Login

Hydrotheek

help
De relatie tussen bodemdieren en hydro- en morfodynamiek in het sublitoraal en litoraal van de Westerschelde [Boek]
Ysebaert, Tom \ Craeymeersch, Johan \ Wal, Daphne van der \ 2016
Deze studie, in opdracht van Rijkswaterstaat, heeft als doel de relatie tussen bodemdiergemeenschappen en abiotische omgevingsvariabelen nader te onderzoeken en daarmee een betere onderbouwing te verkrijgen van de grens tussen hoog- en laagdynamische ...
help
Onderzoek naar de effectiviteit van bodemhappers : de Van Veen happer, de Birge-Ekman happer en een duiker met bodemschep [Boek]
Lengkeek, W. \ Bouma, S. \ Snoek, R.C. \ 2008
In het huidige Nederlandse aquatische onderzoek wordt gebruik gemaakt van verschillende typen bodemhappers om bodemfauna te bemonsteren. Veel gebruikte bodemhappers zijn bijvoorbeeld de Van Veen happer en de Birge-Ekman happer. Vaak wordt aangenomen ...
help
Zeesla en bodemdieren in het Veerse Meer \ De levende natuur [Artikel]
Seys, J. \ Lent, F. van \ Meire, P. \ 1991
help
Veranderingen in de bodemfauna van de getijdezone langs de Bocht van Watum (Eems - estuarium) in de periode 1981 - 1986 [Boek]
Eppinga, J. \ Essink, K. \ 1990
help
Ontwikkeling van macrofauna in aangebrachte sedimenten in het Noordelijk Deltabekken [Boek]
Dudok van Heel, H.C. \ Velden, J.A. van der \ Wiersma, S.M. \ 1993
help
Effecten van onderwaterdrainage op indringweerstanden en bodemfauna veenbodems [Boek]
Zijden, A. van der \ Kruk, M. \ 2011
Landschapsbeheer Zuid-Holland onderzocht in opdracht van de provincie Zuid-Holland de effecten van onderwaterdrainage op de indringingsweerstanden van de bodem (de mate waarin druk moet uitgeoefend om in de bodem te dringen) en de aanwezigheid van wo ...
help
Benthosonderzoek in relatie tot abiotische dynamiek : het macrobenthos van de voordelta : interimrapportage juli 1989 [Boek]
Craeymeersch, J.A. \ Buijs, J. \ Brand, R. \ 1989
help
Ecoslib : de ecologische rol van slib [Boek]
Groenewold, S. \ Dankers, N.M.J.A. \ 2002
Slib is een belangrijke parameter in het ecosysteem van kust en zee. Door menselijke activiteiten zoals kustbescherming, ingrepen in rivieren, aanleg van eilanden en havens, openhouden van geulen, zandwinning etc. wordt de slibhuishouding beïnvloed. ...
help
Move bodemdieren : effecten van verruiming op de biomassa bodemdieren in de Westerschelde 1990-2001 [Boek]
Wijsman, J. \ 2003
Voor de bodemdieren is de Westerschelde opgedeeld in 3 deelgebieden: west, midden en oost. Voor ieder deelgebied is een hypothese opgesteld, die een voorspelling doet over de te verwachten biomassa aan bodemdieren in het jaar 2021. Het doel van dit r ...
help
De ekologische ontwikkeling van de Voordelta - Deelrapport 2: De autonome ekologische ontwikkeling [Boek]
Craeymeersch, J.A. \ [1990]
help
De ekologische ontwikkeling van de Voordelta - Deelrapport 3: Effekten van huidige en potentiële beleidsscenario's [Boek]
Craeymeersch, J.A. \ [1990]
help
De ekologische ontwikkeling van de Voordelta - Deelrapport 4: Voorstellen voor monitoring en verder onderzoek [Boek]
Craeymeersch, J.A. \ [1990]
help
Benthosonderzoek in relatie tot abiotische dynamiek : macro- en meiobenthos van de voordelta : interimrapportage juli 1988 [Boek]
Craeymeersch, J.A. \ Buijs, J. \ Smet, G. de \ 1989
help
De bodemfauna van het Volkerakmeer-Zoommeer in 1987-1994 [Boek]
Dam, E.M. van \ Wiersma, S.M. \ 1995
help
De bodemfauna van het Volkerakmeer-Zoommeer in 1992 [Boek]
Dam, E.M. van \ Wiersma, S.M. \ 1994
help
De bodemfauna van het Volkerakmeer-Zoommeer in 1993 [Boek]
Dam, E.M. van \ Wiersma, S.M. \ 1994
help
De effectiviteit van bodemhappers \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Lengkeek, W. \ Bouma, S. \ Wal, B. van der \ 2010
In Nederlandse wateren zet men verschillende typen bodemhappers in voor het bemonsteren van bodemfauna. Vaak wordt hierbij aangenomen dat de happer al het aanwezige bodemleven binnen zijn gespecificeerde bemonsteringsoppervlakte verzamelt. Deze aanna ...
help
De ekologische ontwikkeling van de Voordelta - Deelrapport 1: De Huidige ekologische situatie van de Voordelta [Boek]
Craeymeersch, J.A. \ 1990
help
Indeling van bodemfauna in ecologische soortengroepen [Boek]
Sinnige, C.A.M. \ Tamis, W.L.M. \ Klijn, F. \ 1992
help
De bestrijdingsmiddelenmilieumeetlat toegepast in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland : inventarisatie van de milieubelasting per teelt [Boek]
Dekker, C.G.C. \ 1999
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.