelburg, J.J. \ 1998
help
Water zuiveren met behulp van wilgen : wilgen zijn zeer effectief en bieden aanvullende voordelen \ Stad + blauw : hét vakblad over water in de openbare ruimte [Artikel]
Oldenkotte, G. \ 2017
Water op een natuurlijke manier reinigen is nog niet echt in zwang in ons land. Toch kan dat op verschillende manieren worden gedaan. Soms bieden de natuurlijke oplossingen een aantal aanvullende voordelen. Wilgen hebben een sterk zuiverende werking. ...
help
Groen proceswater: zuivering brouwerijprocesafvalwater met microalgen [Boek]
Dijk, Wim van \ Weide, Rommie van der \ Kroon, Arthur \ 2016
In 2012 is het project Groen Proceswater gestart. Hierin worden de mogelijkheden van zuivering van brouwerijprocesafvalwater met behulp van microalgen onderzocht. Dit is gedaan in een samenwerkingsverband van Heineken Nederland BV, Algae Food & Fuel ...
help
Morphology captures function in phytoplankton : a large-scale analysis of phytoplankton communities in relation to their environment [Proefschrift]
Kruk, C. \ 2010
Het modelleren van de dynamiek van fytoplanktongemeenschappen is een geweldige uitdagende taak want het betreft zo enorm veel verschillende soorten en een heel scala aan combinaties van potentieel conditionerende omgevingsfactoren. Daarnaast lijkt he ...
help
Afvalwaterzuivering in Zuid-Afrika op basis van algen \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Horjus, F. \ Kerstholt, M. \ Stöcker, T. \ Cowan, K. \ 2010
DHV voert onder de vlag van Aqua for All en UNEP WIO-Lap en samen met het Institute for Environmental Biotechnology Rhodes University (EBRU) in Grahamstown, Zuid-Afrika, onderzoek uit naar zuivering van afvalwater op basis van algen. Deze technologie ...
help
Relationships between survival strategies of aquatic weeds and control measures \ Aquatic weeds : the ecology and management of nuisance aquatic vegetation [Hoofdstuk uit boek]
Vierssen, W. van \ 1990
help
Verspreiding en biomassa van het macrofytobenthos in het Grevelingenmeer in 1989 [Boek]
Apon, L.P. \ 1990
help
Inventarisatie visstand in Limburgse beken voorjaar 1990 [Boek]
Quak, J. \ Laak, G.A.J. de \ 1990
help
Assessing the physical background of spatial variation in biomass production of corn: a case study for the Hupselse Beek catchment [Studentenverslag]
Wan, Quanxing \ 2018
Overarching objective: To determine the spatial variability of corn production in the Hupsel Brook Catchment area using remote sensing technique and find causes for this spatial variability based on physical influencing factors like soil types, groun ...
help
Biomassa : groen goud voor het oprapen : businesscase voor een biomassapilot [Boek]
Boer, Sjoerd de \ Dekker, Connie \ Folkers, Stephan \ Gerrits, Henk \ Kombrink, Theresa \ Poppe-Buchner, Sandra \ Visser, Jelle \ Wolfs, Marianne \ Wolsink, Dennis \ 2016
Deze businesscase is het resultaat van het project “van biomassa naar organische stof”. In dit project is onderzocht hoeveel biomassa vrijkomt tijdens het beheer en onderhoud van watergangen en dijken door Waterschap Zuiderzeeland. Jaarlijks komt 12. ...
help
Supersludge: demonstratie van zuiveringsslib in superkritisch water [Boek]
Trijbels, Roel \ Verberkt, Bart \ Vugt, Peter van \ Koppejan, Jaap \ Koelewijn, Dirk \ Wal, Wiebe van der \ Deeke, Alexandra \ Peeters, Ruud \ Zeevalkink, Jan \ Sijstermans, Luc \ 2018
Dit rapport beschrijft de activiteiten en de resultaten van de eerste fase van het het project Supersludge. Supersludge is het acroniem voor dit ontwikkelingsproject dat een samenwerking is van het waterschap Aa en Maas, het waterschap de Dommel, Pro ...
help
Biomassadag waterschappen [Congresverslag]
2018
Op 10 oktober 2018 presenteren STOWA en de EFGF (werkgroep Biomassa) u de laatste stand van zaken op het gebied van het terugwinnen, verwaarden en vermarkten van biomassa die vrijkomt bij het waterbeheer. We richten ons vooral op de routes van biomas ...
help
Juridische handreiking Duurzame Energie en Grondstoffen [Boek]
Sloover, I.S. \ 2017
Vertrekpunt van deze handreiking zijn de wensen en de ambities van de waterschappen om hun taken duurzaam en doelmatig uit te voeren. Eerst wordt in deze handreiking stilgestaan bij de vraag hoe deze ambities van de waterschappen zich verhouden tot h ...
help
Sewage sludge gasification [Boek]
Huisman, G.H. \ 1991
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.