Login

Hydrotheek

help
Schatten van waarnemingen in een grondwaterstandsmeetnet met "conventionele" technieken \ Ruimtelijke variabiliteit van bodem en water [Hoofdstuk uit boek]
Schaaf, S. van der \ 1987
help
Methode voor de bepaling van de prioriteitsvolgorde van Gt-actualisatie [Boek]
Finke, P.A. \ Groot Obbink, D.J. \ Holst, A.F. van \ 1994
help
The HYPRES database of hydraulic properties of European soils \ Subsoil compaction : distribution, processes and consequences [Hoofdstuk uit boek]
Woesten, J.H.M. \ 2000
help
Tekst bij de bodemkundige overzichtskaart 1:10.000 van een gedeelte van de Bommelerwaard (volgens opname Sept.-Dec. 1943, Juni-Sept. 1944) [Boek]
Hoeksema, K.J. \ 1944
Verslag van een van de eerste bodemkarteringen (tijdens de tweede wereldoorlog) van Nederland, die resulteerden in de oprichting van de Stichting van Bodemkartering. Het betreft gegevens over overslaggronden ontstaan door dijkdoorbraken en de stroomg ...
help
Bodemkundig- en geohydrologisch onderzoek Houtwiel, gemeente Dantumadeel [Boek]
Grontmij \ 1991
help
Prioriteiten voor actualisatie van grondwatertrappenbestanden 1:50.000 in een deel van Pleistoceen-Nederland [Boek]
Finke, P.A. \ Walvoort, D.J.J. \ Vries, F. de \ 1998
help
Het Needse Achterveld : een ecohydrologisch en bodemkundig onderzoek [Boek]
Hijdra, R.D.W. \ Meulen, L. van der \ 1985
help
De bodemgesteldheid van het stroomgebied van de "Leerinkbeek" [Boek]
Ebbers, G. \ 1964
help
Een proef voor revisie van grondwatertrappen op kaartblad 27 oost (Heerde) [Boek]
Hamming, C. \ 1983
help
Methoden van Gt-actualisatie schaal 1 : 50000 : een kwantitatieve vergelijking van kwaliteit en kosten [Boek]
Finke, P.A. \ Holst, A.F. van \ Groot Obbink, D.J. \ 1995
help
Bodem in beweging : BIS Nederland informeert \ Bodem : kwartaalblad voor informatie-uitwisseling en discussie over bodembescherming en bodemsanering [Artikel]
Knotters, M. \ Okx, J. \ Hack, M. \ Vries, F. de \ 2015
Bodemkundig InformatieSysteem informeert over actuele toestand èn dynamiek. De bodem die we kennen vanaf het eerste moment dat we een bodemkaart zagen, lijkt onveranderlijk. Maar kijken we wat beter naar de bodem zelf, zoals bodemkundigen dat doen, d ...
help
Grondwaterregime op basis van karteerbare kenmerken [Boek]
Gaast, J.W.J. van der \ Vroon, H.R.J. \ Massop, H.T.L. \ 2010
Om een ruimtelijk beeld te kunnen krijgen in de vorm van kaarten met informatie over het grondwaterstandsverloop is een karakterisering van tijdreeksgegevens van grondwaterstanden in kengetallen noodzakelijk. Hiervoor is in de jaren 60 van de vorige ...
help
Roodzand : een landschappelijke inpassing [Studentenverslag]
Schunselaar, S. \ 1995
In het gebied van de Veluwe wordt, net als in andere Pleistocene zandgebieden in Nederland en Noord-Duitsland, roodzand gevonden. Onder roodzand wordt in dit onderzoek verstaan een bodemprofiel met een opvallend rood gek.leurde laag met hue waarden v ...
help
Bodem en grondwater opnieuw in kaart : revisie van de bodemkaart van Nederland 1:50.000, blad 12 oost en 17 oost [Boek]
Makken, H. \ Vries, F. de \ 1989
help
Bodem-GIS bij Rijkswaterstaat, directie Oost-Nederland \ Kartografisch tijdschrift [Artikel]Bijbehorende website
Kuenen, R.C. \ Hoogerwerf, T. \ 2000
help
Actualisatie grondwatertrappenkaart Waterschap Rijn en IJssel [Boek]
Hoogland, T. \ Finke, P.A. \ Vries, F. de \ 2003
In opdracht van het Waterschap Rijn en IJssel zijn bestanden en kaarten gemaakt van de gemiddelde hoogste, voorjaars- en laagste grondwaterstand (GHG, GVG en GLG) en van de grondwatertrap (Gt). Hierbij zijn als basisinformatie gebruikt tijdreeksen en ...
help
Het grondwaterregime als basis voor de grondwatertrap \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Gaast, J.W.J. van der \ Massop, H.T.L. \ 2005
Het verloop van de grondwaterstand wordt van oudsher gekarakteriseerd door middel van een grondwatertrap (Gt), die de fluctuatie en het niveau van de grondwaterstand weergeeft. In het kader van het programma Waternood is men gebruik gaan maken van he ...
help
Variabiliteit in ruimte en tijd van parameters in het hydrologisch onderzoek \ Ontwikkelingen in het hydrologisch onderzoek : symposiumverslag : tekst van de voordrachten gehouden op het door de Hydrologische Kring op 18 december 1985 georganiseerde symposium, ter gelegenheid van het derde lustrum [Hoofdstuk uit boek]
Bouma, J. \ 1985
help
Using soil maps to predict nitrate leaching with a regional transport model \ Vulnerability of soil and groundwater to pollutants : international conference Noordwijk aan Zee, The Netherlands, March 30 - April 3, 1987 [Hoofdstuk uit boek]
Vries, W. de \ Kragt, J.F. \ Breeuwsma, A. \ 1987
help
Vochttrappen en grondwatertrappen en hun betekenis voor de landbouw in de Groninger veenkolonien \ Boor en spade =: Auger and spade : verspreide bijdragen tot de kennis van de bodem van Nederland [Artikel]
Smet, L.A.H. de \ Daniels, D. \ 1965
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.