Login

Hydrotheek

help
Response of piled buildings to the construction of deep excavations [Proefschrift]
Korff, M. \ cop. 2013
Deep excavations in densely populated urban areas around the world pose specific challenges due to the increasingly complex conditions in which they are undertaken. The construction of underground car parks, cellar storage areas and major infrastruct ...
help
Kademuur van 500 meter verrijst binnen één jaar \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Geleijnse, C. \ 2009
De opdracht voor de aanleg van 500 meter kademuur aan de Rotterdamse Missisippihaven ontving Ballast Nedam Infra Zuid-West op 8 april 2008. De kade dient voor de overslag van brammen van Thyssen Krupp. Dit 2e artikel gaat over de uitvoering ervan
help
Duurzaam bouwen in de grond-, weg- en waterbouw : [een ideeenboek] [Boek]
Verkade, G.J. \ Henneveld, R.J.P. \ Vechgel, R.H.W. van \ 1998
help
Leidraad voor het leggen & beheren en opruimen van kabels in en nabij waterkeringen [Boek]
Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen \ [ca. 1971]
In toenemende mate worden bij de beheerders van waterkeringen aanvragen ingediend tot het leggen van kabels in waterkeringen. Aangezien het leggen, repareren en opruimen van kabels onder bepaalde omstandigheden het waterkerend vermogen van waterkerin ...
help
Bouwrijp maken van terreinen [Boek]
Segeren, W.A. \ Hengeveld, H. \ 1984
Het voorliggende boek geeft een uitgebreide beschrijving van de theoretische grondslagen voor en de opgedane ervaringen bij het ontwerpen, uitvoeren en beheren van bouwterreinen en bebouwde terreinen. Het boek is ingedeeld in 10 hoofdstukken. In elk ...
help
Dijken van de toekomst \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2015
De aloude dijkversterking stuit steeds vaker op fysieke, ruimtelijke en maatschappelijke grenzen. Er zijn alternatieven. In een apart hoofdstuk zet het boek 'Dijken van Nederland' de toekomstdijken op een rijtje.
help
Sluis III : de laatste bajonetsluis van het Wilheminakanaal [: thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Nifterik, G. van \ 2011
Het Wilhelminakanaal wordt verbouwd. Dat is nodig, want het binnenvaartverkeer groeit en de nieuwe tijd stelt nu eenmaal nieuwe eisen. Om het 90 jaar oude kanaal geschikt te maken voor schepen van 1.350 ton wordt de vaarweg dieper en breder. In 2007 ...
help
Rapport voorwerkgroep probabilistische methode [Boek]
Centrum voor Onderzoek Waterkeringen \ 1979
De in de laatste jaren sterk toegenomen kennis op grondmechanisch en waterloopkundig gebied, doet de vraag rijzen of voor het ontwerp van dijken een algemeen geldende ontwerpfilosofie kan worden opgesteld, waaruit ontwerpregels kunnen worden gegeven, ...
help
Richtlijnen voor bouwen in natte gebieden [Boek]
Leven met Water \ [ca. 2007]
In de Richtlijnen heeft een consortium van vijf partijen zijn kennis van bouwen in natte gebieden gebundeld. Natte gebieden worden gedefinieerd als gebieden waar water tot overlast leidt bij traditionele woningbouw
help
Aspecten van het onderzoek naar de tijdelijke gevolgen van een bronbemaling te Apeldoorn op het grondwaterniveau [Boek]
Stol, P.T. \ 1968
Ten behoeve van de werkzaamheden aan de spoorwegtunnel aan de Chr. Geurtsweg in Apeldoorn werd bronbemaling toegepast. Het feit dat hierbij waterstandsverlagingen zouden optreden was aanleiding tot het analyseren van de waterstanden in en om Apeldoor ...
help
Systematisch boezemkade onderzoek : inventarisatie kadeverbeteringen en plannen hiertoe [Boek]
Mazure, P.C. \ Belgraver, P. \ 1985
Vanaf 1970 werd door een werkgroep een systematisch onderzoek uitgevoerd naar de veiligheid van boezemkaden. Eind 1980 was het onderzoek van 82 polders afgerond. Naar aanleiding van een evaluatie van de resultaten van dit systematisch boezemkade onde ...
help
Eureka! Waterdaken! \ Leven op daken : vakblad ter bevordering van meervoudig ruimtegebruik [Artikel]
2007
Foamglas, fabrikant van hoogwaardige isolatieplaten, heeft in samenwerking met het Instituut voor Maatschappelijke Innovatie (IMI) een Ideeenteam laten nadenken over potentiële oplossingen voor wateroverlast in de gebouwde omgeving. Het I-team heeft ...
help
Constructieve oplossingen bij dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Leeuwen, M. van \ Braeckman, H. \ 2015
De dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer is in volle gang. Waterhuishouding is in deze streek al eeuwen essentieel. Eind 2017 is de Lekdijk sterk en stabiel genoeg om de komende vijftig jaar de Alblasserwaard droog te houden
help
Dordrecht herstelt versleten kademuur Damiatebolwerk : in vorm \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Dijke, A. van \ Hilgers, J. \ 2011
De uit 1910 stammende kademuur van het Damiatebolwerk in Dordrecht is in 2009 gerenoveerd. Uitgebreid onderzoek legde de oorzaken vast van de degradatie van fundering en opbouw. Bij de uitvoering was het tijdsaspect van minder belang, de interactie m ...
help
Stortsteen verlost Dordtsche Kil van zettingsvloeiing \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Goelema, G. \ Maaskant, I. \ 2010
De waterkeringen langs de Dordtsche Kil zijn gevoelig voor zettingsvloeiing, een weinig bekend faalmechanisme. Ontwerprichtlijnen ontbraken, maar het waterschap vond een sobere, doelmatige en duurzame oplossing in een tweelaagse bestorting.
help
De rioleering van huis en erf : leerboek voor den aanleg van inrichtingen tot afvoer van huis- en hemelwater en faecalien, ten dienste van gemeente- en particuliere architecten, bouwkundigen, bouwkundige opzichters, loodgieters en studeerenden [Boek]
Visser, C. \ 1912
help
Dijkversterking [Video]
2016
Als er geen dijken zijn, dan zou meer dan de helft van Nederland onder water staan. Hoe bouw je een dijk? En hoe test je de stevigheid? De aflevering werd uitgezonden op 25 februari 2016
help
Waarom zijn de dijken zo smal? [thema klimaat] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Vellinga, P. \ 2007
Hollandser kan je het niet krijgen: een groene streep, het profiel van een fietser en het bijzondere licht erachter. Die fietser past in onze delta, want fietsen loont in een gebied zonder bergen. Dat groen past ook, want dijken zijn nu eenmaal van k ...
help
Bouwbesluit biedt kansen en uitdagingen : Nationaal Congres Sanitaire Technieken \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2012
Het in april aangepaste Bouwbesluit 2012 biedt uitdagingen voor de rioleringssector. Vooral op het gebied van energiewinning en samenwerking is veel eer te behalen. Dat zijn de conclusies van het Nationaal Congres Sanitaire Technieken, dat onlangs ge ...
help
Inspectie kademuren met 3D realtime akoestische opnamen : dossier Ondergrondse constructies en geotechniek \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Made, C.J. van der \ Hoogenberk, R. \ 2014
Binnenstedelijke kademuren staan momenteel in de belangstelling. Wat de status is van het deel beneden de waterlijn is veelal onbekend. Door gebruik te maken van de '3D real-time akoestische camera' is het mogelijk om 'filmopnamen' te maken van de ka ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 100 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.