Login

Hydrotheek

help
Over zomergroene loofoerwouden van het Nederlandse klimaatgebied : een literatuuronderzoek [Studentenverslag]
Lans, H. van der \ 1976
Deze scriptie zal handelen over "Natuurlijke bossen van de rijkere en goed gedraineerde gronden van het Nederlandse klimaatgebied, die als eindstadium van de successie, dus als klimax, kunnen worden beschouwd". Anders gezegd: "Hoe zouden de klimaxbos ...
help
Door de bomen de bodem niet meer zien [Rede]
Bruijnzeel, L.A. \ [2008]
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Landgebruik en Hydrologie aan de Faculteit der Aard- en Levenswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam op 18 december 2008
help
Veengebieden \ Bosecologie en bosbeheer [Hoofdstuk uit boek]
Hommel, P.W.F.M. \ Cornelis, J. \ Keersmaeker, L. De \ Dort, K.W. van \ 2010
De variatie in bostypen in de veenmoerassen is afhankelijk van de herkomst van het materiaal, de mate van strooiselafbraak en de hydrologie. Deze bijdrage bevat een overzicht van de belangrijkste bosgemeenschappen
help
Nieuw beheer van de rivieren [special Deltaprogramma Rivieren] \ Landwerk : tijdschrift voor de inrichting van het landelijk gebied [Artikel]
Duinhoven, G. van \ 2012
Natuurbeheer en rivierveiligheid gaan prima samen, meent Gerard Litjens van Buro Stroming. Het gaat in de praktijk nu misschien niet altijd even goed en er is kritiek op de ongebreidelde ontwikkeling van ooibossen, maar dat is allemaal op te lossen. ...
help
Het waterverbruik van bossen in Nederland [Boek]
Dolman, H. \ Moors, E. \ Elbers, J. \ Snijders, W. \ Hamaker, P. \ 2000
help
Communal forest gardens in urban environments in the Netherlands : An analysis of the benefits and success factor : Working towards a handbook for active citizens [Studentenverslag]
Verbeek, H. \ 2019
This thesis report has been commissioned by the Water Authority Limburg. The report provides an analysis of the different potential benefits of communal forest gardens implemented in urban environments in the Netherlands, as well as an evaluation on ...
help
Modelling climate change impacts on forest: an overview [Boek]
Graafstal, H. \ Droogers, P. \ 2006
The part covered by forest areas, their structure and species composition has a fundamental influence on the hydrological behaviour of a landscape. However the hydrological regime of a forest influences the forest development. One of the vital attrib ...
help
Ruimte voor water : kansen voor nieuwe natte bossen \ Vakblad natuur bos landschap / Stichting Vakblad Natuur Bos Landschap [Artikel]
Hommel, P.W.F.M. \ Rooij, S.A.M. van \ Olsthoorn, A.F.M. \ 2007
Natte bossen zouden een mooie manier zijn om waterberging met natuurontwikkeling te combineren. Toch denken waterbeheerders niet meteen aan natte bossen als ze natuur willen ontwikkelen. Ze zijn huiverig omdat ze denken dat aanleg en beheer veel geld ...
help
Broekbossen van het Naardermeer \ Excursieverslagen... / Plantensociologische Kring Nederland [Artikel]
Hommel, P.W.F.M. \ Vrielink, J.G. \ Waal, R.W. de \ 1996
help
Identification of rainfall interception model parameters from measurements of throughfall and forest canopy storage \ Water resources research [Artikel]
Vrugt, J.A. \ Dekker, S.C. \ Bouten, W. \ 2003
The aim of the present paper is to explore the suitability of two different types of measurements for the identification of parameters in a interception model
help
Bronbossen in Nederland [Studentenverslag]
Rebergen, B. \ 1976
help
Een broekbos in het dal van de Roer : landgoed Hoosden : een onderzoek naar flora en vegetatie met aanvullingen over hydriobiologie en insekten [Boek]
Janssen, J.A.M. \ 1982
help
De Twentse bronnetjesbossen en die van Mook \ Plantengroei in enkele Nederlandse landschappen : twintig jaar vegetatiekundig veldonderzoek door leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, bloemlezing uit Kruipnieuws 1937 - 1958 [Hoofdstuk uit boek]
Zwart, H. \ 1973
Wanneer we de planten groei bij de bronnen bekijken, dan zien we dat in de meeste gevallen zo'n brongebied begroeid is met een bos en wel een elzenbos. Dit gezelschap is in 1936 het eerst beschreven door Meyer Drees als een subassociatie van het Alne ...
help
Brongebieden bij de Lutte \ Plantengroei in enkele Nederlandse landschappen : twintig jaar vegetatiekundig veldonderzoek door leden van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie, bloemlezing uit Kruipnieuws 1937 - 1958 [Hoofdstuk uit boek]
Wit, R. de \ 1973
Lage Kavik, Bloemenbeek, Veldkersbeek, Lutke Bavel, het zijn zo langzamerhand bekende klanken geworden voor de deelnemers aan de zomerkampen in Denekamp. Maar is zo'n bronnetjesbos in de zomer al mooi, hoe prachtig is het dan niet in het voorjaar! He ...
help
Tree species conversion to diminish forest's water use : financial consequences of a controversial forest management practice in The Netherlands \ Journal of forest economics [Artikel]
Filius, B.M. \ Roosenschoon, O.R. \ 1998
help
Water storage and evaporation as constituents of rainfall interception \ Journal of hydrology [Artikel]
Klaassen, W. \ Bosveld, F. \ Water, E. de \ 1998
help
Referentie project Koelbroek : beschrijving van de uitgangssituatie in 1997 en uitvoering van maatregelen op praktijkschaal [Boek]
Boxman, A.W. \ 2000
help
Vernatting in multifunctionele bossen (pre-advies vernatting) \ Verdroging, verzuring en eutrofiering van natte bossen in Nederland : effecten en herstelmaatregelen [Hoofdstuk uit boek]
Burg, J. van den \ Poels, R.L.H. \ 1998
help
De beteekenis van het lysimeter-waarnemingsstation onder Castricum voor den boschbouw \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Wechel, A. te \ 1941
Achtergronden bij besluitvorming en aanleg van een lysimeterveld, met afmetingen van 25 bij 25 meter, met een diepte van 2,50 meter. Ze worden tevens vergeleken met die op de Veluwe, bij Stroe.
help
De bosbouwkundige mogelijkheden in de duinen \ Nederlands bosbouwtijdschrift [Artikel]
Guldemond, J.L. \ Lynden, K.R. van \ Molen, W.H. van der \ 1968
Door de subgroep Bos en Bodem werd in het voorjaar van 1968 aan de Werkgroep Bosbouw Randstad Holland een rapport aangeboden, waarin de waarnemingen per object waren beschreven. Dit rapport was echter te fragmentarisch om als geheel in een tijdschrif ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.