Login

Hydrotheek

help
Maatregelen ter vermindering van de nitraatuitspoeling : de mate van toepassing in de sector boomkwekerij [Boek]
Smit, A. \ Ruijter, F.J. de \ Haan, J.J. de \ Paauw, J.G.M. \ 2011
In het kader van het 4e Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wil het ministerie van EL&I vaststellen in hoeverre de sector maatregelen implementeert waarmee de emissie van stikstof op zandgrond teruggedrongen kan worden. Op basis van zes workshops ...
help
Alle veranderingen in het middelenpakket op een rij \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Dorresteijn, W. \ 2009
Het Nederlandse middelenpakket is continu aan veranderingen onderhevig. DLV Plant zet de meest recente wijzigingen op een rij
help
Interpretation of surface water monitoring results in the authorisation procedure of plant protection products in the Netherlands : including a draft protocol for causal analysis of surface water quality problems caused by plant protection products [Boek]
Werd, H.A.E. de \ Kruijne, R. \ 2011
As part of the ‘Surface Waters Decision Tree’ project a new authorisation procedure for plant protection products (PPPs) has been developed. The feedback of monitoring results in the authorisation procedure consists of 3 main steps: 1. Identification ...
help
Nieuw initiatief voor aanpak waterkwaliteit \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Haveman, K. \ 2012
De laatste tien jaar is er veel aandacht voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. Er zijn al diverse initiatieven geweest om de waterkwaliteit te verbeteren, maar de norm wordt nog steeds overschreden. Een nieuw project moet de knelpunten oplossen ...
help
De Kaderrichtlijn Water & de boomkwekerijsector [Brochure]
Gent, H. van \ Reuler, H. van \ [2011]
Brochure van Productschap Tuinbouw over de gevolgen van de Kaderrichtlijn Water. Hierin sstaat voor de boomkwekerijsector beschreven welke maatregelen nu al genomen kunnen worden. De Kaderrichtlijn Water is bedoeld om te zorgen dat de kwaliteit van o ...
help
Samen werken aan schoon water [Brochure]
Telen met toekomst \ Nederlandse Bond van Boomkwekers \ 2009
Om voldoende gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar te houden voor toepassing in boomkwekerijgewassen en vaste planten, is het belangrijk dat er geen middelen in het oppervlaktewater terecht komen. Te hoge concentraties middel in het water kunnen er n ...
help
Maatregelen ter vermindering van de nitraatuitspoeling : de mate van toepassing in de praktijk [Boek]
Smit, A. \ Ruijter, F.J. de \ Haan, J.J. de \ Paauw, J.G.M. \ 2011
In het kader van het 4e Actieprogramma van de Nitraatrichtlijn wil het ministerie van EL&I vaststellen in hoeverre de sector maatregelen implementeert waarmee de emissie van stikstof op zandgrond teruggedrongen kan worden. Op basis van zes workshops ...
help
Baggerproblematiek Boskoop [Studentenverslag]
Roijen, B. \ 2011
Boskoop bestaat uit kleine percelen en watergangen waardoor grootschalig baggeren niet mogelijk is. Het verwijderen en de verwerking van baggerspecie uit de sloten van Boskoop met zo min mogelijk overlast en kosten staat centraal in deze studie. Voor ...
help
Sensoren maken optimaal beregenen mogelijk \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Dalfsen, P. van \ 2013
Bodemvochtsensoren geven inzicht in het juiste beregeningsmoment, zo blijkt uit het project 'Wireless' waaraan boomkwekers landelijk hebben meegedaan. Dankzij sensoren kunnen zij optimaal beregenen. Het hangt wel van de grondsoort af of het gemeten b ...
help
Hoogheemraadschap wil samen werken aan waterkwaliteit regio Boskoop \ De boomkwekerij : waarin opgenomen "De plantenbeurs" [Artikel]
Kamminga, H. \ 2010
De waterkwaliteit in regio Boskoop moet nog beter, aldus Rijnland. Het hoogheemraadschap wil dat bereiken door samen te werken met boomkwekers, adviseurs, leveranciers en brancheorganisaties. Ze gaan in 2010 van start met een 'slootgerichte aanpak'.
help
Achtergrond document : NetWerken aan water : samen aan de slag om de waterkwaliteit in de Greenport Boskoop te verbeteren [Boek]
Dalfsen, P. van \ Reuler, H. van \ Dolmans, N.G. \ Dorresteijn, W. \ 2009
Greenport Boskoop is een boomkwekerij teeltcentrum van ca. 1100 ha, waarin ongeveer 720 bedrijven actief zijn. Uit metingen van het Hoogheemraadschap van Rijnland blijkt dat er geregeld te hoge concentraties gewasbeschermingsmiddelen en stikstof en f ...
help
Stikstof en fosfaatafvoer met de kluit van boomkwekerijgewassen [Boek]
Reuler, H. van \ Pronk, A.A. \ 2010
De Europese Nitraatrichtlijn geeft aan dat het nitraatgehalte in het grondwater maximaal 50 mg nitraat (NO3-) per liter mag bedragen. Het Europese Hof heeft bepaald dat Nederland met het Mineralen Aangifte Systeem (MINAS) niet aan de Nitraatrichtlijn ...
help
Nutrienten waterproof Vredepeel : gebruikswaardeonderzoek gecontroleerd vrijkomende meststoffen in de vollegrond [Boek]
Aendekerk, T.G.L. \ 2006
Het onderzoek in nutriënten waterproof is er op gericht om het verlies aan stikstof en fosfaat te beperken door een gewijzigd bemestingspatroon met het behoud van een goede bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengst
help
Waterplan voor de boomteeltbedrijven [Boek]
Pronk, A. \ Groenwold, K. \ 2003
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.