Login

Hydrotheek

help
Handleiding voor bemonstering in het veld en uitvoering van laboratoriumwerkzaamheden voor de bepaling van bodemfysische karakteristieken [Boek]
Stokkermans, J.S.C. \ Vos, E.C. \ 1987
help
Manual soil physical measurements, version 2.0 [Boek]
Stolte, J. \ Veerman, G.J. \ Wopereis, M.C.S. \ 1992
help
Bodem als buffer [Boek]
Snellen, B. \ Hattum, T. van \ 2011
Het belang van de bufferende werking van de bodem wordt in deze Deltafact onderstreept. De natuurlijke buffercapaciteit van de bodem is door bewerking van de bodem, afname van organisch stofgehalte en versnelde afvoer van water op veel plaatsen in Ne ...
help
Opinie : richtlijn voor in-situ doorlatendheidsbepalingen gewenst \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Burger, S. \ 2009
In het kader van het project "beter bouw- en woonrijp maken" worden met enige regelmaat sessies georganiseerd die tot doel hebben om praktijkkennis over uiteenlopende aspecten van het bouwrijp maken uit te wisselen en te ontsluiten. Eind december wer ...
help
Verkenning van veenkaden : veranderingen in de tijd en karakteristieke profielen [Boek]
Etten, R.J.G. van \ 2006
Als voornaamste oorzaak van de kadedoorbraken bij Wilnis en Terbregge wordt de droge zomer van 2003 met als gevolg uitdroging van de veenkade in combinatie met hydraulische kortsluiting tussen boezem en onderliggende zandlaag genoemd. Omdat in het ve ...
help
De thermische werking van begroeide daken in de winter [Studentenverslag]
Huang, E.C.X. \ 2013
Dit verslag beschrijft de resultaten van het onderzoek verricht op de thermische werking van begroeide daken in de winter. Dit in het kader van een afstudeeropdracht uitgevoerd voor de opleiding Bouwkunde aan de Hogeschool Rotterdam.
help
A selection of sensing techniques for mapping soil hydraulic properties [Boek]
Knotters, M. \ Egmond, F.M. van \ Bakker, G. \ Walvoort, D.J.J. \ Brouwer, F. \ 2017
Data on soil hydraulic properties are needed as input for many models, such as models to predict unsaturated water movement and crop growth, and models to predict leaching of nutrients and pesticides to groundwater. The soil physics database of the N ...
help
Vergroting van de fosfaatadsorptiecapaciteit en afname van de chemische beschikbaarheid van fosfaat in gronden door wisselvochtigheid : resultaten van desorptie en adsorptie-experimenten met zand-, klei-, en veengrond [Boek]
Kemmers, R. \ Nelemans, J. \ 2007
Een zand-, klei- en veengrond werden in het laboratorium onderzocht op het desorptiegedrag van fosfaat na vernatting gevolgd door het adsorptiegedrag in een daarop volgende droge periode. Wij concluderen dat fosfaat tijdelijk vrijkomt, maar op iets l ...
help
Experimental assessment of preferential flow paths in a field soil \ Transport from diffuse sources of contamination and its application to a coupled unsaturated - saturated system [Hoofdstuk uit boek]
Ommen, H.C. van \ Dijksma, R. \ Hendrickx, J.M.H. \ Dekker, L.W. \ 1988
help
Naar een database van bodemhydraulische karakteristieken voor Nederland [Boek]
Verzandvoort, S. \ Vroon, H. \ Wesseling, J. \ Bakker, G. \ Oostindie, K. \ Stoffelsen, G. \ Heidema, N. \ Heuvelink, G. \ 2012
Bodemhydraulische karakteristieken zijn relaties van vochtgehalte (θ) en doorlatendheid (K) met de capillaire drukhoogte (h) in de onverzadigde zone van de bodem. Deze karakteristieken worden gebruikt voor modelsimulaties van het transport van water ...
help
De invloed van biologische processen op de bodemwaterkwaliteit \ Bodemwaterkwaliteit in wisselwerking met biologische, chemische en hydrologische processen : 8e CHO - Studiebijeenkomst, 8 mei 1990, IAC te Wageningen [Hoofdstuk uit boek]
Beelen, P. van \ Notenboom, J. \ 1990
help
Combining pedotransfer functions with physical measurements to improve the estimation of soil hydraulic properties \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Alphen, B.J. van \ Booltink, H.W.G. \ Bouma, J. \ 2001
help
Bacteriën zijn veelzijdige bouwers in de bodem : bodemeigenschappen naar behoefte aan te passen [dossier funderingen] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Paassen, L. van \ Hamer, D. den \ Lambert, J. \ 2008
In 1999 startte GeoDelft (sinds 1 januari 2008 opgegaan in Deltares) een onderzoek naar nieuwe herstelmethoden voor waterremmende constructies. Tijdens dit onderzoek ontstond het idee bacteriën in te zetten om lekkages in ondergrondse constructies te ...
help
Digidijk & Alert Solutions: real time monitoring van civieltechnische constructies [thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Peters, E. \ Vliet, P. van der \ 2010
Voor de ontwikkeling van nieuwe technieken, die inzicht geven in de toestand van dijken in Nederland, selecteerde Rijkswaterstaat in 2008 de bedrijven Hansje Brinker en Alert Solutions. Zij ontwikkelden een prototype voor dijkinspectie, namelijk het ...
help
A sensitive method using 4-methylumbelliferyl-B-cellobiose as a substrate to measure (1,4)-B-glucanase activity in sediments \ Applied and environmental microbiology / publ. by the American Society for Microbiology [Artikel]
Boschker, H.T.S. \ Cappenberg, T.E. \ 1994
help
The representation of the seasonal hydrological cycle in a regional climate model in west Europe \ Soil-vegetation-atmosphere transfer schemes and large-scale hydrological models : proceedings of an international symposium (symposium S5) held during the sixth scientific assembly of the International Association of Hydrological Sciences (IAHS) at Maastricht, The Netherlands, from 18 to 27 July 2001 [Hoofdstuk uit boek]
Dolman, A.J. \ Soet, M. \ Hurk, B.J.J.M. van den \ 2001
help
Verdroging van bossen \ Groen : vakblad voor groen in stad en landschap [Artikel]
Tol, G. van \ 1994
help
Toetsing dijkringgebied 54 : Hoogheemraadschap Toetserwaard : m.b.v. de leidraad toetsen op veiligheid [Boek]
Holtrop, A. \ Jorissen, R.E. \ Venema, J.E. \ 1997
help
Sediment spiking methods for use in toxicity testing : a review [Boek]
Hurk, P. van den \ 1994
help
Inventarisatie bodemkwaliteit oevergebieden Nieuwe Merwede [Boek]
Scheer, A. van der \ Gerritsen, J.B.M. \ 1998
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.