Login

Hydrotheek

help
Comparison of laboratory and in situ sediment bioassays using Corophium volutator \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Kater, B.J. \ Postma, J.F. \ Dubbeldam, M. \ 2001
help
Statistical analysis of sediment toxicity by additive monotone regression splines \ Ecotoxicology [Artikel]
Boer, W.J. de \ Besten, P.J. den \ Braak, C.F. ter \ 2002
help
Relevantie van toxiciteit-bioassays bij de beoordeling van een goede toestand van oppervlaktewater [Boek]
Vonk, J.A. \ 2007
Een onderdeel van de kaderrichtlijn water vormt de goede ecologische toestand (GET). Hiervoor moeten de soortenrijkdom en -dichtheden, evenals functionele eigenschappen van oppervlaktewater worden beschermd. Er bestaan veel technieken om (enig) inzic ...
help
Intra- and interlaboratory calibration of the DR CALUX® bioassay for the analysis of dioxins and dioxin-like chemicals in sediments \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Besselink, H.T. \ Schipper, C. \ Klamer, H. \ 2004
In the Fourth National Policy Document on Water Management in the Netherlands, it is defined that in 2003, in addition to the assessment of chemical substances, special guidelines for the assessment of dredged material should be recorded. The assessm ...
help
Detection of estrogenic potency in wastewater and surface water with three in vitro bioassays \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Murk, A.J. \ Legler, J. \ Lipzig, M.M.H. van \ 2002
help
A simple method for analysing the effects of algae on the growth of Lemna and preventing algal growth in duckweed bioassays \ Archiv für Hydrobiologie [Artikel]
Szabo, S. \ Roijackers, R.M.M. \ Scheffer, M. \ 2003
A simple novel method for indoor culture experiments with small floating water plants, such as Lemnaceae, is described
help
Nader onderzoek baggerspecie Rotterdamse haven: TIE-fase II onderzoek [Boek]
Leonards, P. \ 2005
Baggerslib wordt momenteel niet alleen chemisch maar ook biologisch met bioassays beoordeeld. Een van de gebruikte assays is de DR-CALUX die reageert op verbindingen met een dioxine-achtige toxiciteit. In 2005 zijn in een aantal slibmonsters verhoogd ...
help
REA-toets voor analyse van estrogene activiteit in de watercyclus \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Oost, R. van der \ Nguyen, M.T. \ Bovee, T. \ 2012
De aanwezigheid van hormoonverstorende stoffen in het oppervlaktewater vormt nog steeds een punt van zorg voor waterbeheerders en drinkwaterbedrijven. Omdat chemische analyses van watermonsters op hormoonverstorende stoffen erg duur zijn, is het aant ...
help
Toetsingskader voor bioassays in het waterkwaliteitsbeheer \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Straetmans, A. \ Maas, H. \ Plassche, E. van de \ Vethaak, D. \ 2003
De mogelijkheden in het waterkwaliteitsbeheer om de kwaliteitsbeoordeling alleen op chemische stofanalyses te baseren, raken uitgeput. Het aantal stoffen dat gemeten kan worden is beperkt, milieukwaliteitsnormen ontbreken voor de meeste stoffen en ef ...
help
Combined effects of lowered oxygen and toxicants (copper and diazinon) on the mayfly Ephoron virgo \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Geest, H.G. van der \ Soppe, W.J. \ Greve, G.D. \ 2002
help
Analysis of bioassays with time-varying concentrations \ Water research : the journal of the International Association on Water Quality [Artikel]
Péry, A.R.R. \ Bedaux, J.J.M. \ Zonneveld, C. \ 2001
help
Characterisation of NOM in relation to biological stability of drinking water : NOM workshop June 21, 2006 [Congresverslag]
Siegers, W. \ 2006
On the 21st of June 2006 a workshop entitled “The characterisation of NOM in relation to biological (in)stability ot drinking water” was held at Kiwa Water Research for the BTO research program of the Dutch drinking water companies. The aim of the wo ...
help
De weg naar implementatie van de Chemie-Toxiciteit-Toets [Boek]
Schipper, C.A. \ Schout, P. \ 2003
De Nederlandse regering heeft in de vierde Nota waterhuishouding een nieuw systeem aangekondigd voor de beoordeling van de verspreidbaarheid van baggerspecie in zoute wateren. Het systeem, genaamd de Chemie-Toxiciteit-Toets (CTT), is inmiddels beschi ...
help
Toxicity measurements in concentrated water samples : evaluation and validation [Boek]
Durand, A.M. \ 2009
The National Institute for Public Health and the Environment, together with the Centre of Water Management (formerly called Institute for Inland Water Management and Waste Water Treatment), developed a method to measure the effects of toxic substance ...
help
Bioassay for glycogen determination in biological phosphorus removal systems \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Brdjanovic, D. \ Loosdrecht, M.C.M. van \ Hooijmans, C.M. \ 1998
help
Application of 3 in vitro bioassays for oestrogenicity in waste water treatment plants and large rivers \ Endocrine-disrupting compounds: wildlife and human health risks : proceedings of a symposium 27 October 1998, The Hague [Hoofdstuk uit boek]
Murk, A.J. \ Belfroid, A.C. \ Meerman, J.H.N. \ 2000
help
Evaluation of bioassays versus contaminant concentrations in explaining the macroinvertebrates community structure in the Rhine-Meuse delta, The Netherlands \ Environmental toxicology and chemistry : an international journal : a monthly publication of the Society of Environmental Toxicology and Chemistry [Artikel]
Peeters, E.T.H.M. \ Dewitte, A. \ Koelmans, A.A. \ 2001
help
Bruikbaarheid van de kroostoets als indicator voor herbiciden in oppervlaktewater [Boek]
Jong, F. de \ 2000
help
Relatie tussen bioassays en chemische analyses = Relation between bioassays and chemical analyses [Boek]
Balk, F. \ 1999
help
Naar een BioBase (werktitel) : database voor (kosten)effectief inzetten van bioassays en ecologische waarnemingen bij saneringsgevallen [Boek]
Wintersen, A. \ [2007]
Bij ernstige gevallen van bodem- en waterbodemverontreiniging schrijft de regelgeving voor, dat er onderzoek verricht moet worden om de ernst en urgentie voor saneren vast te stellen. Dat onderzoek maakt gebruik van bioassays en veldwaarnemingen. Daa ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.