Login

Hydrotheek

help
Mijnsteen prima bouwstof voor de waterbouw [thema water] \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Pigmans, R. \ 2010
Bij de winning van steenkool komt als restmateriaal mijnsteen beschikbaar. Dit materiaal wordt sinds de watersnoodramp van 1953 grootschalig ingezet voor de waterbouw. Ook voor de huidige waterbouwkundige projecten zoals Maasvlakte 2 en Ruimte voor d ...
help
Verkenning milieutechnologie diffuse bronnen : factsheets [Boek]
Wit, J. de \ Vergouwen, L. \ Roorda, J. \ Wortel, N. \ Oude Boerrigter, P. \ Zoest, R. van \ Wessels, Y. \ [2008]
Provincies en waterschappen kunnen enkel die maatregelen binnen hun stroomgebied nemen, waarvoor zijzelf bevoegd zijn. Maar niet bijvoorbeeld de bevoegdheid over emissies van verontreinigingen uit diffuse bronnen, die daarna uiteindelijk in het opper ...
help
Beton en afvalwater [Boek]
Meischke, J.C. \ Stichting voor Onderzoek, Voorschriften en Kwaliteitseisen op het gebied van Beton \ 1979
help
De bijdrage van bouwmetaal aan de totale zinkbelasting van het oppervlaktewater in Amsterdam \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Foekema, E. \ Karman, C. \ 2006
Recent onderzoek van Alterra heeft uitgewezen dat het overgrote deel van het zink dat in het Nederlandse oppervlaktewater wordt aangetroffen, afkomstig is van uitspoeling uit de bodem. Op grond hiervan kan worden berekend dat bouwmetalen slechts tot ...
help
Bijdrage bouwmetaal aan totale zinkbelasting van het oppervlaktewater in Amsterdam [reactie] \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Jacobs, E. \ 2006
In H2O nr. 1 van 13 januari jl. gaan Edwin Foekema en Chris Karman in op de bijdrage van bouwmetaal aan de zinkbelasting van de Amsterdamse oppervlaktewateren. Eilard Jacobs deelt hun conclusie dat die bijdrage gering is. Toch wil ze graag wat kantte ...
help
Regels voor bouwstoffen in 'Besluit bodemkwaliteit' gelden voor de hele keten \ Intech K&S [Artikel]
Scheffer, W. \ 2008
Het Besluit bodemkwaliteit geeft de randvoorwaarden voor toepassing van bouwstoffen op of in de bodem of in oppervlaktewater, zodat ongewenste verspreiding van stoffen naar het milieu wordt voorkomen. De bepalingen in dit besluit die betrekking hebbe ...
help
Nieuw 'low corrosion'-staal: AMLoCor \ Civiele techniek : onafhankelijk vaktijdschrift voor civiel ingenieurs werkzaam in weg- en waterbouw, planologie, utiliteitsbouw en offshore [Artikel]
Mulders, P. \ 2014
In funderingstoepassingen, zo ook in maritieme omgevingen, is staal al decennia lang het bouwmateriaal bij uitstek. Met name in kadeconstructies worden stalen damwanden en combiwanden toegepast. Eén van de belangrijkste aandachtspunten in het ontwerp ...
help
Bouwen met baggerspecie : dagelijkse praktijk! [Boek]
Rokven, I. \ DHV, Advies- en ingenieursbureau \ cop. 2004
Bij het beheer en onderhoud van het watersysteem verwijdert men jaarlijks vele miljoenen kubieke meters baggerspecie. Dit levert een continue stroom materiaal op; een vermenging van grond en afgestorven organisch materiaal met veel water. Hiervoor zo ...
help
Horizontale meetmethoden voor uitloging van bouwmaterialen naar grond- en oppervlaktewater \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Eikelboom, R. \ Sloot, H. van der \ Dijkstra, J. \ 2004
Beoordeling van materialen op uitloging van potentieel schadelijke stoffen krijgt steeds meer aandacht. Het speelt in vele sectoren, waaronder het waterbeschermingsbeleid, bijvoorbeeld voor emissies vanuit bouwmaterialen naar grond- en oppervlaktewat ...
help
Development of horizontally standardized leaching tests for construction materials: a material based or release based approach? : identical leaching mechanisms for different materials [Boek]
Sloot, H.A. van der \ Dijkstra, J.J. \ 2004
There is a wide range of existing release-based tests that attempt to simulate individual field conditions for each specific material,instead of focusing on the common underlying mechanisms that control the release.Such test methods are typically "co ...
help
Literatuuronderzoek naar uitloogproeven voor vluchtige organische stoffen [Boek]
Rood, G.A. \ Orbons, A.J. \ 1994
help
Hoogwaardig bouwen met baggerspecie wint terrein \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Besseling, E. \ Berendsen, E. \ Leeuwen, J.L.M. van \ 2008
Een concept is bedacht, waarbij de baggerspecie in geotextiele tubes wordt ontwaterd en tegelijkertijd als bouwelement wordt toegepast in infrastructurele werken, zoals de versterking van waterkerende constructies. Een haalbeidsstudie van dit concept ...
help
Omgaan met uitlogende bouwmetalen : handreiking voor waterschappen [Boek]
Unie van Waterschappen \ 2001
help
Advies uitlooggedrag bouwstoffen en marginale bodembelasting [Boek]
Technische Commissie Bodembescherming \ 1991
TCB advies
help
Emission of metals from mine stone in hydraulic engineering structures in Dutch river basins \ New concepts for sustainable management of river basins [Hoofdstuk uit boek]
Leuven, R.S.E.W. \ Zwart, W.A. \ Kesseleer, J.M.A \ 1998
help
Stevige keurige bouwstof : vuile bagger als nuttig product : eindrapport [Boek]
Rozenveld, R. \ 2003
help
Cumulative metal leaching from utilisation of secondary building materials in river engineering \ Water science and technology : a journal of the International Association on Water Pollution Research [Artikel]
Leuven, R.S.E.W. \ Willems, F.H.G. \ 2004
The present paper estimates the utilisation of bulky wastes (minestone, steel slag, phosphorus slag and demolition waste) in hydraulic engineering structures in Dutch parts of the rivers Rhine, Meuse and Scheldt over the period 1980-2025. Although th ...
help
Bagger droog in een maand : geotubes en vlokmiddel drijven water versneld af \ Loonbedrijf in land- en tuinbouw : officieel orgaan van de Federatie van Verenigingen van Loonbedrijven in Land- en Tuinbouw in Nederland [Artikel]
Woerkom, M. van \ 2006
Om bagger tot grond te verwerken is met de conventionele werkmethode wel één à twee jaar nodig, voordat de bagger als grond kan worden gebruikt. De Van Doorn Groep uit Bunnik heeft een nieuwe uitvinding gedaan: de geotube. Hiermee is het mogelijk om ...
help
Lekkage Maastunnel na zestig jaar gedicht \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Taffijn, E. \ Wilschut, D. \ Leeuw, L. \ 2013
Bij de voorziene renovatie van de Maastunnel in Rotterdam is gezocht naar de oorzaak van een lekkage. Een dilatatievoeg bleek in de loop der jaren gegroeid tot zo’n 70 tot 90 millimeter. Voor herstel is de voeg in vloer en wanden geïnjecteerd met een ...
help
Hemelse modder: bagger verdient beter imago \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Brils, J. \ Boer, P.D. de \ Mulder, J.P.M. \ Boer, E. de \ 2014
Sediment is de basisgrondstof van de Delta waarin wij leven. In een duurzame samenleving wordt vrijgekomen bagger dan ook hergebruikt als nuttige bouwstof. Dit past geheel bij de filosofie van een circulaire economie. Waarom is deze logica in de prak ...
<< vorige | volgende >>
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

Toon 20 50 records per pagina

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.