Login

Hydrotheek

help
A comparative study on the hydraulic conductivity of unconsolidated sediments [Boek]
Ridder, N.A. de \ Wit, K.E. \ 1965
help
Simulatie van de verplaatsing van in water opgeloste afvalstoffen door de bodem van maaiveld tot drain [Boek]
Stasse, G.A. \ Wind, G.P. \ 1973
help
Non steady groundwater flow [Boek] - Rev. ed.
Molen, W.H. van der \ 1978
help
Het gebruik van de grondkolomcilinder bij onderzoek naar het transport van water en opgeloste stoffen in de bodem \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Ritsema, C.J. \ Dekker, L.W. \ Boersma, O.H. \ Hamminga, W. \ 1991
help
Bewust herstel van de natuurlijke buffercapaciteit van de bodem : inhoudelijk rapportage 2010 [Boek]
Eekeren, N. van \ Zaneveld-Reijnders, J. \ 2011
Directe aanleiding voor het project "Bewust herstel van de natuurlijke buffercapaciteit van de bodem", was het voornemen van Brabant Water om de onttrekking van drinkwater uit de diepe ondergrond rond Loosbroek te intensiveren. Voor agrarisch onderne ...
help
De watervoorziening van land- en tuinbouw in het droge jaar 1976 [Boek]
Boheemen, P.J.M. van \ Wilde, J.G.S. de \ 1979
help
Bepaling van het bodemvochtgehalte door meting van de dielectrische capaciteit [Boek]
Stakman, W.P. \ 1979
In de loop der jaren zijn talrijke methoden ontwikkeld om te komen tot een snelle en nauwkeurige bepaling van het bodemvochtgehalte ter vervanging van de gravimetrische vochtbepaling. De laatstgenoemde die nog altijd als standaardmethode geldt en waa ...
help
De fysische onderbouwing van de overdrachtsfactor nader bekeken \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Olsthoortn, T.N. \ 2014
Van den Akker (2013) postuleerde een eenvoudig hyperbolisch verband voor de doorwerking (overdrachtsfactor) van een verlaging van de regionale stijghoogte op die van het freatische grondwater in vrij afwaterende gebieden. Hij stelde voor dit verband ...
help
Tussen Theis en Hantush \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, C. van den \ 2014
In de publicatie “Tussen Dupuit en De Glee” in Stromingen wordt een geohydrologische situatie beschouwd met stationaire grondwaterstroming in een gedeeltelijk afgesloten watervoerend pakket. De gebiedsgemiddelde freatische grondwaterstand wordt mede ...
help
Een fysische onderbouwing van de overdrachtsfactor \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, C. van den \ 2014
In de publicatie ”Tussen Dupuit en De Glee” in Stromingen wordt een geohydrologische situatie beschouwd met stationaire grondwaterstroming in een gedeeltelijk afgesloten watervoerend pakket. De gebiedsgemiddelde freatische grondwaterstand wordt mede ...
help
Diffuse loading of surface water from groundwater in areas with shallow groundwater tables : quasi-2-D vs 2-D simulation \ Calibration and reliability in groundwater modelling : from uncertainty to decision making [Hoofdstuk uit boek]
Peters, E. \ Griffioen, J. \ 2006
The discharge of water and solutes from groundwater to surface water can be simulated using a quasi two-dimensional (2-D) approach. In this approach, variably saturated flow is simulated in a vertical 1-D column and the discharge to the surface water ...
help
Ruimtelijke statistiek van bodem en water : lezingendag, 24 januari 1991, De Reehorst, Ede [Congresverslag]
Burrough, P.A. \ Defize, P.R. \ Eijnsbergen, A.C. van \ Hooghart, J.C. \ 1991
Deze twee samenwerkende groepen hebben zich als taak gesteld het onderzoek naar, en de toepassing van statistische methoden in de bodemkunde en de hydrologie te stimuleren. Daartoe worden regelmatig lezingen/discussiemiddagen georganiseerd, waarop sp ...
help
De waterhuishouding van de veenkoloniale gronden en de middelen om hierin zoo noodig verbetering te brengen [Boek]
Hooghoudt, S.B. \ 1939
De grondwaterstand als voornaamste factor voor de beheersing van de waterhuishouding van de grond en de daardoor bepaalde eigenschappen
help
Toelichting op “Tussen Theis en Hantush” \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, C. van den \ 2014
In de publicatie “Tussen Theis en Hantush” in Stromingen wordt een partiële differentiaalvergelijking voor tijdsafhankelijke stroming naar een volkomen put in gedeeltelijk afgesloten grondwater gepresenteerd. Deze vergelijking heeft een aantal reacti ...
help
Reactie op artikel “Tussen Theis en Hantush” van Cees van den Akker \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Leenen, H. \ 2014
De auteur is tot de conclusie gekomen dat er zaken in het artikel van Van den Akker staan die fysisch-mathematisch niet kloppen. Dat heeft consequenties voor de analyse die Van den Akker presenteert. De materie acht Leenen belangrijk genoeg om via St ...
help
Weerwoord naar aanleiding van de reactie van Hans Leenen [tussen Theis en Hantush] \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Akker, C. van den \ 2014
Het commentaar van Leenen richt zich op een tweetal zaken waarbij hij ten eerste stelt: – De afleiding van de bewuste differentiaalvergelijking is niet correct en blijkt tot een term te leiden die er niet in thuis hoort. - Vervolgens stelt Leenen dat ...
help
Water quality : influence of transport and mixing processes [Boek]
Molen, W.H. van der \ 1975
help
Evaporation and surface conductance of three temperate forests in The Netherlands \ Annales des sciences forestieres [Artikel]
Dolman, A.J. \ Moors, E.J. \ Elbers, J.A. \ Snijders, W. \ 1998
help
De GHG, zo veranderlijk als het weer \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Wouw, M. van der \ 2000
Onderzoek toont aan, dat de gemiddeld hoogste en laagste grondwaterstand (GHG, resp. GLG) sterk afhankelijk zijn van het weer. Dit in tegenstelling tot wat eerder altijd is aangenomen
help
The HYPRES database of hydraulic properties of European soils \ Subsoil compaction : distribution, processes and consequences [Hoofdstuk uit boek]
Woesten, J.H.M. \ 2000
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.