Login

Hydrotheek

help
Soil moisture forecasting [Boek]
Rijtema, P.E. \ 1969
help
Water in the unsaturated zone \ Drainage principles and applications [Hoofdstuk uit boek]
Kabat, P. \ Beekma, J. \ 1994
help
Dielectric relaxation of bound water versus soil matric pressure \ Soil Science Society of America journal [Artikel]
Hilhorst, M.A. \ Dirksen, C. \ Kampers, F.W.H. \ Feddes, R.A. \ 2001
help
Combining soil classification with (co-) kriging of moisture deficits \ Land qualities in space and time : proceedings of a symposium Wageningen, the Netherlands, 22 - 26 August 1988 [Hoofdstuk uit boek]
Stein, A. \ Hoogerwerf, M. \ Bouma, J. \ 1989
help
De wisselwerking tussen water en bodem [Boek]
Veen, A.W.L. \ 1991
help
Bijeenkomsten : een meer dan eervol afscheid... frontis-symposium 'unsaturated zone modeling: progress, challenges and applications' Wageningen, 3-5 oktober 2004 \ Stromingen : vakblad voor hydrologen [Artikel]
Asmuth, J.R. von \ Velde, Y. van der \ 2004
Globale indruk van een state-of-the-art symposium betreffende de onverzadigde zone. In totaal kwamen er in twee dagen 12 sprekers aan bod. Aanleiding was het afscheid van Reinder Feddes als hoogleraar bij Wageningen Universiteit
help
Verbetering veldpodzolen : de vochthuishouding in 1975 t/m 1977 [Boek]
Verhaegh, W.B. \ Wiebing, R. \ 1978
De laatste jaren is er een toenemende belangstelling voor de verbetering van zandgronden (veldpodzolen) door middel van een diepe grondbewerking (diepploegen, woelen en frezen). De totale oppervlakte van deze gronden, hoofdzakelijk in het zuiden en h ...
help
WATBAL : a simple water balance model for a unsaturated / saturated soil profile [Boek]
Berghuijs - van Dijk, J.T. \ 1985
The transformation and transport processes of nitrogen species in soil is strongly influenced by moisture effects. Therefore a good watermanagement model is a prerequisite for a good nitrogen model
help
Soil water content interpolation using spatio-temporal kriging with external drift \ Geoderma : an international journal of soil science [Artikel]
Snepvangers, J.J.J.C. \ Heuvelink, G.B.M. \ Huisman, J.A. \ 2003
In this study, two techniques for spatio-temporal (ST) kriging of soil water content are compared. The first technique, spatio-temporal ordinary kriging, is the simplest of the two, and uses only information about soil water content. The second techn ...
help
10. Modellering van tweedimensionaal transport van water in de grond \ Jaarverslag 1992 IB-DLO / Dienst Landbouwkundig Onderzoek, Instituut voor Bodemvruchtbaarheid [Artikel]
Willigen, P. de \ Heinen, M. \ 1993
help
Vochtkarakteristieken van het PAGV - proefveld ten behoeve van het restwarmte - project [Boek]
Veerman, G.J. \ 1986
Rest- en afvalwarmte, dat met het koelwater vrijkomt bij veel industriële activiteiten, wordt meestal via het oppervlaktewater geloosd. Een mogelijkheid om deze warmte nuttig te gebruiken wordt onderzocht in een proef bij het Proefstation voor de Akk ...
help
An electronic analog for unsaturated flow and accumulation of moisture in soils [Boek]
Wind, G.P. \ Mazee, A.N. \ 1978
Non-steady unsaturated flow and accumulation of moisture in soils can be described by models. This has to be done if one wants to forecast effects of drainage, tillage or soil improverneut on the·behaviour of soil moisture under natural, quickly chan ...
help
Soil physics measurements [Boek]
Dirksen, C. \ 1999
help
Estimation of root water uptake parameters by inverse modeling with soil water content data \ Water resources research [Artikel]
Hupet, F. \ Lambot, S. \ Feddes, R.A. \ Dam, J.C. van \ 2003
The general purpose of this study was to investigate numerically the feasibility of estimating RWU parameters of soil water content observations by an inverse modeling approach
help
Quantitative evaluation of large areas in respect of vulnerability to moisture deficit \ Soil survey and land evaluation [Artikel]
Bannink, M.H. \ Hendrickx, J.M.H. \ Bles, B.J. \ 1988
help
Vertical hydrological balance and its one-dimensional simulation by the model "DAIR" [Boek]
Petrovic, P. \ 1984
help
Experiments to predict the response of thematic mapper bands 3,4 and 5 to grass drought \ Netherlands journal of agricultural science : issued by the Royal Netherlands Society for Agricultural Science [Artikel]
Mulders, M.A. \ Logchem, A. van \ 1991
help
Rapport inzake de lysimeters in Nederland [Boek]
Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek \ 1958
Bestaat uit bijdragen betreffende: Watervoorziening van zandgronden; Kwaliteitseisen voor oppervlaktewater; and The lysimeters in the Netherlands
help
Aanvullingen betreffende de hydrologie van het CRM-reservaat "Groot-Zandbrink" (vervolg op nota 1180) [Boek]
Jansen, P.C. \ Kemmers, R.H. \ 1982
help
Wetting patterns and moisture variability in water repellent Dutch soils \ Journal of hydrology [Artikel]
Dekker, L.W. \ Ritsema, C.J. \ 2000
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.