Login

Hydrotheek

help
Keurmerk versterkt verplichte CE-markering \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Weg, R. van de \ 2012
De Europese gestandaardiseerde productinformatie, bekend als de CE-markering, wordt met ingang van 1 juli 2013 verplicht gesteld voor alle bouwproducten in Europa. Toch betekent dat volgens directeur Lodewijk Niemöller van KOMO absoluut niet het eind ...
help
Bedrijf infiltreert hoofdkwartier : regenwaterinfiltratiesysteem in NAVO-complex \ Riolering : onafhankelijk maandblad voor beleidsmakers en -beslissers in de rioleringssector / uitg. Rioolburo [Artikel]
Ven, F. van de \ 2013
Het NAVO-complex in Evere (Brussel) moet in 2015 ruimte bieden aan 4.500 werknemers. Er wordt sinds eind 2012 hard gewerkt aan het immense hoofdkwartier dat 250.000 m² beslaat. Het gaat om het grootste utiliteitsbouwproject in België en Nederland. Om ...
help
Drijvende woningen en de bouwregelgeving : handreiking voor ontwikkelaars, bouwers en gemeentelijke plantoetsers [Boek]
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer \ 2009
Om waterwoningen als volwassen product op de markt te kunnen zetten heeft de bouwpraktijk behoefte aan een Handreiking met uitleg hoe de ‘landregels’ van het Bouwbesluit (en aangestuurde NEN-normen) uitgelegd kunnen of dienen te worden in geval van d ...
help
Hoogste tijd om risico's bespreekbaar te maken [interview] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Keijts, B. \ 2012
Risicomanagement als instrument om organisatie naar een hoger plant te tillen dringt maar langzaam door in de bouwwereld. We gaan met kleine stappen vooruit, maar er is nog een wereld te winnen zegt Niels van Ommen. De top van bedrijven en instelling ...
help
Recente regelgeving in de bouw \ Waterschapsbelangen : tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Herbert, W.J.M. \ 1987
help
Klimaatverandering mee in grondwaterbeheer \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Jong, J. de \ Zijl, P. van \ 2014
De grootschalige verbouwing van het Rijksmuseum gaf de aanzet. Bewoners van het Amsterdamse Museumkwartier vroegen zich af wat alle ondergrondse bouwactiviteiten op en rond het Museumplein betekenden voor de grondwaterstand en voor de houten palen on ...
help
Masterplan Water en Energie in de praktijk : waterschap werkt breed samen voor energiereductie [dossier Duurzame energie] \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Voskamp, T. \ Jogems, J. \ 2011
Om doelstellingen van energie-efficiency en duurzaamheid in de waterkringloop te halen, is volgens Waterschap Regge en Dinkel in Twente een brede filosofie nodig. Het waterschap werkt daarom samen met bouw-, afvalverwerkings- en bio-energiebedrijven
help
Bouwen in een zwart gat : buitendijkse ontwikkelingen [thema : primaire keringen] \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Dik, J. \ 2007
Gemeenten staan vaak toe dat aan de waterkant van primaire waterkeringen jachthavens, woonwijken, vakantieparken en bedrijventerreinen verrijzen. Onbeschermd, op eigen risico. Om vaak jaren later te ontdekken dat toch de beschutting van een kering ve ...
help
Schep private kansen, los publieke problemen op \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Pompe, C.L.P.M. \ Akkerman, G.J.A. \ Vriend, M. de \ 2014
De Waterbouwvereniging zocht naar aansprekende waterwerken om complexe problematiek het hoofd te bieden. Maar hoe ontwikkel je dergelijke projecten? Op de Waterbouwdag 2013 heeft de inzending 'Aansluitdijk' de tweede prijs gewonnen. De Aansluitdijk i ...
help
Zonne-energie veel meer toepassen in civiele werken \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Molenaar, T. \ 2015
Voor de energievoorziening zouden geluidsschermen veel meer moeten doen om zonne-energie op te wekken. Zo stelt prof. dr. ir. Jan Rotmans, hoogleraar transitiekunde, in zijn recente boek 'Verandering van tijdperk'. Aannemers moeten zich anders organi ...
help
Afvalwater en hemelwater in Bouwbesluit 2012 : duidelijkheid over aansluiting op openbaar riool \ VV : verwarming en ventilatie : maandblad voor verwarming, ventilatie, airconditioning en koeling [Artikel]
Scheffer, W. \ 2013
Op 22 november 2012 organiseerde InRIO voor het 5e jaar het Forum Relinen & Rioolbeheer. Dit is een jaarlijks terugkerende studiedag, waarbij vakgerichte kennis op het gebied van rioolrenovaties en rioolbeheer wordt gepresenteerd. In het hoofdprogram ...
help
Sediment voor klimaat : pilot Zuidplaspolder [Boek]
Rijkswaterstaat \ Deltares \ TNO \ 2009
De uitdaging waar gebieden voor staan is het duurzaam combineren van bouwactiviteiten met waterveiligheid, waterbeheer, stedenbouw, infrastructuur en calamiteitenbestrijding. De combinatie van deze opgaven en daarmee een klimaatbestendige inrichting ...
help
De omgevingsvergunning: evolutie of revolutie? \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Wensink, W. \ 2010
Op 1 okotber 2010 was het zover. Na een voorbereidingstijd van ongeveer 5 jaar trad de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) in werking. Kern van de Wabo is de omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning is een geïntegreerde vergunning voor ...
help
Wegophoging en dijkversterking met nieuwe materialen \ Land + water : magazine voor civiele- en milieutechniek [Artikel]
Venmans, A.A.M. \ Kraaijenbrink, P. \ 2006
Voor de toepassing van nieuwe materialen in de GWW ontbreken vaak nog de traditionele kaders, zoals de Standaard RAW. Dit 3e en laatste artikel in de serie over lichte ophoogmaterialen gaat in op het materiaalonderzoek voor een wegophoging bij Schiph ...
help
Waterbelangen beter geborgd : Omgevingswet : thema publiek-private samenwerking \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Moerman, A. \ 2014
Een nieuwe Omgevingswet moet vanaf 2018 het leven van bouwend Nederland simpeler maken. De wet, waar al jaren aan wordt gewerkt, gaat tientallen wetten en honderden daaronder hangende uitvoeringsbesluiten en regelingen vervangen. Wat gaat de waterwer ...
help
Marktontwikkelingen in de GGW-sector : kunststoffen buizen winnen verder aan belang \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
2002
In de USP Gemeentewerken Scan 2002 van USP Marketing Consultancy, het marktonderzoeks- em marketingadviesbureau voor met name de bouwnijverheid, is o.a. onderzoek gedaan naar het imago van kunstof versus betonnen buizen en de bekendheid van leveranci ...
help
Waterbeheer 21e eeuw: instemming alom, maar nu concreet : symposium 'Water in uitvoering' \ Het waterschap : veertiendaags tijdschrift voor waterschapsbestuur en waterschapsbeheer [Artikel]
Lammers, O. \ 2000
Verslag van symposium over de consequenties die het rapport van de Commissie Waterbeheer 21e Eeuw kan hebben voor de diverse sectoren (bouw, landbouw, recreatie, natuurbeheer, waterbeheer) en de ruimtelijke inrichting van Nederland
help
Minder uitloging van zink, koper en lood: hoe krijg je dat voor elkaar? \ H twee O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling [Artikel]
Knapen, M. \ Bakker, K. \ Teunissen, R. \ 2001
RIZA ontwikkelde een praktisch handvat voor een gebiedsgerichte aanpak van waterkwaliteitsproblemen, met name gericht op emissies van koper, lood en zink uit de bouw. In dit artikel een beschrijving van de 'Toolbox', de beschikbare instrumenten voor ...
help
Bouwen aan helder water : samen werken aan een duurzaam stedelijk watersysteem [Boek]
Lugt, C.L. van der \ Moet, D. \ DHV Water \ 1996
Markeer titels om ze aan uw selectie toe te voegen

To support researchers to publish their research Open Access, deals have been negotiated with various publishers. Depending on the deal, a discount is provided for the author on the Article Processing Charges that need to be paid by the author to publish an article Open Access. A discount of 100% means that (after approval) the author does not have to pay Article Processing Charges.

For the approval of an Open Access deal for an article, the corresponding author of this article must be affiliated with Wageningen University & Research.